నర్సింహాచారి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మండోజి నర్సింహాచారి - ఐక్య-రెడ్ ఆవిష్కర్త, (కాలిపోయిన ట్యూబ్ లైట్ ను వెలిగించే పరికరం ఐక్య-రెడ్).