తెలుగు సినిమా గాయకులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలుగు సినిమా గాయకులు[మార్చు]

S. P. Balasubrahmanyam at the 'Gurkha' Audio Launch.jpg
తెలుగు సినెమా ప్రముఖ గాయకులూ ఎస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం

తెలుగు సినిమాలలోని గాయనీ గాయకుల పేర్లు అక్షర క్రమంలో ఇవ్వబడ్డాయి.

అ, ఆ[మార్చు]

ఇ, ఈ[మార్చు]

ఉ, ఊ[మార్చు]

ఎ, ఏ, ఐ[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

విలీనం చేయాల్సిన కొత్త జాబితా[మార్చు]