దృగ్గోచర కాంతిమితి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search


కాంతి ఒక ప్రవహిస్తున్న శక్తి. సూర్యుడు , వెలుగుతున్న కొవ్వొతి , లేదా మండుతున్న విద్యుత్ బల్బుల వంటి స్వయం ప్రకాశకాల నుండి ఇది ఉద్గారమౌతుంది. ఈ జనకాలన్ని ఉత్సర్గం చేసే వికిరణ శక్తి కంటిలో ఉన్న రెటీనాని తాకి దృశ్య జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ వికిరణ శక్తిని కాంతి అంటారు.[1]

రెండు కాంతి జనకాలు , ఉదాహారణకి వెలుగుతున్నకొవ్వొత్తి , రెండు కాంతి జనకాలు అంటే వేర్వేరు పరిమాణాలున్న కొవ్వొత్తుల మధ్య ప్రకాశంలోని తేడాని పోల్చడం మానవ కంటితో వీలుపడదు. దీనికి కావలసిన ప్రమనలని , సాంకేతిక విజ్ఞానాన్ని ,దృగ్గోచర కాంతిమితి ద్వారా అభివృద్ధి చేసారు. ఒక కాంతి జనకము నుండి ఉద్గారమైన వికిరణ్ శక్తిలో దృగ్గోచర కాంతి ఎంత ఉన్నది. అన్న విషయాన్ని ప్రకాశం లేదా కాంతి తీవ్రత తెలియజేస్తుంది. రెండు కాంతి జనకాల కాంతి తీవ్రతని, ఈ పద్ధతులతో , మానవ కంటితో పరిశీలించవచ్చు. కొన్ని ప్రత్యేక ప్రమాణాలు,పద్ధతులు ద్వారా రెండు కాంతి జనకాల సాపేక్ష కాంతి తీవ్రతని కొలవగలిగే శాస్త్రము దృగ్గోచర కాంతిమితి.

కాంతి అభివాహం(Φ)[మార్చు]

కాంతి అభివాహం

ప్రమాణ కాలం లో, ఒక కాంతి జనకం నుండి ప్రవహించే వికరణ శక్తి ని కాంతి అభివాహం అంటారు.కాలంలో ఉద్గారింపబడిన వికిరణ శక్తి ని కాంతి అభివాహం అంటారు. దీనికి ప్రమాణం ఎర్గ్/సెకను. ఈ కాంతి అభివాహం ఒక కాంతి జనకం యొక్క "దీపన సామర్థ్యం"(illuminating power) లేదా "కాంతి తీవ్రత"(luminous intensity) ల పై ఆధారపడి ఉంటుంది.ల్యూమెన్ (lumen) అనే ప్రమాణాన్ని కాంతి అభివాహాన్ని కొలిచేందుకు ఉపయోగిస్తారు.

ఘనకోణం(solid angle)[మార్చు]

ఘన కోణం

ఒక గోళాకార ఉపరితలం పై వున్న కొంత భాగంలోని హద్దుల వెంబడి గోళ కేంద్రమునకు అఖిలంబ రేఖలను గీసిన అవి శంకువును ఏర్పరుచును. ఈ శంకువు పీఠం గోళ కేంద్రం వద్ద చేసే కోణమే ఘన కోణం. ఇది శంకువు పీఠం వైశాల్యానికి, గోళ వ్యాసార్ధము యొక్క వర్గానికి గల నిష్పత్తికి సమానము.

sr

కాంతి తీవ్రత లేదా దీపన సామర్థ్యం[మార్చు]

ఒక బిందు జనకం నుండి, ప్రమాణ ఘనకోణంలో ఉద్గారమయ్యే కాంతి అభివాహాన్ని కాంతి తీవ్రత లేదా దీపన సామర్థ్యం అంటారు. దీనిని కాండెలా(cd)లో కొలుస్తారు.

Ι=dΦ/dΩ

కాండెలా (cd)[మార్చు]

2046k వద్ద ఘనీభవించిన ప్లాటినం కృష్ణ వస్తువు యొక్క తలముపై చదరపు సెంటీమీటరులో 1/60 వంతు వైశాల్యానికి అభిలంబంగా ఒక ప్రమాణ ఘనకోణంలో ఉద్గారమయ్యే , కాంతి అభివాహాన్ని కాండెలా cdగా నిర్వచించారు.

ల్యూమెన్[మార్చు]

కాంతి అభివాహాన్ని ల్యూమెన్ (lm) అనే ప్రమాణంలో కొలుస్తారు.ల్యూమెన్ ని కాండెలా సహాయంతో నిర్వచిస్తారు. ఒక కాండెలా ప్రమాణమున్న కాంతి జనకం, ఒక ఘనకోణంలో ఒక సెకను కాలంలో ఉద్గారించే కాంతి శక్తిని ల్యూమెన్ అంటారు. 1ల్యూమెన్=ఎర్గ్/సె/స్టెరేడియన్/కాండెలా

కాండిల్ సామర్థ్యం[మార్చు]

ఏదైనాఒక దిశలో కాంతి జనకం యొక్క కాంతి తీవ్రత కాండెలాలో చెప్పినపుడు, దానిని కాండిల్ సామర్థ్యం అంటారు.

λ =5550A0

ఈ క్రింది పట్టిక కాంతిమితి పదాలు, నిర్వచనాలు, ప్రమణాలను వివరిస్తుంది.[మార్చు]

క్రమ సంఖ్య పదం(సంకేతం) నిర్వచనం ప్రమాణం
1 కాంతి అభివాహాం(Φ) కంటితో చుసినపుడు ఒక కాంతి జనకం నుండి ఒక సెకను కాలంలో బహిర్గతమయే కాంతి శక్తి. ల్యూమెన్(lm)
2 ఘనకోణం( Ω) శంకువు పిఠం వైశాల్యానికి, గోళ వ్యాసార్ధము యొక్క వర్గానికి గల నిష్పత్తికి సమానము. స్టెరేడియన్(sr)
3 కాంతి తీవ్రత(l) ప్రమాణ ఘనకోణంలో కాంతి జనకం ఉద్గారించే కాంతి అభివాహం. కాండెలా (cd) /స్టెరే (lm sr)
4 కాండెలా (cd) 1/60 వంతు వైశాల్యానికి అభిలంబంగా ఒక ప్రమాణ ఘనకోణంలో ఉద్గారమయ్యే ,కాంతి అభివాహం. కాండెలా (cd)
5 ల్యూమెన్ (lm) ఒక కాండెలా ప్రమాణమున్న కాంతి జనకం, ఒక ఘనకోణంలో ఒక సెకను కాలంలో ఉద్గారించే కాంతి. ల్యూమెన్(lm)
6 కాండిల్ సామర్థ్యం ఏదైనాఒక దిశలో కాంతి జనకం యొక్క కాంతి తీవ్రత కాండెలాలో చెప్పినపుడు, దానిని కాండిల్ సామర్థ్యం అంటారు. కాండెలా (cd)

ఇది కూడా చూడండి[మార్చు]

బయట లంకెలు[మార్చు]

మూలాలు[మార్చు]

  1. పదవ తరగతి భౌతిక శాస్త్ర పాఠ్య పుస్తకము