దండక త్రయము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

దండక త్రయములో వావిలికొలను సుబ్బారావు గారు శ్రీ రామ, లక్ష్మణ, సీతల మీద దండకము రచించినారు. ఈ వ్యాసములో ఆయా దండకముల మీద విశ్లేషణ ఉంచటం జరుగుతుంది.

దండక త్రయము[మార్చు]

దండక త్రయములో వావిలికొలను సుబ్బారావు గారు శ్రీ రామ, లక్ష్మణ, సీతల మీద దండకము రచించినారు. ఈ వ్యాసములో ఆయా దండకముల మీద విశ్లేషణ ఉంచటం జరుగుతుంది.

మూలాలు[మార్చు]