నిమజ్జనము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నిమజ్జనము [ nimajjhanamu ] ni-majjanamu. సంస్కృతం adj. Sinking, plunging, bathing; a bath. స్నానము, మజ్జనము.