దేశాల జాబితా – తలసరి కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎమిషన్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వివిధ ఇంధనాల దహనం వల్ల కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువు వాతావరణంలోకి వెలువడుతుంది. దీనినే కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉద్గారాలు అంటారు. వాతావరణంలో సమతుల్యత దెబ్బ తినడానికీ, భూగోళం ఉష్ణోగ్రత పెరగడానికీ, ఓజోన్ కవచం క్షీణించడానికీ ఇది ముఖ్యమైన కారణం. తలసరి వారీగా వివిధ దేశాల కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉద్గారాలు వివరాలు (List of countries by carbon dioxide emissions per capita) ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.

సంవత్సరానికి తలసరి CO2 ఉద్గారాలు సూచించే చిత్రపటం

అయితే కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉద్గారాలు అనేది ఒక విధంగా ఆయా దేశాల పారిశ్రామిక ప్రగతిని కూడా సూచిస్తుంది.

ఈ జాబితా 1990-2203 మధ్య కాలంలో ఉద్గారాలు లెవెల్‌ను సూచిస్తుంది. వివరాలు 'అమెరికా ఎనర్జీ డిపార్ట్‌మెంట్' గణాంకాలనుండి తీసుకొనబడ్డాయి. US Department of Energy - Carbon Dioxide Information Analysis Center) - ఐక్య రాజ్య సమితి గణాంకాల విభాగం కొరకు ఈ వివరాలు కూర్చబడ్డాయి. వివరాలు లభించని దేశాలకు అంచనాలు ఇవ్వడమైనది. 2003 కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉద్గారాలు ప్రకారం ర్యాంకులు ఇవ్వబడ్డాయి.

ఉద్గారాలు క్రమంలో దేశాల జాబితా[మార్చు]

ర్యాంకు దేశము తలసరి CO2 ఉద్గారాలు - మెట్రిక్ టన్నులలో
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1  United States Virgin Islands 81.7 93.6 82.2 115.4 130.3 103.1 105.2 103.6 93.9 106.2 109.5 119.6 110.7 121.3
2  {{{name}}} 26.1 37.4 55.3 62.1 60.2 60.4 61.4 68.7 60.3 56.9 60.1 66.3 67.4 63.1
3  United Arab Emirates 29.3 30.2 29.4 31.0 33.0 30.2 16.9 17.7 36.4 36.0 35.6 33.5 33.7 33.6
4  Kuwait 21.1 5.5 10.0 16.4 20.6 32.3 28.4 28.1 33.8 32.6 31.7 28.8 27.1 31.1
5  Bahrain 23.8 21.9 19.5 27.2 26.6 27.2 25.9 27.9 28.8 27.4 27.8 26.4 30.6 31.0
6  Guam 17.0 17.8 17.7 25.2 31.8 28.5 27.7 27.3 27.2 26.6 26.2 25.9 25.5 25.0
7  Netherlands Antilles 6.3 20.8 21.3 29.7 28.7 28.5 26.9 40.6 19.0 18.3 18.7 19.0 19.2 22.7
8  Aruba 27.7 27.8 23.6 23.0 22.0 21.4 21.1 21.2 18.9 18.8 22.7 22.4 22.5 22.3
9  Trinidad and Tobago 13.9 17.1 17.0 13.5 15.4 16.1 16.5 14.6 15.8 18.7 19.7 20.1 21.5 22.1
10  Luxembourg 26.3 27.8 30.5 27.5 25.6 20.6 20.5 19.0 17.4 17.9 18.9 19.5 21.1 22.0
11  United States 18.9 18.7 18.4 19.3 19.5 19.3 19.4 20.2 19.8 19.9 20.4 20.1 20.0 19.8
12  ఆస్ట్రేలియా 16.2 15.4 15.8 16.0 16.3 16.5 17.4 17.2 17.8 18.4 18.3 19.1 18.2 18.0
13  కెనడా 15.0 14.7 14.8 15.1 14.3 15.3 15.3 16.2 15.3 15.6 16.2 16.0 17.1 17.9
14  Montserrat 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 4.2 4.4 5.9 8.4 10.1 12.6 14.1 15.7 16.0
15  Falkland Islands 19.0 18.4 17.7 16.9 16.2 16.7 17.1 17.5 13.6 13.1 12.7 13.9 13.8 15.1
16  Faroe Islands 13.0 12.3 13.8 12.8 11.5 14.1 14.4 14.4 14.4 14.4 14.2 14.1 14.1 14.2
17  Estonia 16.1 13.3 13.6 12.5 13.4 13.6 12.6 11.6 11.7 12.1 11.8 13.6
18  సౌదీ అరేబియా 12.1 16.4 17.1 18.4 17.7 13.1 14.2 12.6 10.9 11.1 12.7 12.8 12.7 13.0
19  Gibraltar 2.3 2.6 1.8 10.8 13.1 11.0 6.6 3.1 11.3 11.7 12.1 12.4 12.6 13.0
20  Finland 10.3 10.7 9.5 10.3 11.4 10.7 12.2 11.6 10.9 10.7 10.0 10.9 11.8 13.0
21  Oman 5.6 5.7 6.1 6.5 7.2 7.3 6.8 6.8 7.1 8.7 9.0 9.9 12.2 12.9
22  Brunei 22.7 19.6 18.7 18.9 17.8 17.7 17.0 17.7 10.7 13.3 17.2 16.1 15.1 12.7
23  Palau 15.3 15.0 14.8 13.9 13.6 13.8 13.8 13.1 13.0 12.8 12.6 12.0 11.9 12.3
24  Czech Republic 13.1 12.9 12.5 11.8 12.2 12.0 11.5 10.6 11.6 11.6 11.2 11.4
25  Singapore 15.0 14.4 14.2 16.3 19.1 13.5 15.0 16.8 14.8 14.3 14.1 13.8 13.4 11.3
26  Saint Pierre and Miquelon 15.7 17.2 16.2 12.7 12.2 12.2 12.2 7.9 9.5 9.5 9.5 9.5 10.1 11.3
27  Nauru 13.9 13.6 13.5 13.2 12.9 12.8 12.5 12.2 11.9 11.3 11.1 11.0 10.8 10.8
28  Kazakhstan 15.5 13.2 12.3 10.4 8.9 8.3 8.0 7.4 8.1 8.4 10.6 10.7
29  ఇజ్రాయిల్ 7.4 7.3 8.3 8.8 8.8 9.7 9.4 10.6 10.2 9.8 10.6 10.3 10.8 10.6
30  ఐర్లాండ్ 8.7 9.5 8.9 9.0 9.3 9.2 9.8 10.0 10.4 10.8 10.9 11.3 10.8 10.3
31  Russia 13.4 12.2 10.6 10.2 10.1 9.7 9.5 9.7 9.9 9.9 9.9 10.3
32  Denmark 9.7 12.1 10.3 11.3 11.7 10.6 12.8 10.8 10.3 9.4 8.7 9.0 8.9 10.1
33  Greenland 10.0 9.8 8.6 9.0 9.0 9.0 9.2 9.3 9.5 9.6 9.9 10.0 10.0 10.0
34  Norway 8.3 8.3 7.8 8.3 8.4 5.9 6.4 6.7 6.9 7.6 7.4 8.1 12.5 9.9
35  జర్మనీ 0.0 11.2 10.8 10.5 10.4 10.2 10.5 10.2 10.1 9.6 9.7 10.0 9.7 9.8
36  జపాన్ 8.7 8.8 8.9 8.7 9.1 9.1 9.3 9.3 8.9 9.2 9.5 9.4 9.5 9.7
37  South Korea 5.6 6.1 6.6 7.2 7.7 8.3 9.0 9.3 7.9 8.5 9.1 9.3 9.4 9.6
38  United Kingdom 10.0 11.3 9.9 9.6 9.5 9.5 9.9 9.3 9.2 9.2 9.5 9.6 9.3 9.4
39  Turkmenistan 7.2 6.9 8.2 8.3 7.4 6.9 5.9 7.9 7.9 8.7 9.1 9.2
40  Libya 8.7 8.9 8.4 8.6 8.3 9.1 8.2 9.7 8.9 8.5 8.8 8.9 8.9 8.9
41  Cyprus 6.8 6.5 7.1 7.2 7.3 7.0 7.1 7.2 7.8 7.8 8.2 8.1 8.1 8.9
42  New Zealand 6.9 7.2 7.5 7.1 7.3 7.3 8.2 8.5 8.1 8.4 8.7 9.1 8.9 8.8
43  Netherlands 9.4 9.3 9.2 9.5 8.8 9.0 9.9 9.3 9.4 9.0 8.8 8.8 9.4 8.7
44  Greece 7.1 6.5 7.1 7.1 7.3 7.3 7.6 7.7 7.9 7.8 8.2 8.4 8.5 8.7
45  Austria 7.5 8.0 7.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.4 7.7 7.5 7.5 8.0 8.0 8.6
46  Belgium 10.1 10.5 10.4 9.9 10.3 10.5 10.6 10.3 10.6 10.2 9.9 9.2 6.8 8.3
47  New Caledonia 9.4 10.2 9.8 9.6 9.1 8.9 8.9 9.0 8.7 9.6 8.4 8.3 8.1 8.2
48  Poland 9.1 9.0 8.9 9.1 8.8 9.0 9.4 9.0 8.4 8.1 7.8 7.8 7.7 7.9
49  Bermuda 9.9 8.2 6.6 7.6 7.5 7.4 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.3 7.9 7.8
50  Slovenia 6.3 6.5 5.5 7.1 7.5 8.1 7.7 7.6 7.3 7.7 7.8 7.8
51 Flag of South Africa.svg దక్షిణ ఆఫ్రికా 7.8 7.9 7.2 7.5 7.6 7.8 7.6 7.6 7.6 7.4 7.2 7.2 7.7 7.8
52  Italy 6.9 7.0 7.1 6.9 6.8 7.2 7.1 7.1 7.3 7.3 7.4 7.4 7.5 7.7
53  Iceland 7.9 7.0 7.0 7.6 7.6 7.3 8.2 7.7 7.6 7.4 7.7 7.4 7.7 7.6
54  Spain 5.4 5.5 5.7 5.2 5.4 5.9 5.8 6.1 6.3 6.8 6.9 6.9 7.3 7.3
55  Cayman Islands 9.5 9.8 9.6 9.5 9.1 8.7 8.3 7.9 7.6 7.3 7.1 6.9 6.9 7.1
56  Slovakia 8.1 7.1 7.0 7.7 7.4 7.2 7.4 7.2 6.6 6.9 6.9 7.0
57  Seychelles 1.6 1.9 2.3 2.2 2.5 2.5 2.6 5.5 5.7 6.7 7.3 8.3 6.9 6.9
58  Ukraine 11.6 9.9 8.2 8.3 7.8 6.5 6.3 6.4 6.2 6.3 6.4 6.6
59  Belarus 9.2 7.6 6.8 6.2 6.3 6.1 5.9 5.8 5.9 5.9 6.0 6.4
60  Malaysia 3.1 3.7 4.0 4.7 4.7 5.9 5.9 5.8 5.2 4.8 5.5 5.8 5.9 6.4
61  France 6.4 6.8 6.3 6.2 5.7 6.0 6.4 5.9 6.4 6.1 6.0 6.3 6.2 6.2
62  Malta 6.2 6.8 7.2 7.4 7.2 7.8 8.2 8.7 5.4 5.9 5.4 5.2 5.3 6.2
63  Bahamas 7.7 6.9 6.8 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 6.1 6.0 6.0 5.9 6.7 6.0
64  Sweden 5.8 6.0 5.9 5.5 5.7 5.3 6.1 5.4 5.4 5.1 5.2 5.4 6.2 5.9
65  Hungary 5.8 5.9 5.4 5.7 5.3 5.6 5.8 5.7 5.6 5.6 5.3 5.5 5.5 5.7
66  Portugal 4.2 4.3 4.7 4.6 4.7 5.0 4.8 5.0 5.4 5.9 5.8 5.7 6.0 5.6
67  French Guiana 6.9 6.8 6.9 6.7 6.6 6.5 6.3 6.0 6.3 6.1 6.0 5.8 5.8 5.6
68   Switzerland 6.3 6.1 6.2 5.9 5.9 5.6 5.7 5.9 5.9 5.7 5.5 6.0 5.7 5.6
69  ఇరాన్ 3.9 3.9 4.1 3.8 4.8 4.4 4.8 4.9 4.7 4.2 4.4 4.5 5.5 5.6
70  Venezuela 6.0 5.9 5.3 6.2 7.7 6.7 6.9 6.7 7.0 6.8 6.7 6.4 5.4 5.6
71  Bulgaria 8.7 6.8 6.0 7.8 6.3 6.8 6.3 6.1 5.9 5.3 5.3 5.6 5.3 5.6
72  Hong Kong 4.6 4.8 5.4 5.8 4.9 4.8 4.4 4.5 5.8 6.1 5.7 5.3 5.1 5.5
73  Lebanon 3.3 3.4 3.9 3.9 4.1 4.3 4.3 4.8 4.8 4.9 4.5 4.8 4.7 5.4
74  Croatia 3.7 3.7 3.6 3.8 4.0 4.2 4.5 4.6 4.4 4.7 4.9 5.3
75  Macedonia 5.5 5.3 5.3 5.4 6.0 5.4 6.1 5.6 5.7 5.7 5.1 5.2
76  Algeria 3.0 3.1 3.0 3.0 3.1 3.4 3.4 3.0 6.0 5.5 5.4 5.2 5.3 5.1
77  Suriname 4.5 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 5.2 5.1 5.1
78  Antigua and Barbuda 4.8 4.5 4.4 4.6 4.6 4.6 4.5 4.7 4.5 4.7 4.6 4.5 4.7 5.0
79  Bosnia and Herzegovina 1.2 1.0 1.1 1.2 1.5 3.6 4.6 4.2 5.1 5.1 4.8 4.9
80  Uzbekistan 5.3 5.4 5.0 4.3 4.4 4.3 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
81  Serbia and Montenegro 4.3 3.7 3.6 3.8 4.4 4.7 4.9 3.5 3.9 4.1 4.5 4.8
82  American Samoa 6.1 5.9 6.1 5.9 5.4 5.1 5.2 5.2 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.7
83  Barbados 4.2 4.7 3.8 4.3 2.9 3.2 3.2 3.4 4.3 4.6 4.5 4.6 4.6 4.4
84  Romania 6.7 5.8 5.3 5.1 4.9 5.5 5.4 5.0 4.4 3.8 3.9 4.2 4.0 4.2
85  Macau 2.8 2.9 2.8 3.0 3.1 3.0 3.4 3.5 3.6 3.5 3.7 3.8 4.1 4.1
86  Jamaica 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.9 4.1 4.2 3.8 3.8 4.0 4.1 3.9 4.1
87  Mexico 4.5 4.3 4.5 4.1 4.3 4.0 3.9 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0
88  Guadeloupe 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9
89  Thailand 1.8 2.1 2.3 2.5 2.7 3.1 3.4 3.5 3.1 3.2 3.3 3.5 3.7 3.9
90  Lithuania 5.8 4.8 4.8 4.4 4.4 4.2 4.5 3.8 3.4 3.6 3.6 3.7
91  Chile 2.7 2.5 2.6 2.6 2.9 3.1 3.5 3.9 3.8 4.1 3.9 3.5 3.6 3.7
92  British Virgin Islands 3.0 2.9 3.0 2.9 2.9 2.8 3.1 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 3.2 3.6
93  North Korea 12.4 12.6 12.7 12.8 12.6 12.4 12.2 11.0 3.0 3.3 3.5 3.6 3.4 3.5
94  Azerbaijan 6.3 5.9 5.4 4.2 3.9 3.6 3.8 4.1 3.7 3.4 3.4 3.5
95  Martinique 5.7 5.1 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.8 3.4
96  Argentina 3.4 3.5 3.6 3.4 3.5 3.4 3.6 3.7 3.7 3.9 3.7 3.4 3.2 3.4
97  Réunion 2.0 2.4 2.4 2.4 2.7 2.9 3.0 3.1 3.3 3.3 3.4 3.3 3.3 3.3
98  Jordan 3.1 2.9 3.4 3.1 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 3.1 3.0 3.1 3.2
99  China 2.1 2.2 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.7 2.5 2.2 2.2 2.3 2.7 3.2
100  Mongolia 4.5 5.4 4.8 4.0 3.4 3.3 3.3 3.2 3.1 3.1 3.0 3.1 3.2 3.1
101  Turkey 2.6 2.5 2.5 2.6 2.5 2.7 3.0 3.1 3.1 3.0 3.3 2.9 3.0 3.1
102  Belize 1.7 1.9 1.8 1.9 1.8 1.8 1.4 1.7 1.6 2.5 2.9 2.9 2.9 3.0
103  Saint Kitts and Nevis 1.6 1.8 1.8 2.1 2.2 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 3.0
104  Latvia 4.8 4.4 4.3 3.8 3.8 3.3 3.2 2.7 2.5 2.8 2.7 2.9
105  French Polynesia 3.1 3.1 3.1 3.0 2.6 2.6 2.4 2.5 2.4 2.4 2.7 2.3 2.9 2.8
106  ఇరాక్ 2.6 2.3 2.9 3.1 3.4 3.4 3.1 2.9 3.0 2.9 2.9 3.2 3.3 2.7
107  Syria 2.8 3.1 3.1 3.3 3.0 2.9 2.9 2.6 3.0 3.0 2.9 2.8 2.9 2.7
108  Mauritius 1.4 1.4 1.6 1.6 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.5 2.6
109  Dominican Republic 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5
110  Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 2.3 2.9 3.0 3.6 4.4 2.4 2.4 2.5 2.5
111  Cuba 3.0 2.7 2.9 2.7 3.0 2.3 2.4 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 2.4 2.3
112  Botswana 1.5 1.5 2.2 2.3 2.2 2.2 1.9 1.9 2.2 2.0 2.3 2.2 2.3 2.3
113  Guyana 1.6 1.5 1.4 1.4 1.8 2.0 2.1 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
114  Grenada 1.2 1.3 1.3 1.4 1.7 1.7 1.8 2.1 1.9 2.0 2.0 2.2 2.1 2.2
115  Tunisia 1.6 1.9 1.8 1.9 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 1.9 2.1 2.1 2.1 2.1
116  Saint Lucia 1.2 1.2 1.2 1.2 1.8 2.1 2.2 2.0 1.4 2.1 2.1 2.0 1.9 2.1
117  Egypt 1.4 1.4 1.4 1.6 1.4 1.6 1.6 1.7 1.9 1.9 2.1 1.9 2.0 2.0
118  Niue 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0
119  Panama 1.3 1.4 1.6 1.6 1.8 1.3 1.8 2.1 2.1 2.0 2.0 2.3 1.9 1.9
120  Ecuador 1.6 1.5 2.1 2.2 1.2 2.0 2.1 1.6 1.9 1.8 1.7 1.9 1.9 1.8
121  Dominica 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.3 1.4 1.5 1.8
122  Moldova 4.8 3.6 2.8 2.6 2.7 2.5 2.2 1.5 1.5 1.7 1.6 1.7
123  Cook Islands 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
124  Brazil 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6
125  Saint Vincent and the Grenadines 0.7 0.7 0.7 0.9 1.1 1.1 1.2 1.2 1.4 1.4 1.3 1.5 1.6 1.6
126  Costa Rica 0.9 1.1 1.2 1.2 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
127  Maldives 0.7 0.8 1.1 0.9 0.9 1.1 1.2 1.4 1.2 1.7 1.7 3.1 3.4 1.4
128  Indonesia 0.8 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.4
129  Fiji 1.1 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.0 0.9 1.0 1.1 1.4 1.4 1.3
130  Uruguay 1.3 1.4 1.6 1.4 1.3 1.4 1.6 1.6 1.6 1.9 1.5 1.3 1.3 1.3
131  Colombia 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.5 1.5 1.6 1.6 1.4 1.4 1.3 1.2 1.3
132  Morocco 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.2
133  భారతదేశం 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.19
134  Namibia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 1.1 1.1 1.17
135  Armenia 1.1 0.8 0.9 1.1 0.8 1.0 1.1 1.0 1.1 1.2 1.0 1.13
136  Tonga 0.8 1.0 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.3 1.2 1.1 1.1 1.12
137  Kyrgyzstan 2.5 1.9 1.3 1.0 1.2 1.2 1.2 1.0 0.9 0.8 1.0 1.04
138  El Salvador 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.99
139  Albania 2.2 1.2 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.98
140  Peru 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.96
141  Philippines 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.96
142  Honduras 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.94
143  Vietnam 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.93
144  Swaziland 0.5 0.4 0.3 0.1 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.8 1.0 1.0 0.9 0.92
145  Gabon 6.3 2.9 2.7 3.6 3.2 3.3 3.1 3.1 1.3 1.2 1.2 1.5 1.3 0.91
146  Bolivia 0.8 0.7 0.8 1.0 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 0.90
147  Zimbabwe 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.1 1.0 0.89
148  Guatemala 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.89
149  Yemen 0.8 1.1 0.7 0.8 0.7 0.9 0.9 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.87
150  Mauritania 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3 1.2 1.2 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.87
151  Samoa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.75
152  Georgia 2.8 1.9 1.2 0.5 0.8 0.9 1.0 0.9 1.0 0.8 0.7 0.82
153  పాకిస్తాన్ 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.75
154  పశ్చిమ సహారా 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.75
155  Nicaragua 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.74
156  Tajikistan 3.7 2.4 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 0.6 0.7 0.8 0.73
157  Paraguay 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.70
158  São Tomé and Príncipe 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.62
159  Angola 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.9 0.8 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.57
160  Puerto Rico 3.3 3.1 3.1 2.5 4.4 3.4 2.7 2.8 2.6 2.8 2.6 3.7 3.8 0.54
161  Sri Lanka 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.51
162  Djibouti 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.48
163  Papua New Guinea 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.44
164  Vanuatu 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.44
165  Senegal 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.44
166  Nigeria 0.5 0.5 0.7 0.6 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.42
167  Solomon Islands 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.39
168  Togo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.38
169  Republic of the Congo 0.5 0.4 0.5 0.5 0.7 0.5 0.6 0.8 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.37
170  Ghana 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.37
171  Equatorial Guinea 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.35
172  Ivory Coast 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.32
173  Kiribati 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.32
174  Cape Verde 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.30
175  కెన్యా 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.27
176  Sudan 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.26
177  Benin 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.26
178  Bangladesh 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.25
179  Cameroon 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.23
180  Laos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.22
181  Haiti 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.21
182  Timor-Leste 0.2 0.20
183  Gambia 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.20
184  Zambia 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.19
185  Burma 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.19
186  Bhutan 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.19
187  Guinea-Bissau 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.18
188  Eritrea 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.17
189  Guinea 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.15
190  Liberia 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.14
191  Madagascar 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.13
192  Sierra Leone 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.13
193  Comoros 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.12
194  Nepal 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11
195  Tanzania 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10
196  Ethiopia 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10
197  Niger 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.09
198  Burkina Faso 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.08
199  Mozambique 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.08
200  Malawi 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.07
201  Rwanda 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.07
202  Central African Republic 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.06
203  Uganda} 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.06
204  Mali 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04
205  Cambodia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04
206  Burundi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03
207  Democratic Republic of the Congo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03
208  Afghanistan 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03
209  Chad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01
210  సొమాలియా 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
211  Turks and Caicos Islands 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

గమనికలు[మార్చు]

పర్యావరణానికి హాని కలిగించే అనేక గ్రీన్ హౌస్ వాయువులలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఒకటి మాత్రమే. మొత్తం పర్యావరణ ప్రభావం అంచనా వేయడానికి వాతావరణ కాలుష్యం కలిగించే మిథేన్ వంటి ఇతర వాయువులు కూడా పరిగణించాలి.

బయటి లింకులు[మార్చు]

Source: United Nations Millenium Development Goals Indicators Archived 2011-03-17 at the Wayback Machine (accessed 2 ఆగస్టు 2006).

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]