పాడు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పాడు అనే తెలుగు పదానికి వివిధ అర్ధాలు ఉన్నాయి.


క్రియాపదంగా వాడినప్పుడు పాటపాడు (Sing) అనే అర్ధాన్నిస్తుంది.


విశేష్యంగా వాడినప్పుడు పాడుపడిన నేల మొదలైన అర్ధాలను తెలియజేస్తుంది. (పాడుబావి) (పాడుపడిన ఇల్లు) (పాడు = ఉపయోగములో లేని.... )

చెడు అనే అర్థంలో కూడా ఈ పదాన్ని వాడుతుంటారు
ఉదా: పాడు పిల్ల వాడు. [ఒక పాతలో పద ప్రయోగము: చూడు పిన్నమ్మా పాడు పిల్లడు పైన పైన పడతనంటడు....... (చీ...... పాడు)

గ్రామనామాలలో ఇది ఎక్కువగా ఉత్తరపదముగా వాడినప్పుడు దానికి గ్రామం అనే అర్ధం వస్తుంది.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పాడు&oldid=2894214" నుండి వెలికితీశారు