నాటకప్రియ రాగము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Natakapriya scale with shadjam at C

నాటకప్రియ రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 10వ మేళకర్త రాగము.[1]

రాగ లక్షణాలు[మార్చు]

  • ఆరోహణ : స రి గ మ ప ధ ని స
(S R1 G2 M1 P D2 N2 S)
  • అవరోహణ : స ని ధ ప మ గ రి స
(S N2 D2 P M1 G2 R1 S)

ఈ రాగం లోని స్వరాలు శుద్ధ రిషభం, సాధారణ గాంధారం, శుద్ధ మధ్యమం, చతుశ్రుతి ధైవతం, కైకశి నిషాధం. ఇది 46 మేళకర్త షడ్వితమర్దిని రాగానికి శుద్ధ మధ్యమ సమానము.

ఉదాహరణలు[మార్చు]

చాలామంది వాగ్గేయకారులు నాటకప్రియ రాగంలో కీర్తనల్ని రచించారు.

జన్య రాగాలు[మార్చు]

నాటకప్రియ రాగానికి కొన్ని జన్య రాగాలు ఉన్నవి. ఇందులో సింధుభైరవి రాగం ముఖ్యమైనది.

మూలాలు[మార్చు]

  1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్