డాట్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింటర్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
డాట్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింటర్
The word "Delivery" as output in a bold, large font by a dot matrix receipt printer, as seen under a low-powered microscope
డాట్ మాట్రిక్స్ ప్రింటర్ లో ప్రింట్ నమూనా

డాట్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింటర్లు ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్ల కోవలోకి వస్తాయి. దీనిలో ప్రతి అక్షరం లేదా బొమ్మ చిన్న చిన్న చుక్కల సముదాయముతో ఏర్పడుతుంది. అందువలన వీటిని డాట్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింటర్లు అని అంటారు.


మూలాలు

[మార్చు]

తెలుగువారి సంపూర్ణ పెద్దబాలశిక్ష - గ్రంథకర్త : గాజుల సత్యనారాయణ