పైరో మీటర్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆప్టికల్ పైరోమీటర్

అత్యథిక ఉష్ణొగ్రతలను కొలిచే సాధనాన్ని పైరో మీటర్ అంటారు.వికిరన ధర్మాల అధారంగ రూపొందించబడిన పైరో మీటర్లను వికిరన పైరో మీటర్లు అంటారు.వీటిలొ ఉద్గారిత వికిరణం ఆధారంగా అధిక ఉష్ణోగ్రతలను కొలుస్తారు.ఎందుకంటే క్రుష్ణ వస్తువు ఉద్గారించే వికిరణ్ం ఆ వస్తువు ఉష్ణోగ్రత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. వికరణ పైరొ మీటర్లు రెండు రకాలు

  • [.సంపూర్ణ వికిరణ్ పైరోమీటర్లు]
  • [వర్ణపట పైరో మీటర్లు]
సంపూర్ణ వికిరణ్ పైరోమీటర్లు[మార్చు]

ఒక వస్తువు ఉద్గారించే మొత్తం వికిరనాన్ని కొలిచె సాధనాలను సంపూర్ణ వికిరణ్ పైరోమీటర్లు అంటారు.దీనిటొ ఉష్ణోగ్రతను స్టెఫెన్ నియమం ఆధారంగా కొలుస్తారు. <EαT^4> E=σT^4

మూలాలు[మార్చు]

బయటి లంకెలు[మార్చు]