ట్రోజన్ హార్స్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ట్రోజన్ హార్స్ లో మొదట ప్రముఖ మైన తర్జమాచేయబడిన, ది మైకోనోస్ వేస్
1773 వర్జిల్స్ ఏనీడ్ స్పూర్తితో డెమోనిక టిపోలో చే ట్రోయ్ లోని ది ప్రోసిషన్ అఫ్ ది ట్రోజన్ హార్స్

ట్రోజన్ హార్స్ (Trojan Horse) అన్నది ట్రోజన్ యుద్ధంలోని కథ, ఇది వర్జిల్యొక్క లాటిన్ పురాణ కావ్యం ది ఏనీడ్ మరియు క్వింటస్ అఫ్ స్మిర్న (Quintus of Smyrna)లచే చెప్పబడింది. ఈ కథలోని సంఘటనలు కాంస్య యుగంలో హోమర్యొక్క ఇలియడ్ తరువాత, మరియు అతడి ఒడిస్సీ కి మునుపు జరిగాయి. ఈ యుద్ధతంత్రం ద్వారానే గ్రీకులు చివరికి ట్రోయ్ (Troy) నగరంలో ప్రవేశించి పోరాటాన్ని ముగించే అవకాశం కలిగింది. ప్రసిద్ధమైన రూపం ప్రకారం, ఆక్రమణకు 10 ఏళ్ళు వ్యర్థ ప్రయత్నాల తరువాత, గ్రీకులు ఒక పెద్ద చెక్క గుర్రం బొమ్మను తయారుచేసి, ఎంపిక చేయబడిన 30 మంది మనుషులను అందులో దాచారు. గ్రీకులు నావలలో వెళ్లిపోయినట్టు నటించగా, ట్రోజన్లు ఆ గుర్రాన్ని విజయ సంకేతంగా నగరంలోనికి తీసుకువెళ్ళారు. ఆ రాత్రి గ్రీకు సైన్యం గుర్రం నుండి వెలుపలకు వచ్చి, చీకటిలో తిరిగి వచ్చిన మిగిలిన గ్రీకు సైన్యం కొరకు ద్వారాలు తెరిచారు. గ్రీకు సైన్యం ట్రోయ్ నగరంలో ప్రవేశించి, దానిని ధ్వంసం చేసి, యుద్ధాన్ని నిశ్చయంగా ముగించారు.

గ్రీకు సంప్రదాయంలో, ఆ గుర్రాన్ని Δούρειος Ἵππος, డౌరెయియోస్ హిప్పోస్ (Doúreios Híppos) గా పిలుస్తారు, దీని అర్థం హోమెరిక్ (Homeric) అయానిక్ ప్రాదేశిక భాషలో "బహుమతి గుర్రం".

రూపకఅలంకారంలో "ట్రోజన్ హార్స్ (Trojan Horse)" అర్థం ఒక శత్రువుని సురక్షితంగా కాపాడబడిన స్థావరం లేదా స్థలానికి ఆహ్వానించే ఉద్దేశ్యంతో చేసే యుక్తి లేదా యుద్ధతంత్రంగా మారింది. ఇది ప్రస్తుతం ఉపయోగించు వారు ఇన్‌స్టాల్ చేసి నడిపే విధంగా రూపొందించిన ఉపయోగకరమైన లేదా నిరపాయకరమైన "మాల్వేర్ (malware)" కంప్యూటర్ ప్రోగ్రాములు.

పట్టిక విలువలు[మార్చు]

క్విన్టస్ స్మిర్నేయస్ (Quintus Smyrnaeus) ప్రకారం, ఒడీస్సియస్ (Odysseus) ఒక పెద్ద చెక్క గుర్రం (గుర్రం ట్రోయ్ యొక్క చిహ్నం) తయారు చేసి, కొందరు ఎంపిక చేసిన సైనికులను అందులో ఉంచి, ట్రోజన్లు మూర్ఖంగా దానిని విజయ సంకేతంగా గుర్రాన్ని నగరం లోపలికి తీసుకు వెళ్ళేలా చేయాలని ఆలోచన చేసాడు. ఎపెయోస్ (Epeios) నాయకత్వంలో, గ్రీకులు చెక్క గుర్రాన్ని మూడు రోజుల్లో తయారు చేసారు. ఒడీస్సియస్ (Odysseus) ప్రణాళిక ప్రకారం గుర్రం వెలుపల ఒక వ్యక్తి ఉండాలి; అతడు గ్రీకులు అతడిని వదిలివేసి, ట్రోజన్లకు బహుమతిగా గుర్రాన్ని వదలి వెళ్ళినట్టూ నటించాలి. గ్రీకు సైనికుడు సినాన్ మాత్రమే ఈ పనికి ఒప్పుకున్నాడు. వర్జిల్ నిజంగా సినాన్ మరియు ట్రోజన్లు ఎదురుపడడాన్ని వర్ణించాడు: సినాన్ విజయవంతంగా తనను వదలి గ్రీకులు వెళ్లిపోయారని ట్రోజన్లను నమ్మించాడు. ఆ గుర్రం ఎథెన దేవతకు గ్రీకులు అంతకు మునుపు ఆమె దేవాలయం ట్రోయ్‌లో పడగొట్టినందుకు పరిహారమని, గ్రీకు సైన్యం క్షేమంగా తిరిగి ఇల్లు చేరుకోవాలని అర్పించబడిందనీ ట్రోజన్లకు సినాన్ చెబుతాడు. ఆ గుర్రం పెద్ద పరిమాణంలో తయారు చేయడం ద్వారా ట్రోజన్లు నగరంలోనికి తీసుకు వెళ్లకపోగా, ఎథెన దయ వారిపైనే ఉంటుందనీ భావించారని చెప్పాడు.

సినాన్‌ను ప్రశ్నించేటపుడు, ట్రోజన్ మతగురువు లావొకూన్ (Laocoön) పన్నాగాన్ని ఊహించి ట్రోజన్లను హెచ్చరిస్తాడు, వర్జిల్ ప్రసిద్ధ వాక్యం "Timeo Danaos et dona ferentes" (నాకు బహుమతుల్ని అందించే గ్రీకులన్నా భయమే).[1] కానీ ట్రోజన్లు అతడి హెచ్చరికను నమ్మేలోపే, పోసీడాన్ (Poseidon) దేవుడు అతడినీ మరియు అతడి ఇరువురు కుమారులు ఆంటిఫెంట్స్ మరియు తైమ్బ్రేయస్లను బంధించటానికి రెండు సముద్ర సర్పాలను పంపుతాడు. ప్రయం రాజుయొక్క కుమార్తె కాసండ్రా, ట్రోయ్ యొక్క జ్యోతిష్కురాలు, ఆ గుర్రం, నగరం మరియు రాజవంశం నాశనానికి కారణమవుతుందని వాదిస్తుంది. ఆమెను పట్టించుకోకపోవడంతో, వారు యుద్ధంలో అపజయం మరియు వినాశనం పాలవుతారు.[2]

ఈ సంఘటన ఒడిస్సీ లో చెప్పబడింది:

ఆర్గీవ్స్ (Argives) ముఖ్యులైన మనమంతా కూర్చుని ట్రోజన్ల మరణం మరియు విధిని ఎదురుచూస్తుంటే, చెక్కబడిన గుర్రంలో కూర్చుని ఓర్చుకున్న ఆ శక్తివంతమైన వ్యక్తి విషయం ఎటువంటిది

! 4.271 ff

కానీ ఇప్పుడు రా, నేపథ్యం మార్చుకో, ఎపియస్ ఎథెనయొక్క సాయంతో తయారుచేసిన చెక్కగుర్రం నిర్మాణం గురించి గానం చేయి, ఆ గుర్రం ఒకసారి ఒడీస్సియస్ ఇలియన్(Ilion)ను నాశనం చేసిన మనషులతో నింపి, మారు రూపంలో కోటవరకూ వెళ్ళిన గుర్రం అది. 8.487 ff (అనువాదం. శామ్యూల్ బట్లర్)

అధిక వివరణ ఇంకా అధిక ప్రసిద్ధి పొందిన రూపం వర్జిల్ యొక్క ఏనీడ్ , పుస్తకం 2 లో ఉంది (అనువాదం. జాన్ డ్రైడెన్).

మీ మెదళ్ళకు పిచ్చిగాక మరేమిటి?
మీరు గ్రీకులు మీ ఒడ్డు నుండి వెళ్లిపోయారని భావిస్తున్నారా?
ఇంకా యులీస్సెస్ కళలు ఇంకా తెలియడం లేదా?
ఈ డొల్ల వస్త్రం లోపల ఉండవచ్చు,
దాని చీకటి ప్రదేశాలలో, మన రహస్య శత్రువులు;
లేదా ఇది పట్టణంకన్నా ఎదిగిన యంత్రం,
గోడలకన్నా ఎత్తుగా, అటుపై అణచడానికి.
మోసం లేదా బలవంతంగా నిర్మించబడింది:
వారి బహుమతులను నమ్మకండి, ఈ గుర్రాన్ని అనుమతించకండి.’

పుస్తకం II లో లావొకూన్ ఇలా అంటాడు: "Equo ne credite, Teucri. Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes. " ("ఈ గుర్రాన్ని నమ్మకండి, ట్రోజనులారా! ఇది ఏమైనా కావచ్చు, గ్రీకులు బహుమతులు తేవడం కూడా, నాలో భయం కలిగిస్తుంది.") దీని నుండే ఆధునిక సామెత "గ్రీకులు బహుమతులు తెస్తే జాగ్రత్తగా ఉండండి" పుట్టింది.

రోమన్ వెర్గిల్ యొక్క ఫోలియో 101r నుంచి, సైమన్ ను ప్రియం కు తీసుకువచ్చిరి

గుర్రం లోపలి మనుషులు[మార్చు]

ట్రోజన్ హార్స్ ఉదరంలో ముప్పై మంది సైనికులు, దాని నోటిలో ఇరువురు వేగులు దాక్కున్నారు. ఇతర ఆధారాలు వివిధ సంఖ్యలు చెబుతాయి: అపోల్లోడారస్ (Apollodorus) 50;[3] జేజేస్ (Tzetzes) 23;[4] మరియు క్విన్టస్ స్మీర్నేయస్ (Quintus Smyrnaeus) ముప్పై పేర్లు ఇచ్చినా, ఎక్కువే ఉన్నారని చెప్పడం జరిగింది.[5] చివరి సంప్రదాయాలలో, ఆ సంఖ్య 40గా స్థిరపడింది. వారి పేర్లు ఇవి:[ఆధారం చూపాలి]

 • ఒడీస్సియస్ (Odysseus) (నాయకుడు)
 • అగమెమ్నాన్ (Agamemnon) (మైసెనే రాజు) మూస:Nb5
 • అకామాస్ (Acamas)
 • అగపెనోర్ (Agapenor)
 • అజాక్స్ ది లెస్సర్ (Ajax the Lesser)
 • అమ్ఫిమాచస్ (Amphimachus)
 • అంటిక్లోస్ (Antiklos)
 • ఆంటిఫేట్స్ (Antiphates)
 • స్యానిప్పస్ (Cyanippus)
 • డెమోఫాన్ (Demophon)

 • డయోమేడెస్ (Diomedes)
 • ఎచియన్ (Echion)
 • ఎపియస్ (Epeius)
 • యూమెలస్ (Eumelus)
 • యూర్యలస్ (Euryalus)
 • యూరీడమస్ (Eurydamas)
 • యూరీమచస్ (Eurymachus)           
 • యూరీపైలస్ (Eurypylus)
 • ఇయాల్మేనస్ (Ialmenus)
 • ఇడోమెన్యూస్ (Idomeneus)

 • ఇఫిడమాస్ (Iphidamas)
 • లియంటియస్ (Leonteus)
 • మచావోన్ (Machaon)
 • మెగేస్ (Meges)
 • మెనెలాస్ (Menelaus)
 • మేనేస్తియస్ (Menestheus)
 • మెరియోన్స్ (Meriones)
 • నియోప్టోలెమస్ (Neoptolemus)           
 • పెనేల్యూస్ (Peneleus)
 • ఫిలాక్టేటస్ (Philoctetes)

 • పోడాలిరియస్ (Podalirius)
 • పాలీపొయెటెస్ (Polypoetes)
 • సినాన్ (Sinon) (గుర్రం వద్ద దాక్కున్న వ్యక్తి)
 • స్తేనెలస్ (Sthenelus)
 • ట్యూసర్ (Teucer)
 • తాల్పియస్ (Thalpius)
 • తెర్సాన్డర్ (Thersander)
 • తొవాస్ (Thoas)
 • త్రసీమేడేస్ (Thrasymedes)

వాస్తవిక వివరణలు[మార్చు]

హేన్రిచ్ స్కీలిమాన్

హోమర్ అభిప్రాయం ప్రకారం, ట్రోయ్ నగరం హేల్లెస్పొంట్ (Hellespont) – ఆసియా మైనర్ మరియు యూరోప్లను వేరుచేసే జలసంధిని ఆనుకుని ఉండేది. 1870లలో, హీన్రిచ్ స్క్లీమన్ దానిని కనుగొనడానికి బయలుదేరాడు.[6] హోమర్ వివరణను అనుసరించి, అతడు హిసర్లిక్, టర్కీలో త్రవ్వకం ప్రారంభించి ఒకదానిపై ఒకటిగా నిర్మించిన ఎన్నో నగరాల అవశేషాలను కనుగొన్నాడు. ఎన్నో నగరాలు దారుణంగా పాడుచేయబడ్డాయి కానీ, అందులో ఏది, హోమర్ యొక్క ట్రోయ్ అన్నది తెలియలేదు.

పాసనియస్, క్రీ.శ. 2వ శతాబ్దంలో నివసించిన వ్యక్తి, తన పుస్తకం డిస్క్రిప్షన్ అఫ్ గ్రీస్ (Description of Greece) లో, "ఫ్రిజియన్స్ (Phrygians)కు పూర్తి మూర్ఖత్వాన్ని ఆపాదించని వారందరికీ ఎపియస్ గ్రంథం ట్రోజన్ గోడను కూలగొట్టడానికి అనుకూలమని తెలుసు"[7] అంటాడు.

ఆధునికుల ఊహ ప్రకారం ట్రోజన్ హార్స్ బహుశా కొంతవరకూ గుర్రాన్ని పోలిన కోట పడగొట్టు యంత్రం కావచ్చు, మరియు ఈ యంత్రం ప్రయోగించడం యొక్క వివరణ తరువాతి కాలంలో మౌఖిక చరిత్రకారులు యుద్ధ సమయంలో లేకపోవడం వలన, ఆ పేరు అర్థం తెలియక చెప్పడం వలన, ఇటువంటి కల్పనగా మారి ఉండవచ్చు. అస్సీరియన్లు (Assyrians) ఆ సమయంలో జంతువుల పేర్లుగల ఆక్రమణ యంత్రాలను ఉపయోగించేవారు; ట్రోజన్ హార్స్ కూడా అటువంటిది ఉండే అవకాశం ఉంది.[ఆధారం చూపాలి]

అంతేకాక ట్రోజన్ హార్స్ నిజానికి యుద్దాల మధ్యన ట్రోజన్ గోడలను బలహీనం చేసి, వారిపై దాడి జరిగేలా వచ్చిన భూకంపాలను సూచిస్తుందని కూడా అంటారు;[8] పోసీడాన్ విగ్రహం మూడు విధాలుగా సముద్రానికి, గుర్రాలకు మరియు భూకంపాలకు అధిదేవత స్థానం కలిగి ఉండేది. ట్రోయ్ VIకి జరిగిన నిర్మాణ విధ్వంసం – హోమర్ యొక్క ఇలియడ్ లో చెప్పబడిన అదే ప్రదేశంలో ఉండడం, మరియు అక్కడ దొరికిన పురాతన వస్తువుల మూలంగా ఆ ప్రదేశం గొప్ప వర్తక కేంద్రం మరియు అధికార కేంద్రంగా ఉండేదని, నిజంగానే భూకంపం సంభవించిందనీ తెలియజేస్తుంది. సామాన్యంగా మాత్రం, ట్రోయ్ VIIనే హోమర్ యొక్క ట్రోయ్ గా భావిస్తారు (క్రింద చూడండి).

ట్రోజన్ హార్స్ అన్నది బహుశా హెక్టర్ నాయకత్వంలోని ట్రోజన్ పదాతిదళం కూడా కావచ్చు. శత్రువులు ఈ పదాతిదళంలాగా మారువేషాల్లో వచ్చి, తద్వారా ట్రోయ్ లోనికి ప్రశ్నింపబడకుండా అనుమతింపబడి ఉండవచ్చు. ట్రోజన్ హార్స్ కు ఇలాంటి అర్థం రచయిత డేవిడ్ గెమ్మెల్ తన ట్రోయ్ త్రయంలోని మూడవ భాగంలో వాడాడు.Troy: Fall of Kings .

మూస:Trojan War

చిత్రములు[మార్చు]

మైకోనోస్ వేస్గా తెలిసిన దానికి ప్రతీకగా ప్రస్తుతం ట్రోజన్ హార్స్ కు సంబంధించిన కేవలం ఒకే ఒక శాస్త్రీయ చిత్రం ఉంది (పైన). ఇది క్రీస్తు పూర్వం ఎనిమిదవ శతాబ్దానికి చెందినదిగా భావిస్తారు, యుద్ధ సమయానికి బహుశా 500 ఏళ్ళ తరువాత, కానీ సంప్రదాయానికి సంబంధించి హోమర్ వివరించిన గ్రంథాల పుట్టుకకన్నా పూర్వం.[9]

వీటిని కూడా చూడండి[మార్చు]

 • ట్రోయ్ (2004 సినిమా)
 • ట్రోజన్ రాబ్బిట్ లో మోన్టి ఫైతాన్ మరియు ది హోలీ గ్రైల్
 • U.S. సైన్యం యొక్క మానసికమైన కార్యకలాపాల విభాగాల చిహ్నం లో ట్రోజన్ హార్స్ ను జతకలపబడినది.
 • Troy: Fall of Kingsడేవిడ్ గేమ్మేల్ చే ట్రోయ్ ట్రయోలోజి యొక్క ఆకరి పుస్తకం

గమనికలు[మార్చు]

 1. http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Latin/VirgilAeneidII.htm#_Toc536009311
 2. వర్జిల్. ది ఏనీడ్. ట్రాన్స్. రాబర్ట్ ఫిత్జ్గేరల్ద్. న్యూ యార్క్: ఎవ్రీ మాన్స్ లైబ్రరీ, 1992. ముద్రణ
 3. ఎపిటోం 5.14
 4. పోస్తూమేరిక 641–650
 5. పోస్తూమేరిక xii.314-335
 6. "చిత్రం". మూలం నుండి 2010-05-22 న ఆర్కైవు చేసారు. Retrieved 2010-09-06. Cite web requires |website= (help)
 7. 1,XXIII,8
 8. భూకంపాలు ప్రాచీన పట్టణాలను చిన్నాభిన్నం చేసాయి: 11/12/97
 9. Wood, Michael (1985). In Search of the Trojan War. London: BBC books. p. 251. ISBN 9780563201618.

బాహ్య లింకులు[మార్చు]

Media related to Trojan horse at Wikimedia Commons