దశ దానములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. గోదానము
  2. భూదానము
  3. తిలదానము
  4. హిరణ్యదానము
  5. ఆజ్యదానము
  6. వస్త్రదానము
  7. ధాన్యదానము
  8. రజతదానము
  9. లవణదానము
  10. అన్నదానము