నవచక్రములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మానవ శరీరంలో గల చక్రస్థానాలు.

  1. మూలాధార చక్రము
  2. స్వాధిష్టాన చక్రము
  3. నాభి చక్రము
  4. హృదయచక్రము
  5. కంఠ చక్రము
  6. ఘంటికాచక్రము
  7. భ్రూవుచక్రము
  8. బ్రహ్మరంధ్రము
  9. గగన చక్రము