దక్షిణ భారతదేశంలోని పక్షుల జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ కథనం దక్షిణ భారతదేశం అంటే నర్మదా నదికి సమీపంలో ఉన్న దక్షిణ భారతదేశ ద్వీపకల్పంలో నివసించే పక్షులను జాబితా చేస్తుంది.

దక్షిణ భారతదేశంలోని ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌ లో రాళ్లపాడు, కర్ణాటక లో నాగరహోళే (రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్) మరియు బండిపురా, కేరళ లో రాజమలై (ఎరావికులామ్ నేషనల్ పార్క్) మరియు పెరియార్ నేషనల్ పార్క్, తమిళనాడు లో ముడుమలై నేషనల్ పార్క్, అన్నామలైలో ఉదయమండలమ్, ఇందిరా గాంధీ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం, తమిళనాడులో వెందాంతంగల్ మరియు కొడైకారైలు విభిన్న పక్షుల జాతులను కలిగి ఉన్నాయి.

విషయ సూచిక

ఫ్రాంకోలిన్స్ మరియు స్పెర్ఫోల్స్[మార్చు]

 • పెయింటెడ్ ఫ్రాంకోలిన్ ఫ్రాంకోలినస్ పిక్టుస్
 • నెరిసిన ఫ్రాంకోలిన్ ఫ్రాంకోలినస్ పిండైసెరియానుస్
 • ఎరుపు స్పెర్ఫోల్ గాలోపెర్డిక్స్ స్పాడైసియా
 • పెయింటెడ్ స్పెర్ఫోల్ గాలోపెర్డిక్స్ లునులాటా

గిన్నెకోళ్లు మరియు ఉన్ని గిన్నెకోళ్లు[మార్చు]

 • నీలం-రొమ్ము గిన్నెకోడి కాటుర్నిక్స్ చినెన్సిస్
 • సాధారణ గిన్నెకోడి కోటుర్నిక్స్ కోటుర్నిక్స్
 • వర్షపు గిన్నెకోడి కోటుర్నిక్స్ కోరాండెలికా
 • అడవి గుబురు గిన్నెకోడి పెర్డికులా ఆసియాటికా
 • రాక్ బుష్ గిన్నెకోడి పెర్డికులా ఆర్గూండాహ్
 • పెయింటెడ్ బుష్ గిన్నెకోడి పెర్డికులా ఎరేథ్రోరేంచా
 • చిన్న బటన్‌గిన్నెకోడి టుర్నిక్స్ సేల్వాటికా
 • పసుపు రంగులో కాళ్లను కలిగిన బటన్‌గిన్నెకోడి టుర్నిక్స్ టాంకీ
 • బారెడ్ బటన్‌గిన్నెకోడి టుర్నిక్స్ సుస్సిటాటర్

నెమళ్లు[మార్చు]

తమిళనాడులోని ముడుమలై నేషనల్ పార్క్‌లో భారతీయ పియాఫౌల్
 • ఎరుపు అడివిపక్షి గాలుస్ గాలుస్
 • నెరిసిన అడివిపక్షి గాలుస్ సోనెరాటీ
 • భారతీయ నెమలి పావో క్రిస్టాటస్

బాతులు[మార్చు]

హైదరబాద్‌లోని చుక్కల ముక్కు గల బాతు
 • పింగిళ వర్ణ విజిలింగ్-బాతు డెండ్రోసేగ్నా బైకలర్
 • లెసెర్ విజిలింగ్-బాతు డెండ్రోసేగ్నా జావాంకా
 • దువ్వు బాతు సర్కిడియోర్నిస్ మెలాంటస్
 • గులాబీ రంగు తల గల బాతు రెడోనెస్సా కార్యోఫేలాసియా (చారిత్రక)
 • కాటన్ పేగ్మీ-పెద్ద బాతు నెట్టాపుస్ కోరమండలియానస్
 • పొడవైన మెడ గల బాతు అన్సెర్ ఇండికస్
 • రుడ్డే ఆడబాతు టాడోర్నా ఫెరుగినీయా
 • సాధారణ ఆడబాతు టాడోర్న్ టాడోర్న్
 • గద్వాల్ అనాస్ స్ట్రెపెరా
 • యురాసియాన్ విజియోన్ అనాస్ పెనెలోప్
 • మలార్డ్ అనాస్ ప్లాటేరేంకోస్
 • చుక్కల గల బాతు అనాస్ పియోసిల్రోచేంచా
 • ఉత్తర షోవెలెర్ అనాస్ క్లేపీటా
 • సాధారణ టీల్ అనాస్ క్రెకా
 • గార్గానే అనాస్ క్వెర్కెడులా
 • ఉత్తర పింటాలీ అనాస్ ఆకుటా
 • ఎరుపు పింఛం గల పోచార్డ్ రిడోనెస్సా రుఫినా
 • కామన్ పిచార్డ్ అయేథేయా ఫెరినా
 • ఫెరుగినోస్ పోచార్డ్ అయేథేయా నేరోకా
 • కుచ్చు గల బాతు అయేథేయా ఫులిగులా

వడ్రంగిపిట్టలు[మార్చు]

హైదరబాద్‌లోని నల్లని పిరుదుల గల ఫ్లేమ్‌బ్యాక్
 • యురాసియాన్ వ్రేనెక్ జేన్క్స్ టోర్కుల్లా
 • మచ్చలుగల పికులెట్ పికుమ్నుస్ ఇనోమినాటస్
 • ఉదా రంగు కుచ్చు గల పేగ్మే వడ్రంగిపిట్ట డెండ్రోకోపోస్ నానస్
 • పింగళ వర్ణంలో రొమ్మును కలిగి ఉండే వడ్రంగిపిట్ట డెండ్రోకోపోస్ మాసెయి (ఉత్తర ఈస్టరన్ ఘాట్స్)
 • పసుపు రంగు కుచ్చు గల వడ్రంగిపిట్ట డెండ్రోకోపోస్ మాహ్రాటెనిస్
 • రుఫౌస్ వడ్రంగిపిట్ట సెలౌస్ బ్రాచేయురస్
 • గుండెపై మచ్చలు గల వడ్రంగిపిట్ట హెమిసర్కస్ కానెంటే
 • తెల్లని పొట్టను గల వడ్రంగిపిట్ట డ్రేయోకోపస్ జావెన్సిస్
 • లెసెర్ యెల్లోనాప్ పికుస్ క్లోరోలోపస్
 • గ్రేటర్ యెల్లోనాప్ పికుస్ ఫ్లావించా
 • చారల మెడ గల వడ్రంగిపిట్ట పికుస్ ఎక్సాంథోపేగౌస్
 • కామన్ ఫ్లేమ్‌బ్యాక్ డినోపియమ్ జావానెసె
 • నల్లని-మడతల గల ఫ్లేమ్‌బ్యాక్ డినోపియుమ్ బెంఘాలెన్స్
 • గ్రేటర్ ఫ్లేమ్‌బ్యాక్ క్రేసోకోలాప్ట్స్ లుసిడస్
 • తెల్లని వెనుక భాగం గల వడ్రంగిపిట్ట క్రేసోకాల్పేట్స్ ఫెస్టివుస్
లకుముకి పిట్ట

బార్బెట్స్[మార్చు]

బెంగుళూరులో కనిపించిన తెల్లని బుగ్గల గల బార్బెట్
 • ఊదా రంగు తల గల బార్బెట్ మెగాలైమా జేలానికా
 • వైట్-చీకెడ్ బార్బెట్ మెగాలైమా విరిడిస్
 • క్రింసన్-ఫ్రంటెడ్ బార్బెట్ మెగాలైమా రుబ్రికాపిల్లా
 • కాపర్‌స్మిత్ బార్బెట్ మెగాలైమా హీమాసేఫాలా

హార్న్‌బిల్స్[మార్చు]

తమిళనాడు, వాల్పారాయిలోని ఒక మెసౌ చెట్టుపై కూర్చున్న పెద్ద హార్న్‌బిల్
 • మలబార్ నెరిసిన హార్న్‌బిల్ ఓసేసెరోస్ గ్రిసెయుస్
 • భారతీయ నెరిసిన హార్న్‌బిల్ ఓసేసెరోస్ బిరోస్ట్రిస్
 • మలబార్ పైడ్ హార్న్‌బిల్ అంత్రాకోసెరోస్ కారోనాటస్
 • ఓరియెంటల్ పైడ్ హార్న్‌బిల్ అంత్రాకోసెరోస్ ఆల్బిరోస్ట్రిస్
 • గ్రేట్ హార్న్‌బిల్ బుసెరోస్ బికార్నిస్

సాధారణ కూకుడుగువ్వ, ట్రోగాన్ మరియు రోలెర్స్[మార్చు]

 • సాధారణ కూకుడుగువ్వ ఉపుపా ఎపోప్స్
 • మలబార్ ట్రోగాన్ హార్పాటెస్ ఫాస్సియాటస్
 • యూరోపియన్ రోలెర్ కోరాసియాస్ గారులస్
 • ఇండియన్ రోలర్ కోరాసియాస్ బెంగాలెన్సిస్
 • డాలర్‌పక్షి ఎరేస్టోమస్ ఓరైంటెల్స్

లకుముకి పిట్టలు[మార్చు]

కేరళ, కుమారకోమ్‌లో కనిపించిన గూడకొంగ వంటి కింగ్‌ఫిషర్
 • వివిధరంగుల లకుముకిపిట్ట సెర్లే రుడిస్
 • సాధారణ లకుముకిపిట్ట ఆల్సెడో ఆటిస్
 • నీలం చెవులు గల లకుముకిపిట్ట ఆల్సెడో మెనింటింగ్
 • ఓరియెంటల్ డ్వార్ఫ్ లకుముకిపిట్ట సేక్స్ ఎరిథాకస్
 • స్ట్రోక్-బిలెడ్ లకుముకిపిట్ట పెలార్గోప్సిస్ కాపెన్సిస్
 • తెల్లని కంఠం గల లకుముకిపిట్ట హెల్కాన్ స్మేర్నెన్సిస్
 • నల్లని కుచ్చు గల లకుముకిపిట్ట హాల్కేన్ పిలీటా
 • పొన్ను లకుముకిపిట్ట టోడిరాంఫస్ చ్లోరిస్

తేనెటీగలను తినే పక్షులు[మార్చు]

కేరళ, చాలాకౌడీలో కనిపించిన నీలం తోక గల తేనేటీగలను తినే పక్షి
 • నీలం గెడ్డం గల తేనేటీగలను తినే పక్షి నేస్టేయోర్నిస్ ఆథెర్టోనీ
 • ఆకుపచ్చని తేనెటీగలను తినే పక్షి మెరోప్స్ ఓరియెంటల్స్
 • నీలం రంగు దవడల గల తేనెటీగలను తినే పక్షి మెరోప్స్ పెర్సికస్
 • నీలం రంగు తోక గల తేనేటీగలను తినే పక్షి మెరోప్స్ ఫిలిపినస్
 • యూరోపియన్ తేనేటీగలను తినే పక్షి మెరోప్స్ ఆపియాస్టెర్
 • చెస్ట్‌నట్ తల గల తేనేటీగలను తినే పక్షి మెరోప్స్ లెస్చీనౌల్టీ

కోకిలలు మరియు మాల్కోహాలు[మార్చు]

తమిళనాడు, కోయంబత్తూర్, సింగనల్లూర్‌లో కనిపించిన నీలం రంగు ముఖం గల మాల్కోహా
 • నానావరమైన కోకిల
 • స్వర్ణ నెరిసిన రంగులో రెక్కలు గల కోకిల
 • అతిపెద్ద డేగ కోకిల
 • సాధారణ డేగ కోకిల
 • భారతీయ కోకిల
 • యూరేషియన్ కోకిల కుకులస్ కానోరస్
 • లెసెర్ కోకిల
 • పట్టికల గల కోకిల
 • నెరిసిన ఉదరం గల కోకిల
 • డ్రోంగో కోకిల
 • ఆసియా కోయెల్
 • ఆకుపచ్చని రంగు గల మాల్కోహా
 • నీలం రంగు ముఖం గల మాల్కోహా
 • సిర్కీర్ మాల్కోహా

కౌకల్‌లు, రామ చిలకలు మరియు చిలకలు[మార్చు]

కేరళ, తాటెకాడ్‌లో కనిపించిన మలబార్ పర్కీత్
 • గ్రేటర్ కౌకాల్
 • లెసెర్ కౌకాల్
 • వెర్నాల్ హ్యాంగింగ్ రామ చిలక
 • అలెగ్జాండ్రైన్ చిలక
 • గులాబీ రంగు మచ్చలు గల చిలక
 • రేగు పండు రంగులోని తల గల చిలక
 • మాల్బార్ చిలక

స్విఫ్ట్స్[మార్చు]

 • భారతీయ స్విఫ్ట్‌లెట్
 • శ్వేత నితంబ నీడెల్‌టైల్
 • ఊదా రంగు వెనుక భాగాన్ని కలిగిన నీడెల్‌టైల్
 • ఆసియా పామ్ స్విఫ్ట్
 • ఆల్పైన్ స్విఫ్ట్
 • సాధారణ స్విఫ్ట్
 • ఫోర్క్ వంటి తోక గల స్విఫ్ట్
 • హౌస్ స్విఫ్ట్
 • జూలు కలిగిన ట్రీస్విఫ్ట్

గుడ్లగూబలు[మార్చు]

కేరళలో కనిపించిన అడవి గుడ్లగూబ పిల్ల
 • బార్న్ గుడ్లగూబ
 • గడ్డి గుడ్లగూబ
 • ఓరియెంటల్ బే గుడ్లగూబ
 • పాలిపోయిన స్కోప్స్ గుడ్లగూబ
 • ఓరియెంటల్ స్కోప్స్ గుడ్లగూబ
 • రంగు రంగుల స్కాప్స్ గుడ్లగూబ
 • అడవి పిల్ల గుడ్లగూబ
 • చుక్కల పిల్ల గుడ్లగూబ
 • అరణ్య పిల్ల గుడ్లగూబ
 • యూరేషియన్ డేగ గుడ్లగూబ
 • ఉదరంపై చుక్కల గల డేగ గుడ్లగూబ
 • నల్లని డేగ గుడ్లగూబ
 • ఊదా రంగు చేప వంటి గుడ్లగూబ
 • మచ్చల వడ్రంగి గుడ్లగూబ
 • ఊదా వడ్రంగి గుడ్లగూబ
 • ఊదా డేగ గుడ్లగూబ
 • చిన్న చెవుల గల గుడ్లగూబ

ఫ్రాగ్‌మౌత్ మరియు నైట్‌జార్స్[మార్చు]

 • శ్రీలంక ఫ్రాగ్‌మౌత్
 • పెద్ద చెవులు గల నైట్‌జార్
 • నెరిసిన నైట్‌జార్
 • పెద్ద తోక గల నైట్‌జార్
 • జెర్డాన్స్ నైట్‌జార్
 • భారతీయ నైట్‌జార్
 • సవన్నా నైట్‌జార్

=పావురాలు మరియు గువ్వలు[మార్చు]

|నీలగిరి వడ్రంగి పావురం

 • రాక్ పావురం
 • నీలగిరి వడ్రంగి పావురం
 • పాలిపోయిన కుచ్చు గల పావురం
 • ఓరియెంటల్ టర్టల్ గువ్వ
 • లాఫింగ్ గువ్వ
 • చుక్కల గల గువ్వ
 • ఎర్రని రంగు రంగుల గువ్వ
 • యూరేషియన్ రంగు రంగుల గువ్వ
 • గరుడ గువ్వ
 • ఆరంజ్ రంగులోని రొమ్ము గల ఆకుపచ్చని పావురం
 • పాంపాడౌర్ ఆకుపచ్చ పావురం
 • పసుపు రంగు కాళ్లు గల ఆకుపచ్చ పావురం
 • ఆకుపచ్చ గరుడ పావురం
 • పర్వత గరుడ పావురం

బట్టబాతులు మరియు కొంగలు[మార్చు]

 • భారతీయ బట్టబాతు
 • లెసెర్ ఫ్లోర్కాన్
 • సారస్ కొంగ
 • డెమోయిసెల్లె కొంగ
 • సాధారణ కొంగ

క్రాక్స్ మరియు వెన్నముద్ద కోళ్లు[మార్చు]

 • పలకల వంటి కాళ్లు గల క్రాక్
 • పలకల వంటి రొమ్ము గల వెన్నముద్ద కోడి
 • జల వెన్నముద్ద కోడి
 • ఊదా రంగు క్రాక్
 • శ్వేత వర్ణ రొమ్ము గల జలకోడి
 • బాయిలోన్స్ క్రాక్
 • ఎరుపు రంగు రొమ్ము గల క్రాక్
 • చుక్కల గల క్రాక్

వెన్నముద్ద కోళ్లు మరియు సాండ్‌గ్రౌజ్[మార్చు]

తమిళనాడు, కోయంబత్తూర్‌లోని నీలలోహిత స్వాంఫెన్
 • నీటికోడి
 • నీలలోహిత స్వాంఫెన్
 • సాధారణ మూర్‌హెన్
 • సాధారణ జంబుకోడి
 • ఎర్రని ఉదరం గల సాండ్‌గ్రౌజ్
 • రంగు రంగుల సాండ్‌గ్రౌజ్

అడవికోడి, ఉల్లంకిపిట్టలు మరియు రంగు రంగుల ఉల్లంకిపిట్ట[మార్చు]

 • యూరేషియన్ అడవికోడి
 • అడవి ఉల్లంకి పిట్ట
 • చిన్న తోక గల ఉల్లంకిపిట్ట
 • స్విన్హోస్ ఉల్లంకిపిట్ట
 • సాధారణ ఉల్లంకిపిట్ట
 • జాక్ ఉల్లంకిపిట్ట
 • పెద్ద రంగు రంగుల ఉల్లంకిపిట్ట

గాడ్విట్స్, కర్లోస్ మరియు ట్రింగా ఉల్లంకులు[మార్చు]

ఆంధ్రప్రదేశ్, హైదరాబాద్‌లోని మార్ష్ శాండ్‌పైపర్
 • నల్లని తోక గల గాడ్విట్
 • పొడవైన తోక గల గాడ్విట్
 • వింబ్రెల్
 • యూరేషియన్ కర్లో
 • చుక్కల రెడ్‌షాంక్
 • సాధారణ రెడ్‌షాంక్
 • మార్ష్ ఉల్లంకి
 • సాధారణ గ్రీన్‌షాంక్
 • ఆకుపచ్చ ఉల్లంకి
 • అడవి ఉల్లంకి
 • టెరెక్ ఉల్లంకి
 • సాధారణ ఉల్లంకి
 • ఎర్రని టర్న్‌స్టోన్
 • ఆసియా డోవిట్చెర్
 • పెద్ద నాట్
 • ఎర్రని నాట్

సాండెర్లింగ్ మరియు స్టింట్స్[మార్చు]

 • సాండెర్లింగ్
 • చిన్న స్టింట్
 • ఎర్రని మెడ గల స్టింట్
 • టెమిన్క్స్ స్టింట్
 • పొడవైన కాలివేలు గల స్టింట్
 • డన్లిన్
 • కర్లూ ఉల్లంకి
 • చెంచా వంటి ఉదరం గల ఉల్లంకి
 • పెద్ద ఉదరం గల ఉల్లంకి
 • రుఫ్
 • ఎర్రని మెడ గల ఫాలారోప్

జాకాన్స్ మరియు పెద్ద వాడెర్‌లు[మార్చు]

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని హైదరాబాద్‌లో కనిపించిన నెమలి తోకను కలిగి ఉన్న జకానా
కర్ణాటక, మైసూర్‌లోని అతిపెద్ద మందమైన మోకాళ్లు గల పక్షి
 • నెమలి తోక గల జాకానా
 • కాంస్య రంగులో రెక్కలు గల జాకానా
 • యూరోషియన్ మందమైన కాళ్లు గల పక్షి
 • అతిపెద్ద మందమైన కాళ్లు గల పక్షి
 • యూరేషియన్ ఆస్టేర్‌క్యాచెర్
 • నల్లని రెక్కలు గల స్టిల్ట్
 • రంగుల అవోసెట్
 • పీత-ప్లోవెర్

ప్లోవెర్స్[మార్చు]

 • పసిఫిక్ గోల్డెన్ ప్లోవెర్
 • నెరిసిన ప్లోవెర్
 • సాధారణ చట్రాలను గల ప్లోవెర్
 • చిన్న చక్రాలను కలిగి ఉండే ప్లోవెర్
 • కెంటిష్ ప్లోవెర్
 • లెసెర్ ఇసుక ప్లోవెర్
 • గ్రేటర్ ఇసుక ప్లోవెర్

ల్యాప్వింగ్స్, కర్సెర్స్ మరియు ప్రాంటికోలెస్[మార్చు]

 • పసుపు రంగులోని అల్లిక గల ల్యాప్వింగ్
 • రివర్ ల్యాప్వింగ్
 • ఎర్రని అల్లికలు గల ల్యాప్వింగ్
 • సోసిబుల్ ల్యాప్వింగ్
 • తెల్లని తోక గల ల్యాప్వింగ్
 • జెర్డాన్స్ కర్సెర్
 • భారతీయ కర్సెర్
 • ఓరియెంటల్ ప్రాటింకోల్
 • చిన్న ప్రాటింకోల్

జాగెర్స్ మరియు గారుకాకులు[మార్చు]

 • పోమరైన్ జాగెర్
 • పారాసిటిక్ జాగెర్
 • సూటే గారుకాకి
 • హుగ్లిన్స్ గారుకాకి
 • కాస్పెయిన్ గారుకాకి
 • పల్లాస్స్ గారుకాకి
 • కపిల రంగు తలను కలిగి ఉన్న గారుకాకి
 • నల్లని తలను కలిగిన గారుకాకి
 • సన్నని ఉదరం గల గారుకాకి
 • భారతీయ స్కిమ్మెర్

టెర్స్ మరియు నూడీస్[మార్చు]

ఆంధ్రప్రదేశ్, కొల్లూరు సరస్సులో గెడ్డం గల టెర్న్
 • గారు కాకి ఉదరం గల టెర్న్
 • కాస్పియాన్ టెర్న్
 • రివర్ టెర్న్
 • లెసెర్ క్రీస్టెడ్ టెర్న్
 • పెద్ద క్రీస్టెడ్ టెర్న్
 • శాండ్విచ్ టెర్న్
 • రోసేట్ టెర్న్
 • నల్లని మెడ గల టెర్న్
 • కామన్ టెర్న్
 • చిన్న టెర్న్
 • సౌండెర్స్ టెర్న్
 • తెల్లని ముఖం గల టెర్న్
 • నల్లని ఉదరం గల టెర్న్
 • శ్వేత టెర్న్
 • జీను గల టెర్న్
 • సూటే టెర్న్
 • గెడ్డం గల టెర్న్
 • తెల్లని రెక్కలు గల టెర్న్
 • కపిల వర్ణ నాడీ
 • లెసెర్ నాడీ

ఓస్ప్రే, బాజాస్ మరియు గెద్దలు[మార్చు]

కేరళ, చాలకుడేలో కనిపించిన బ్రాహ్మణే గద్ద
 • ఓస్ప్రే
 • జెర్డాన్స్ బాజా
 • నల్లని బాజా
 • నల్లని రెక్కలు గల గెద్ద
 • నల్లని గెద్ద
 • బ్రాహ్మనే గెద్ద

సముద్ర మరియు ఫిష్ ఈఫ్లెస్[మార్చు]

 • తెల్లటి-ఉదరం కల సముద్ర గ్రద్ద
 • పల్లాస్స్ పిష్ గ్రద్ద
 • నెరిసిన తల గల ఫిష్ గ్రద్ద

రాబందులు[మార్చు]

 • ఈజిప్ట్ రాబందు
 • తెల్లని నితంబ రాబందు
 • భారతీయ రాబందు
 • యూరేషియన్ గ్రిఫోన్
 • ఎర్రని తల గల రాబందు

డేగలు[మార్చు]

తమిళనాడులోని అన్నామలై పులి అభయారణ్యంలో కనిపించే పింఛం గల సర్ప గద్ద ఉపజాతి మెలానోటిస్
 • నల్లని డేగ
 • చిన్న బొటనవేలు గల సర్ప డేగ
 • ఫించం గల సెర్పెంట్ డేగ
 • భారతీయ మచ్చల గల డేగ
 • పెద్ద చుక్కల గల డేగ
 • టానే డేగ
 • స్టెప్పే డేగ
 • బోనెల్లీస్ డేగ
 • బూటెడ్ డేగ
 • రుఫౌస్-ఉదరం గల డేగ
 • మారగల పెద్ద డేగ
 • పర్వత పెద్ద డేగ

హర్రియేర్[మార్చు]

 • యూరేషియన్ మార్ష్ హార్రియెర్
 • రంగు రంగుల హర్రియెర్
 • హెన్ హర్రియెర్
 • పాలిడ్ హర్రియెర్
 • మౌంటాగ్స్ హర్రియెర్

ఆసిపిటెర్స్[మార్చు]

మహారాష్ట్ర, పూనేలోని షిక్రా
 • ఫించం గల గోష్వౌక్
 • షిక్రా
 • బెస్రా
 • యూరేషియన్ స్పారోహాక్

బజార్డ్స్[మార్చు]

 • ఓరియెంటల్ హానీ బజార్డ్
 • తెల్లని కనుల గల బజార్డ్
 • సాధారణ బజార్డ్
 • పొడవైన కాళ్లు గల బజార్డ్

గద్దలు[మార్చు]

 • లెసెర్ కెస్ట్రెల్
 • సాధారణ కెస్ట్రెల్
 • ఎర్రని మెడ గల గద్ద
 • అముర్ గద్ద
 • యూరేషియన్ హాబే
 • ఓరియెంటల్ హాబే
 • లగార్ గద్ద
 • పెరెగ్రైన్ గద్ద

గ్రెబె, నీటికాకులు మరియు డార్టర్[మార్చు]

కేరళ, కొలేటంకరాలో ఓరియెంటల్ డార్టెర్స్ నివాస కాలనీ
 • చిన్న గ్రెబె
 • చిన్న నీటికాకి
 • భారతీయ నీటికాకి
 • అతిపెద్ద నీటికాకి
 • డార్టెర్

ఉష్ణమండలీయ పక్షులు మరియు బూబీస్[మార్చు]

 • ఎర్రని ఉదరం గల ఉష్ణమండలీయ పక్షి
 • తెల్లని తోక గల ఉష్ణమండలీయ పక్షి
 • మాస్క్ గల బూబీ
 • కపిల వర్ణ బూబీ
 • ఎర్రని పాదాలు గల బూబీ

ఎగ్రెట్స్[మార్చు]

 • చిన్న ఎగ్రెట్
 • పశ్చిమ రీఫ్ ఎగ్రెట్
 • తూర్పు అతిపెద్ద ఎగ్రెట్
 • మధ్యంతర ఎగ్రెట్
 • క్యాటెల్ ఎగ్రెట్

కొంగలు[మార్చు]

తమిళనాడు, కోయంబత్తూర్‌లోని సులార్ సరస్సులో నీలలోహిత కొంగ
 • నెరిసిన కొంగ
 • నీలలోహిత కొంగ
 • భారతీయ మడుగు కొంగ
 • చిన్న కొంగ
 • నల్లని కిరీటం గల రేయి కొంగ
 • మలేయన్ రేయి కొంగ

తుంపొడి పక్షులు[మార్చు]

 • పసుపు వర్ణ తుంపొడి పక్షి
 • లవంగ తుంపొడి పక్షి
 • నల్లని తుంపొడి పక్షి
 • అతిపెద్ద తుంపొడి పక్షి

రాజహంసలు, ఇబిసెస్ మరియు తెడ్డుమూతికొంగ[మార్చు]

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పోచారం సరస్సులో అతిపెద్ద రాజహంసలు
 • అతిపెద్ద రాజహంస
 • చిన్న రాజహంస
 • ప్రకాశవంతమైన ఇబిస్
 • నల్లని తల గల ఇబిస్
 • నల్లని ఇబిస్
 • యూరేషియన్ తెడ్డుమూతి కొంగ

గూడుకొంగలు[మార్చు]

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉప్పలపాడులో ఆసియా ఓపెన్‌బిల్
 • పెయింటెడ్ గూడకొంగ
 • ఆసియా ఓపెన్‌బిల్
 • మెడపై ఉన్నిబొచ్చు గల గూడకొంగ
 • శ్వేత గూడకొంగ
 • నల్లని గూడకొంగ
 • నల్లని మెడ గల గూడకొంగ
 • చిన్న బెగ్గురు
 • అతిపెద్ద బెగ్గురు

గూడబాతులు మరియు ఫ్రిగేట్ పక్షులు[మార్చు]

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉప్పలపాడులో చుక్కల ముక్క గల పెలికాన్
 • అతిపెద్ద శ్వేత గూడబాతు
 • మచ్చల ఉదరం గల గూడబాతు
 • అతిపెద్ద ఫ్రిగేట్ పక్షి
 • చిన్న ఫ్రిగేట్ పక్షి

షీర్‌వాటర్స్ మరియు ప్రచండ పెట్రెల్స్[మార్చు]

 • చీలిక వంటి తోక గల షీర్‌వాటర్
 • పొల పాదాలు గల షీర్‌వాటర్
 • అడుబాన్స్ షీర్‌వాటర్
 • విల్సన్స్ ప్రచండ పెట్రెల్
 • స్విన్హోస్ ప్రచండ పెట్రెల్

పిట్టా, లీఫ్‌బర్డ్స్ మరియు ష్రికెస్[మార్చు]

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అనంతగిరి కొండల్లోని బే ఆధారిత ష్రిక్
 • భారతీయ పిట్టా
 • ఆసియా తెల్లని నీలం పక్షి
 • నీలం రెక్కలు గల లీఫ్‌బర్డ్
 • స్వర్ణ వర్ణంలో ముందు భాగాన్ని కలిగి ఉన్న లీఫ్‌బర్డ్
 • రుఫోస్ తోక ష్రిక్
 • కపిలవర్ణ ష్రిక్
 • వెనుక భాగంలో అంకణం గల ష్రిక్
 • పొడవైన తోక గల ష్రిక్
 • దక్షిణ కపిల వర్ణ ష్రిక్

ట్రీపైస్, కాకులు మరియు గిజిగాళ్లు[మార్చు]

తమిళనాడులో అన్నామలైలో తెల్లని ఉదరం గల ట్రీపై
 • రుఫోస్ ట్రీపై
 • నెరిసిన ట్రీపై
 • తెల్ల ఉదరం గల ట్రీపై
 • గృహ కాకి
 • పెద్ద ఉదరం గల కాకి
 • యూరేషియన్ స్వర్ణ గిజిగాడి
 • నల్లని మెడ గల గిజిగాడి
 • నల్లని పడగ గల గిజిగాడి

కుకోష్రిక్స్ మరియు మినివెట్స్[మార్చు]

ఆంధ్రప్రదేశ్, కిన్నెరసాని వన్యప్రాణుల అభయారణ్యంలో ఆడ నల్లని తల గల కుకూష్రిక్
 • బూడిద రంగు వుడ్‌స్వాలో
 • అతిపెద్ద కుకూష్రిక్
 • నల్లని రెక్కలు గల కుకూష్రిక్
 • నల్లని తల గల కుకూష్రిక్
 • రోజీ మినివెట్
 • బూడిద రంగు మినివెట్
 • చిన్న మినివెట్
 • తెల్లని ఉదరం గల మినివెట్
 • స్కార్లెట్ మినివెట్
 • పొడవైన రెక్కలు గల ఫ్లేక్యాచెర్ ష్రిక్

డ్రోంగోస్[మార్చు]

కేరళలోని పశ్చిమ సరిహద్దుల్లో అథిపెద్ద రాకెట్ తోక గల డ్రోంగో
 • నల్లని డ్రోంగో
 • బూడిద రంగు డ్రోంగో
 • తెల్లని ఉదరం గల డ్రోంగో
 • కాంస్య వర్ణ డ్రోంగో
 • ప్రకాశవంతమైన డ్రోంగో
 • పెద్ద రాకెట్ వంటి తోక గల డ్రోంగో

ఫ్యాంటైల్స్ మరియు వుడ్‌ష్రికెస్[మార్చు]

 • తెల్లని కంఠం గల ఫ్యాంటైల్
 • తెల్లని కనుబొమ్మ గల ఫ్యాంటైల్
 • నల్లని మెడ గల మోనార్క్
 • ఆసియా పారడైజ్-ఫ్లేక్యాచెర్
 • సాధారణ లోరా
 • అతిపెద్ద వుడ్‌ష్రిక్
 • సాధారణ వుడ్‌ష్రిక్

త్రషెస్[మార్చు]

కర్ణాటకలో నంది పర్వతాల్లో నీలం పింఛం గల రాక్ థ్రుష్
 • నల్లని ఫించం గల రాక్ త్రష్
 • నీలం రాతి త్రష్
 • మలబార్ విజ్లింగ్ త్రష్
 • రంగు రంగుల త్రష్
 • ఆరంజ్ రంగు తల గల త్రష్
 • పొలుసులుగల త్రష్
 • టికెల్స్ త్రష్
 • యూరేషియన్ నల్లని పక్షి

ఫ్లేక్యాచర్స్[మార్చు]

 • ఆసియా ఊదా రంగు ఫ్లేక్యాచర్
 • ఎర్రని తోక గల ఫ్లేక్యాచర్
 • కపిలవర్ణ రొమ్ము గల ఫ్లేక్యాచర్
 • ఎర్రని గొంతు గల ఫ్లేక్యాచర్
 • కాశ్మీర్ ఫ్లేక్యాచర్
 • ఆల్ట్రామెరీన్ ఫ్లేక్యాచర్
 • నల్లని మరియు ఆరెంజ్ రంగు ఫ్లేక్యాచర్
 • పసుపు రంగు పిరుదులు గల ఫ్లేక్యాచర్

షార్ట్‌వింగ్ మరియు చాట్స్[మార్చు]

కర్ణాటకలోని నంది పర్వతాల్లో భారతీయ నీలం రాబిన్
 • తెల్లని ఉదరం గల షార్ట్‌వింగ్
 • సిబెరియన్ రూబీథ్రోట్
 • బ్లూథ్రోట్
 • భారతీయ నీలం రాబిన్
 • ఓరియెంటల్ మ్యాగ్‌పై రాబిన్
 • తెల్లని పిరుదుల గల షామా
 • కపిలవర్ణ రాక్-చాట్

పెడిసె పిట్టలు మరియు గోరువంకలు[మార్చు]

కేరళ, కొట్టాయింలోని అడవి గోరింక
 • చెస్ట్‌నట్ తోక గల పెడిసె పిట్ట
 • బ్రాహ్మినే పెడిసె పిట్ట
 • గులాబీ రంగు పెడిసె పిట్ట
 • సాధారణ పెడిసె పిట్ట
 • ఆసియా రంగు రంగుల పెడిసె పిట్ట
 • సాధారణ గోరింక
 • బ్యాంక్ గోరింక
 • అడవి గోరింక
 • కొండ గోరింక

నథాట్చెస్[మార్చు]

 • చెస్ట్‌నట్ ఉదరం గల నథాట్చ్
 • నేరేడు పండు రంగు ముందు భాగం గల నథాట్చ్
 • చుక్కల గల క్రీపెర్

టిట్స్[మార్చు]

 • పెద్ద టిట్
 • తెల్లని మెడ గల టిట్
 • నల్లని తోక గల టిట్

ఏట్రింత పిట్టలు[మార్చు]

 • ఇసుక ఏట్రింత పిట్ట
 • పాలిపోయిన ఏట్రింత పిట్ట
 • సాదా ఏట్రింత పిట్ట
 • యూరేషియన్ క్రాగ్ ఏట్రింత పిట్ట
 • బొచ్చు గల క్రాగ్ ఏట్రింత పిట్ట

వానకోయిలలు[మార్చు]

మహరాష్ట్ర, పార్లీలో ఎర్రని పిరుదుల గల స్వాలో
 • బార్న్ వాన కోయిల
 • పసిఫిక్ వానకోయిల
 • తీగ వంటి తోక గల వాన కోయిల
 • ఎర్రని పిరుదుల గల వాన కోయిల
 • మచ్చల గొంతు గల వాన కోయిల
 • ఉత్తర గృహ ఏట్రింత పిట్ట

బుల్బల్స్[మార్చు]

కేరళ, ఎర్నాకులంలో ఎర్రని వర్ణంలో బుల్బుల్
 • నెరిసిన తల గల బుల్బుల్
 • నల్లని పింఛం బుల్బుల్
 • ఎర్రని గెడ్డం గల బుల్బుల్
 • ఎర్రని కన్నాలు గల బుల్బుల్
 • పసుపు వర్ణ కంఠం గల బుల్బుల్
 • తెల్లని కనుబొమ్మ గల బుల్బుల్
 • పసుపు కనుబొమ్మ గల బుల్బుల్
 • నల్లని బుల్బుల్

సిస్టికోలాస్, ప్రినాయిస్ మరియు శ్వేత కనుల పక్షి[మార్చు]

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని హైదరాబాద్‌లో కనిపించిన బూడిద వర్ణ ప్రినియా
 • జిట్టింగ్ సిస్టికోలా
 • ప్రకాశవంతమైన తల గల సిస్టికోలా
 • రుఫోస్ ముందు భాగంలో గల ప్రినియా
 • రుఫెసెంట్ ప్రినియా
 • నెరిసిన రొమ్ము గల ప్రినియా
 • అడవి ప్రినియా
 • బూడిద వర్ణ ప్రినియా
 • సాదా ప్రినియా
 • ఓరియెంటల్ శ్వేత కనుల పక్షి

వార్బ్లెర్స్[మార్చు]

కర్ణాటకలోని హెబ్బల్ సరస్సులో బ్లేథ్స్ రీడ్ వెర్బ్లెర్
హైదరాబాద్‌లో సాధారణ టైలర్‌బర్డ్
 • పాలిపోయిన పాదాలు గల బొచ్చు వార్బ్లెర్
 • గొల్లభామ వార్బ్లెర్
 • ప్యాడీయిల్డ్ వార్బ్లెర్
 • బ్లేథ్స్ రీడ్ వార్బ్లెర్
 • క్లామోరస్ రీడ్ వార్బ్లెర్
 • బూటెడ్ వార్బ్లెర్
 • సాధారణ టైలర్‌బర్డ్
 • సాధారణ చిఫ్‌చాఫ్
 • నల్లటి వార్బ్లెర్
 • టికెల్స్ లీఫ్ వార్బ్లెర్
 • సల్ఫర్-ఉదరం గల వార్బ్లెర్
 • హుమేస్ వార్బ్లెర్
 • ఆకుపచ్చని వార్బ్లెర్
 • అతిపెద్ద ఉదరం గల లీఫ్ వార్బ్లెర్
 • టేట్లెర్స్ లీఫ్ వార్బ్లెర్
 • పశ్చిమ పింఛం గల వార్బ్లెర్
 • స్వర్ణ-స్పెటాక్లెడ్ వార్బ్లెర్
 • చిన్న వైట్‌థ్రోట్
 • ఆర్ఫీన్ వార్బ్లెర్

గడ్డిపక్షులు[మార్చు]

 • గుర్తుల గల గడ్డిపక్షి
 • బిరుసెక్కిన బొచ్చు గల గడ్డిపక్షి
 • పెద్ద తోక గల గడ్డిపక్షి

లాఫింగ్‌థ్రషెస్[మార్చు]

కేరళ, మున్నార్‌లో కేరళ లాఫింగ్‌థ్రష్
 • వేనాడ్ లాఫింగ్‌థ్రష్
 • నీలగిరి లాఫింగ్‌థ్రష్
 • కేరళ లాఫింగ్‌థ్రష్

బాబ్లెర్స్ మరియు ఫుల్వెట్టా[మార్చు]

తమిళనాడు, ముల్లీలోని పసుపు రంగు ముక్కు గల బాబ్లెర్
 • అబాట్స్ బాబ్లెర్
 • వాచిన కంఠం గల బాబ్లెర్
 • భారతీయ సిమిటార్ బాబ్లెర్
 • రుఫోస్-ఫ్రంటెడ్ బాబ్లెర్
 • నెరిసిన ఉదరం గల బాబ్లెర్
 • ముందుభాగంలో ముదురు రంగు గల బాబ్లెర్
 • గీతల గల టిట్ బాబ్లెర్
 • పసుపు వర్ణ కనుల గల బాబ్లెర్
 • సాధారణ బాబ్లెర్
 • అతిపెద్ద నెరిసిన బాబ్లెర్
 • రుఫోస్ బాబ్లెర్
 • అడవి బాబ్లెర్
 • పసుపు వర్ణ ఉదరం గల బాబ్లెర్
 • కపిలవర్ణ పుక్కిల గల ఫుల్వెట్టా

భరతపక్షులు[మార్చు]

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కావాల్ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యంలో రుఫోస్ తోక గల లార్క్
 • పాడే పొదభరతపక్షి
 • భారత పొదభరతపక్షి
 • జెర్డాన్ పొదభరతపక్షి
 • బూడిద రంగు పింఛం గల పిచ్చిక భరతపక్షి
 • రుఫోస్ తోక గల భరతపక్షి
 • అతిపెద్ద చిన్న బొటనవేలు గల భరతపక్షి
 • పింఛం గల భరతపక్షి
 • మాలబార్ భరతపక్షి
 • సేకెస్స్ భరతపక్షి
 • ఓరియెంటల్ స్కేలార్క్

ఫ్లవెర్పెకెర్స్[మార్చు]

 • మందమైన ముక్కు గల ఫ్లవెర్పెకెర్
 • పాలిపోయిన ముక్కు గల ఫ్లవర్పెకెర్
 • సాదా ఫ్లవెర్పెకెర్

సూర్యపక్షులు మరియు సాలీడులను వేటాడే పక్షులు[మార్చు]

కేరళ, తట్టేకాడ్‌లో చిన్న స్పైడర్‌హంటర్
 • ఊదా రంగు పిరుదుల గల సూర్యపక్షి
 • వెనుకన సింధూరం వర్ణాన్ని కలిగి ఉండే సూర్యపక్షి
 • ఊదా రంగు సూర్యపక్షి
 • లోటెన్ యొక్క సూర్యపక్షి
 • సింధూర వర్ణ సూర్యపక్షి
 • చిన్న సాలీళ్లను వేటాడే పక్షి

వాగ్టైల్స్[మార్చు]

ఆంధ్రప్రదేశ్, హైదరాబాద్‌లో తెల్లని గెడ్డం గల వాగ్టైల్
 • అడవి వాగ్టైల్
 • శ్వేత వాగ్టైల్
 • తెల్లని గెడ్డం గల వాగ్టైల్
 • సిట్రైన్ వాగ్టైల్
 • పసుపు రంగు వాగ్టైల్
 • నెరిసిన వాగ్టైల్

జిట్టంగులు[మార్చు]

నీలిగిరి జిట్టంగి
 • రిచర్డ్స్ జిట్టంగి
 • వరి భూమి జట్టంగి
 • కఫిలవర్ణ జిట్టంగి
 • బ్లేథ్స్ జిట్టంగి
 • పొడవైన ముక్కు గల జిట్టంగి
 • వృక్ష జిట్టంగి
 • ఆలివ్ ఆధారిత జిట్టంగి
 • ఎర్రని కంఠం గల జిట్టంగి
 • నీలగిరి జిట్టంగి

పిచ్చుకలు[మార్చు]

 • ఊర పిచ్చుక
 • యూరేషియన్ వృక్ష పిచ్చుక
 • చెస్ట్‌నట్ వర్ణ పెట్రోనియా

వీవర్స్[మార్చు]

 • నల్లని రొమ్ము గల వీవర్
 • చారల వీవర్
 • బాయా వీవర్

అవడావాట్స్[మార్చు]

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని మంజీరా వన్యప్రాణుల అభయారణ్యంలో ఎర్రని అవాడాంట్
 • ఎర్రని అవడావాట్
 • ఆకుపచ్చని అవడావాట్

మునియాస్[మార్చు]

కర్ణాటక, మంగుళూరులో తెల్లని పిరుదుల గల మానియా
 • భారతీయ సిల్వర్‌బిల్
 • తెల్లని పిరుదు గల మునియా
 • నల్లని కంఠం గల మునియా
 • పొలుసుల రొమ్ము గల మునియా
 • నల్లని తల గల మునియా

రోజ్‌ఫించ్ మరియు బంటింగ్స్[మార్చు]

 • సాధారణ రోజ్‌ఫించ్
 • పింఛం బంటింగ్
 • నెరిసిన మెడ గల బంటింగ్
 • హౌస్ బంటింగ్
 • నల్లని తల గల బంటింగ్
 • ఎర్రని మెడ గల బంటింగ్

సూచనలు[మార్చు]

పూల పిట్ట,వనస్థలిపురంలో తీసిన చిత్రం
కోయిల, వనస్థలిపురంలో తీసిన చిత్రం
తోక పిట్ట, దామలచెరువు వద్ద తీసిన చిత్రం.
లకుముకి పిట్ట, వెంకట్రామ పురంలో తీసిన చిత్రం
 • H.R. Baker and Chas. M. Inglis (1930). The birds of southern India, including Madras, Malabar, Travancore, Cochin, Coorg and Mysore. Madras: Superintendent, Government Press.
 • Richard Grimmett and Tim Inskipp (November 30, 2005). Birds Of Southern India. A&C Black.