తుమ్మల గోపాలకృష్ణయ్య

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ముదునూరు నాస్తిక కేంద్రం లోగోరాకు సహాకుడిగా పనిచేశాడు. హేతువాది .వితంతువును పెళ్ళిచేసుకున్నాడు. రైతు నాయకుడు.