పంచసూక్తం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search


పురుషసూక్తం

నారాయణసూక్తం

విష్ణుసూక్తం

శ్రీసూక్తం

భూసూక్తం

నీళాసూక్తం