పసరిక పాము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పసరిక పాము
Ahaetulla prasina.jpg
Oriental Whipsnake, Ahaetulla prasina
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Subfamily:
Genus:
అహేతుల్లా

చెట్ల మీద అందంగా కనిపించే ఈ పాము ఒక విషరహిత సర్పము. ఇది ఎక్కువగా చెట్లపై నివసిస్తుంది. కప్పలు, తొండలు, చిట్టి ఎలుకలు, చిన్న పక్షులు, కీచురాళ్ళు, గొంగళి పురుగులు, మిడతలు దీని ఆహారం. ఆహారపు జీవిని కొంత దూరం వెంబడించి, జాగ్రత్తగా వాసన చూసి, తల దగ్గర పట్టుకుని మింగుతుంది. ఎక్కువగా తొండలను ఇష్టపడుతుంది.

పసరిక పాము