దేశాల జాబితా – తీరరేఖ పొడవు క్రమంలో

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తీర రేఖ పొడవు క్రమంలో వివిధ దేశాల జాబితా (List of countries by length of coastline) ఇక్కడ ఇవ్వబడింది. వివరాలు 2005 నాటి CIA World Factbook. [1] నుండి గ్రహించబడ్డాయి. తీర రేఖ పొడవు 'సున్న' అయి ఉంటే ఆ దేశం పూర్తిగా ఇతర దేశాల భూభాగాల మధ్య ఉన్నదని గ్రహించాలి. తీర రేఖ పొడవు ఒక en:fractal కొలత గనుక స్కేలు వివరం పెరిగిన కొలదీ తీర రేఖ పొడవు మరింత ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉన్నది.

ర్యాంకు దేశం భూభాగం వైశాల్యం
(చ.కి.మీ.)
భూభాగం సరిహద్దు
(కి.మీ.)
తీర రేఖ
(కి.మీ.)
మొత్తం చుట్టుకొలత
(km)
తీరం/వైశాల్యం
నిష్పత్తి
(m/km²)
తీరం/చుట్టు కొలత
నిష్పత్తి (%)
1  కెనడా 9,220,970 8,893 202,080 210,973 21.915 95.8%
2  Norway 324,220 2,515 83,281 85,796 256.866 97.1%
3  Indonesia 1,826,440 2,830 54,716 57,546 29.958 95.1%
4  Russia 16,995,800 19,917 37,653 57,570 2.215 65.4%
5  Philippines 298,170 - 36,289 36,289 121.706 100.0%
6  జపాన్ 374,744 - 29,751 29,751 79.390 100.0%
7  ఆస్ట్రేలియా 7,617,930 - 25,760 25,760 3.381 100.0%
8  United States 9,158,960 12,219 19,924 32,143 2.175 62.0%
9  New Zealand 268,680 - 15,134 15,134 56.327 100.0%
10  Greece 130,800 1,160 14,880 16,040 113.761 92.8%
11  People's Republic of China 9,326,410 22,147 14,500 36,647 1.555 39.6%
12  United Kingdom 241,590 360 12,429 12,789 51.447 97.2%
13  Mexico 1,923,040 4,538 9,330 13,868 4.852 67.3%
14  భారతదేశం 2,973,190 14,103 7,600 21,103 2.354 33.2%
15  Italy 294,020 1,932 7,600 9,532 25.849 79.7%
16  Brazil 8,456,510 15,735 7,367 23,102 0.871 31.9%
17  Denmark 42,394 68 7,314 7,382 172.524 99.1%
18  Turkey 770,760 2,627 7,200 9,827 9.341 73.3%
19  Chile 748,800 6,171 6,435 12,606 8.594 51.0%
20  Micronesia 702 - 6,112 6,112 8,706.553 100.0%
21  Croatia 56,414 2,197 5,835 8,032 103.432 72.6%
22  Solomon Islands 27,540 - 5,313 5,313 192.919 100.0%
23  Papua New Guinea 452,860 820 5,152 5,972 11.377 86.3%
24  Argentina 2,736,690 9,665 4,989 14,654 1.823 34.0%
25  Iceland 100,329 - 4,988 4,988 49.716 100.0%
26  Spain 499,542 1,918 4,964 6,882 9.937 72.1%
27  Madagascar 581,540 - 4,828 4,828 8.302 100.0%
28  Malaysia 328,550 2,669 4,675 7,344 14.229 63.7%
29  Estonia 43,211 633 3,794 4,427 87.802 85.7%
30  Cuba 110,860 29 3,735 3,764 33.691 99.2%
31  Bahamas 10,070 - 3,542 3,542 351.738 100.0%
32  Vietnam 325,360 4,639 3,444 8,083 10.585 42.6%
33  France 545,630 2,889 3,427 6,316 6.281 54.3%
34  Thailand 511,770 4,863 3,219 8,082 6.290 39.8%
35  Sweden 410,934 2,205 3,218 5,423 7.831 59.3%
36  Colombia 1,038,700 6,004 3,208 9,212 3.088 34.8%
37  ఇరాన్ 1,636,000 5,440 3,180 8,620 1.944 36.9%
38  సొమాలియా 627,337 2,366 3,025 5,391 4.822 56.1%
39  Kazakhstan 2,669,800 12,012 2,964 14,976 1.110 19.8%
40  Venezuela 882,050 4,993 2,800 7,793 3.174 35.9%
41 Flag of South Africa.svg దక్షిణ ఆఫ్రికా 1,219,912 4,750 2,798 7,548 2.294 37.1%
42  Ukraine 603,700 4,558 2,782 7,340 4.608 37.9%
43  సౌదీ అరేబియా 2,217,949 4,415 2,640 7,055 1.190 37.4%
44  Vanuatu 14,760 - 2,528 2,528 171.274 100.0%
45  North Korea 120,410 1,673 2,495 4,168 20.721 59.9%
46  Panama 75,990 555 2,490 3,045 32.767 81.8%
47  Mozambique 784,090 4,571 2,470 7,041 3.150 35.1%
48  Egypt 995,450 2,689 2,450 5,139 2.461 47.7%
49  Peru 1,280,000 5,536 2,414 7,950 1.886 30.4%
50  South Korea 98,190 238 2,413 2,651 24.575 91.0%
51  జర్మనీ 349,223 3,621 2,389 6,010 6.841 39.8%
52  Ecuador 276,840 2,010 2,237 4,247 8.080 52.7%
53  Eritrea 121,320 1,630 2,234 3,864 18.414 57.8%
54  Oman 309,500 1,374 2,092 3,466 6.759 60.4%
55  Burma 657,740 5,876 1,930 7,806 2.934 24.7%
56  Yemen 527,970 1,746 1,906 3,652 3.610 52.2%
57  Morocco 446,300 2,018 1,835 3,853 4.112 47.6%
58  Portugal 91,951 1,214 1,793 3,007 19.500 59.6%
59  Haiti 27,560 360 1,771 2,131 64.260 83.1%
60  Libya 1,759,540 4,383 1,770 6,153 1.006 28.8%
61  Turkmenistan 488,100 3,736 1,768 5,504 3.622 32.1%
62  Angola 1,246,700 5,198 1,600 6,798 1.283 23.5%
63  Namibia 825,418 3,824 1,572 5,396 1.904 29.1%
64  Republic of China (Taiwan) 32,260 - 1,566 1,566 48.552 100.0%
65  Palau 458 - 1,519 1,519 3,316.594 100.0%
66  ఐర్లాండ్ 68,890 360 1,448 1,808 21.019 80.1%
67  Tanzania 886,037 3,402 1,424 4,826 1.607 29.5%
68  Sri Lanka 64,740 - 1,340 1,340 20.698 100.0%
69  United Arab Emirates 82,880 867 1,318 2,185 15.903 60.3%
70  Costa Rica 50,660 639 1,290 1,929 25.464 66.9%
71  Dominican Republic 48,380 275 1,288 1,563 26.623 82.4%
72  Tunisia 155,360 1,424 1,148 2,572 7.389 44.6%
73  Kiribati 717 - 1,143 1,143 1,594.142 100.0%
74  Fiji 18,270 - 1,129 1,129 61.795 100.0%
75  Finland 305,470 2,628 1,126 3,754 3.686 30.0%
76  పశ్చిమ సహారా 266,000 2,046 1,110 3,156 4.173 35.2%
77  పాకిస్తాన్ 778,720 6,774 1,046 7,820 1.343 13.4%
78  Jamaica 10,830 - 1,022 1,022 94.367 100.0%
79  Algeria 2,381,740 6,343 998 7,341 0.419 13.6%
80  Cape Verde 4,033 - 965 965 239.276 100.0%
81  Nicaragua 120,254 1,231 910 2,141 7.567 42.5%
82  Gabon 257,667 2,551 885 3,436 3.435 25.8%
83  Nigeria 910,768 4,047 853 4,900 0.937 17.4%
84  Sudan 2,376,000 7,687 853 8,540 0.359 10.0%
85  Honduras 111,890 1,520 820 2,340 7.329 35.0%
86  Azerbaijan 86,100 2,013 800 2,813 9.292 28.4%
87  Mauritania 1,030,400 5,074 754 5,828 0.732 12.9%
88  Timor-Leste 15,007 228 706 934 47.045 75.6%
89  Uruguay 173,620 1,564 660 2,224 3.801 29.7%
90  Cyprus 9,240 - 648 648 70.130 100.0%
91  Maldives 300 - 644 644 2,146.667 100.0%
92  Bangladesh 133,910 4,246 580 4,826 4.331 12.0%
93  Liberia 96,320 1,585 579 2,164 6.011 26.8%
94  {{{name}}} 11,437 60 563 623 49.226 90.4%
95  Ghana 230,020 2,093 539 2,632 2.343 20.5%
96  కెన్యా 569,250 3,446 536 3,982 0.942 13.5%
97  Latvia 64,589 1,150 531 1,681 8.221 31.6%
98  Senegal 192,000 2,640 531 3,171 2.766 16.7%
99  Ivory Coast 318,000 3,110 515 3,625 1.619 14.2%
100  Kuwait 17,820 462 499 961 28.002 51.9%
101  Seychelles 455 - 491 491 1,079.121 100.0%
102  Poland 304,465 2,888 491 3,379 1.613 14.5%
103  Guyana 196,850 2,462 459 2,921 2.332 15.7%
104  Netherlands 33,883 1,027 451 1,478 13.311 30.5%
105  Cambodia 176,520 2,572 443 3,015 2.510 14.7%
106  Uzbekistan 425,400 6,221 420 6,641 0.987 6.3%
107  Tonga 718 - 419 419 583.565 100.0%
108  Samoa 2,850 - 403 403 141.404 100.0%
109  Sierra Leone 71,620 958 402 1,360 5.613 29.6%
110  Cameroon 469,440 4,591 402 4,993 0.856 8.1%
111  Guatemala 108,430 1,687 400 2,087 3.689 19.2%
112  Belize 22,800 516 386 902 16.930 42.8%
113  Suriname 161,470 1,707 386 2,093 2.391 18.4%
114  Marshall Islands 181 - 370 370 2,043.023 100.0%
115  Trinidad and Tobago 5,128 - 362 362 70.593 100.0%
116  Albania 27,398 720 362 1,082 13.213 33.5%
117  Bulgaria 110,550 1,808 354 2,162 3.202 16.4%
118  Guinea-Bissau 28,000 724 350 1,074 12.500 32.6%
119  Comoros 2,170 - 340 340 156.682 100.0%
120  Guinea 245,857 3,399 320 3,719 1.302 8.6%
121  Djibouti 21,980 506 314 820 14.286 38.3%
122  Georgia 69,700 1,461 310 1,771 4.448 17.5%
123  El Salvador 20,720 545 307 852 14.817 36.0%
124  Montenegro 13,812 625 294 919 21.286 32.0%
125  Equatorial Guinea 28,051 539 296 835 10.552 35.4%
126  ఇజ్రాయిల్ 20,330 1,017 273 1,290 13.428 21.2%
127  Lebanon 10,280 454 225 679 21.887 33.1%
128  Romania 230,340 2,508 225 2,733 0.977 8.2%
129  São Tomé and Príncipe 1,001 - 209 209 208.791 100.0%
130  Singapore 638 - 193 193 302.745 100.0%
131  Syria 184,050 2,253 193 2,446 1.049 7.9%
132  Mauritius 2,030 - 177 177 87.192 100.0%
133  Republic of the Congo 341,500 5,504 169 5,673 0.495 3.0%
134  Bahrain 620 - 161 161 259.677 100.0%
135  Brunei 5,270 381 161 542 30.550 29.7%
136  Saint Lucia 610 - 158 158 259.016 100.0%
137  Antigua and Barbuda 442 - 153 153 346.154 100.0%
138  Dominica 754 - 148 148 196.286 100.0%
139  Malta 316 - 140 140 443.038 100.0%
140  Saint Kitts and Nevis 261 - 135 135 517.241 100.0%
141  Grenada 340 - 121 121 355.882 100.0%
142  Benin 110,620 1,989 121 2,110 1.094 5.7%
 Cook Islands 240 - 120 120 500.000 100.0%
143  Lithuania 65,200 1,273 99 1,372 1.518 7.2%
144  Barbados 430 - 97 97 225.581 100.0%
145  Saint Vincent and the Grenadines 389 - 84 84 215.938 100.0%
146  Gambia 10,000 740 80 820 8.000 9.8%
147  Belgium 30,278 1,379 66 1,446 2.196 4.6%
 Niue 260 - 64 64 246.154 100.0%
148  ఇరాక్ 432,162 3,631 58 3,689 0.134 1.6%
149  Togo 54,385 1,647 56 1,703 1.030 3.3%
150  Slovenia 20,253 1,334 47 1,381 2.301 3.4%
151  Democratic Republic of the Congo 2,267,600 10,744 37 10,781 0.016 0.3%
152  Nauru 21 - 30 30 1,428.571 100.0%
153  Jordan 88,884 1,619 26 1,645 0.293 1.6%
154  Tuvalu 26 - 24 24 923.077 100.0%
155  Bosnia and Herzegovina 51,129 1,459 20 1,479 0.391 1.4%
156  Monaco 2 4 4 9 2,102.564 48.2%
157  Afghanistan 647,500 5,529 - 5,529 - 0.0%
157  Andorra 468 120 - 120 - 0.0%
157  Armenia 28,400 1,254 - 1,254 - 0.0%
157  Austria 82,738 2,562 - 2,562 - 0.0%
157  Burundi 25,650 974 - 974 - 0.0%
157  Burkina Faso 273,800 3,192 - 3,192 - 0.0%
157  Bhutan 47,000 1,075 - 1,075 - 0.0%
157  Belarus 207,600 3,098 - 3,098 - 0.0%
157  Bolivia 1,084,390 6,743 - 6,743 - 0.0%
157  Botswana 585,370 4,013 - 4,013 - 0.0%
157  Central African Republic 622,984 5,203 - 5,203 - 0.0%
157  Chad 1,259,200 5,968 - 5,968 - 0.0%
157  Czech Republic 77,276 1,881 - 1,881 - 0.0%
157  Ethiopia 1,119,683 5,311 - 5,311 - 0.0%
157  Hungary 92,340 2,009 - 2,009 - 0.0%
157  Kyrgyzstan 191,300 3,878 - 3,878 - 0.0%
157  Laos 230,800 5,083 - 5,083 - 0.0%
157  Lesotho 30,355 909 - 909 - 0.0%
157  Liechtenstein 160 76 - 76 - 0.0%
157  Luxembourg 2,586 359 - 359 - 0.0%
157  Malawi 94,080 2,881 - 2,881 - 0.0%
157  Moldova 33,371 1,389 - 1,389 - 0.0%
157  Mongolia 1,565,000 8,114 - 8,114 - 0.0%
157  Macedonia 24,856 748 - 748 - 0.0%
157  Mali 1,220,000 7,243 - 7,243 - 0.0%
157  Nepal 136,800 2,926 - 2,926 - 0.0%
157  Niger 1,266,700 5,697 - 5,697 - 0.0%
157  Paraguay 397,300 3,920 - 3,920 - 0.0%
157  Rwanda 24,948 893 - 893 - 0.0%
157  Serbia 88,361 2,027 - 2,027 - 0.0%
157  San Marino 61 39 - 39 - 0.0%
157   Switzerland 39,770 1,852 - 1,852 - 0.0%
157  Slovakia 48,800 1,355 - 1,355 - 0.0%
157  Swaziland 17,203 535 - 535 - 0.0%
157  Tajikistan 142,700 3,651 - 3,651 - 0.0%
157  Uganda} 199,710 2,698 - 2,698 - 0.0%
157   Vatican City 1 3 - 3 - 0.0%
157  Zambia 740,724 5,664 - 5,664 - 0.0%
157  Zimbabwe 386,670 3,066 - 3,066 - 0.0%

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]