పానము

From వికీపీడియా
Jump to navigation Jump to search

పానము [ pānamu ] pānamu. [Skt.] n. Drinking త్రాగు. Also, a draught (of water, &c.) అన్న పానాదులు food and raiment.[1] పానకము pānakamu. n. A sweet drink, a beverage made of sugar and water and drunk as sherbet. పానకపూజ a certain rite performed in the hot weather, when they hold a feast of cooling diets and drinks, with amusements. A. ii. 84. 88. పానగోష్ఠి or పానగోష్ఠిక pāna-gōshṭhi n. A dram shop, a place where people drink together. Vish. P. viii. 45. పానము చేయు pānamu-chēyu. v. a. To drink. పానము [ pānamu ] pānamu. సంస్కృతంలో ప్రాణము కి వికృతి n. Life.

మూలాలు[edit]