పాలగుమ్మి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పాలగుమ్మి పేరుతో చాలా వ్యాసాలు ఉన్నాయి. ఆ వ్యాసాల జాబితా:


పాలగుమ్మి తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.