డెకామీటరు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

డెకా అనగా పది(Ten) అని అర్ధము.డెకా మీటరు (Dkm) లేదా (dkm) అనగా పది మీటరులు అనిభావన. పది డెకా మీటరులు ఒక హెక్టామీటరు. పది హెక్టా/వంద డెకా మీటరులు ఒక కిలోమీటరు.