తృణము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తృణము [ tṛṇamu ] tṛiṇamu. సంస్కృతం n. Grass, reeds. Corn. A straw, a blade of grass, a reed. A mere trifle.[1] తృణిగ్రాహి tṛiṇa-grāhi. Lit: "drawing straws," as amber. A sapphire, నీలము, మరకతము. తృణజలూకము tṛiṇa-jalūkamu. n. The leaping leech, that jumps along, fixing its head and tail alternately. భాగ. 10. స్కం. పూ. తృణ జలూకి న్యాయము is an expression like "a bird in the hand is worth two in the bush," i.e., Securing one object before trying for another. తృణత tṛiṇata. n. Grassiness. తృణబావము. A bow, ధనస్సు. మరుత్తృణత Indra's bow, i.e., a rainbow. ఇంద్రధనుస్సు A. v. 154. తృణద్రుమము tṛiṇa-drumamu. n. The "grass-bearing tree," i.e., a tree belonging to the grass family. తృణధ్వజము tṛiṇa-dhvajamu. n. A bamboo, వెదురు. తృణప్రాయము tṛiṇa-prāyamu. adj. Worth a straw, worthless, contemptible. తృణరాజము the palmyra or the cocoanut tree. తృణశూన్యము tṛiṇa-ṣūnyamu. adj. Having no grass. తృణము లేనిది. n. The Jasmine. మల్లె. తృణీకరించు tṛiṇī-karinṭsu. v. a. To look upon (a thing) as grass. To contemn, despise, slight, make light of తృణముగా వెంచు, అలక్ష్యము చేయు. తృణీకారము tṛiṇī-kāramu. n. Contempt, disregard.

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

మూలాలు[మార్చు]

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=తృణము&oldid=2160466" నుండి వెలికితీశారు