నిరీక్షించు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నిరీక్షించు [ nirīkṣiñcu ] nir-īkshinṭsu. సంస్కృతం v. t. To look for, view, watch, long for, hope for, wait for. ఎదురుచూచు.[1] నిరీక్షణ or నిరీక్షణము nir-īkshaṇa. n. Looking for, regarding, seeing, expectation, hope, ఎదురుచూచుట. నిరీక్షితము nir-īkshitamu. adj. Expected, hoped for. ఎదురు చూడబడిన.

మూలాలు[మార్చు]