తాత్పర్యము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తాత్పర్యము [ tātparyamu ] tātparyamu. సంస్కృతం from తత్పరి.] n. Intention, import, purport, meaning, drift Thought, idea, view, design, purpose, inclination. An object, scheme, plan. అభిప్రాయము.[1] (See on తత్పరుడు.) నా తాత్పర్య మేమంటే what I mean is. తాత్పర్యుడు tātparyuḍu. n. He who holds an opinion. ఇందువల్ల సంభవించినదని తాత్పర్యులై ఉన్నారు they are of opinion that this is the cause of it.

మూలాలు[మార్చు]