నీటి వర్ణ చిత్రాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Artist working on a watercolor using a round brush.

నీటి లొన కరిగే రంగులను ఉపయోగించి చిత్రించే చిత్రకళా విధానం (Watercolor painting).

రంగులు[మార్చు]

కుంచెలు[మార్చు]

కాగితములు[మార్చు]

విధానము[మార్చు]

ఉదాహరణలు[మార్చు]