పంచాశత్‌-గణపతిశక్తులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

1. హ్రీ, 2. శ్రీ, 3. పుష్టి, 4. శాంతి, 5. క్షాంతి, 6. సరస్వతి, 7. స్వాహా, 8. మేఘ, 9. శాంతి, 10. కామిని, 11. మోహిని, 12. నటి, 13. పార్వతి, 14. జ్వాలిని, 15. నంద, 16. సుయశ, 17. కామరూపిణి, 18. ఉగ్రతేజోవతి, 19. సత్య, 20. విఘ్నేశాని, 21. సురూపిణి, 22. కామద, 23. మదజిహ్వ, 24. భూతి, 25. భౌతిక, 26. సిత, 27. రమ, 28. మహిషి, 29. భంజిని, 30. వికర్ణప, 31. భృకుటి, 32. లజ్జ, 33. దీర్ఘఘోణ, 34. ధనుర్ధర, 35. యామిని, 36. రాత్రి, 37. కామాంధ, 38. శశిప్రభ, 39. లోలాసి, 40. చంచల, 41. దీప్తి, 42. సుభగ, 43. దుర్భగ, 44. శివ, 45. గర్భ, 46. భగిని, 47. భోగిని, 48. శుభగ, 49. కాలరాత్రి, 50. కాలిక.

మూలము[మార్చు]

  • [శ్రీవత్సనిఘంటువు]