తూము (కాలువ)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

చెరువుల నుంచి కాలువలకు లేక కాలువల నుంచి చిన్న చిన్న కాలువలకు నీటిని విడుదల చేసేందుకు నిర్మించిన నిర్మాణాన్ని తూము అంటారు.

A sluice gate.
Sluice gates near Henley, on the River Thames.
Combination of sluice gates and canal lock under bridge Grave.
A small wooden sluice in Magome, Japan, used to power a waterwheel.