పక్కటెముక

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
The human rib cage. (Source: Gray's Anatomy of the Human Body, 20th ed. 1918.)

పక్కటెముక లేదా పర్శుకలు ఛాతీకి రెండు పక్కలా జతలుగా ఉండే ఎముకలు.