తంతే గారెల బుట్టలో పడ్డట్టు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
భాషా సింగారం
సామెతలు
అం అః
క్ష
జాతీయములు
ఎ, ఏ, ఐ ఒ, ఓ, ఔ
క, ఖ గ, ఘ చ, ఛ జ, ఝ
ట, ఠ డ, ఢ
త, థ ద, ధ
ప, ఫ బ, భ
క్ష
పొడుపు కధలు
ఆశ్చర్యార్థకాలు
నీతివాక్యాలు
పొడుపు కథలు
"అ" నుండి "క్ష" వరకుతంతే గారెల బుట్టలో పడ్డట్టు - ఇక్కడ తన్నులు అంటే కష్టాలు, ఇబ్బందులు. ఒక్కోసారి చిన్న చిన్న కష్టాలు లేక ఇబ్బందుల వలన ఎదురయ్యే పరిస్థితుల వలన అనుకోని మేలు జరగవచ్చు.