డిస్క్ స్టోరేజ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Six hard disk drives
Three floppy disk drives
A CD-ROM (optical) disc drive

కంప్యూటరులో ఫ్లాపీ డిస్కు, హార్డు డిస్కు, కంపాక్టు డిస్కులను సమాచారము నిల్వ చేయుటకు ఉపయోగిస్తాము. ఈ డిస్కులతో సమాచారము చదువుటకు, వ్రాయుటకు సంబంధిత డిస్కు డ్రయివులు ఉపయోగపడతాయి. ఫ్లాపీ డిస్కు కొరకు ఫ్లాసి డిస్కు డ్రయివు మొదలగునవి.


మూలాలు[మార్చు]

తెలుగువారి సంపూర్ణ పెద్దబాలశిక్ష - గ్రంథకర్త : గాజుల సత్యనారాయణ