దశ-ద్రవ్యప్రాణములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పంచ-ఇంద్రియముల1.కన్నులు. 2. ముక్కు. 3. నాలుక., 4.చెవులు.5. చర్మము, 6. మనస్సు, 7. వాక్కు, 8. కాయబలము, 9. ఆయుష్యము, 10. శ్వాసోచ్ఛ్వాసలు. [జై.]