త్రిధార నాడి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Trigeminal nerve
Brain human normal inferior view with labels en.svg

త్రిధార నాడి (Trigeminal nerve) 12 జతల కపాల నాడులలో ఐదవది. ఇవి ముఖము పైన స్పర్శజ్ఞానాన్ని తెలియజేస్తాయి.