సంబంధిత మార్పులు

Jump to navigation Jump to search

దీనికి లింకై ఉన్న పేజీల్లో జరిగిన చివరి మార్పులు ఇక్కడ చూడవచ్చు. మీ వీక్షణ జాబితాలో ఉన్న పేజీలు బొద్దుగా ఉంటాయి.

ఇటీవలి మార్పుల ఎంపికలు గత 1 | 3 | 7 | 14 | 30 రోజుల లోని చివరి 50 | 100 | 250 | 500 మార్పులను చూపించు
నమోదైన వాడుకరులను దాచు | అజ్ఞాత సభ్యులను దాచు | నా దిద్దుబాట్లను దాచు | బాట్లను చూపించు | చిన్న మార్పులను దాచు | పేజీ వర్గీకరణ చూపించు | వికీడేటా చూపించు
28 మే 2020, 11:47 తో మొదలుపెట్టి ఆ తరువాత జరిగిన మార్పులను చూపించు
   
పేజీ పేరు:
సంక్షేపాల (ఎబ్రీవియేషన్లు) జాబితా:
కొ
ఈ మార్పు కొత్త పేజీని సృష్టించింది (కొత్త పేజీల జాబితాను కూడా చూడండి)
చి
ఇది ఒక చిన్న మార్పు
బా
ఈ మార్పును ఒక బాటు చేసింది
డే
వికీడేటా సవరణ
(±123)
ఈ పేజి పరిమాణంలో జరిగిన మార్పుల బైట్ల సంఖ్య

23 మే 2020

22 మే 2020

  • ప్లూటో 14:36 -5,611Pranayraj1985 చర్చ రచనలుKomarraju bharadwaj9898 (చర్చ) దిద్దుబాటు చేసిన కూర్పు 2939907 ను రద్దు చేసారు ట్యాగు: రద్దుచెయ్యి
  • ప్లూటో 14:13 +5,611Komarraju bharadwaj9898 చర్చ రచనలుసూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువుని సంప్రదించగా అక్కడ ఉన్న అనేకమైన అర్థాలలో ప్రస్తుతానికి పనికొచ్చేవి ఇవి: (1) సూర్యాది; (2) రాహువు; (3) రాహువు సూర్యచంద్రులను పట్టుట. అంటే ఈ నిఘంటువు ప్రకారం సూర్యుడు కూడా ఒక గ్రహం అనేది మొదటి అర్థం. ఇక్కడ మనం అవలంబిస్తూన్న శాస్త్రీయ పద్ధతి ప్రకారం సూర్యుడు గ్రహం కాదు. రెండవ అర్థం ప్రకారం రాహువు ఒక గ్రహం. కాని ఈ రాహువు ఆకాశవీధులలో ఎంత వెతికినా, దుర్భిణి వేసి వెతికినా, కనబడడు. మూడవ అర్థం ప్రకారం గ్రహం అన్నా గ్రహణం పట్టటం అన్నా ఒకటే! ఆధునిక శాస్త్రం ప్రకారం ఇవేవీ “ప్లేనెట్” ట్యాగు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ