తిమ్మరాజు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తిమ్మరాజు తెలుగువారిలో కొందరి పేరు.


తిమ్మరాజు పేరుతో కొన్ని గ్రామాలున్నాయి: