సంబంధిత మార్పులు

Jump to navigation Jump to search

దీనికి లింకై ఉన్న పేజీల్లో జరిగిన చివరి మార్పులు ఇక్కడ చూడవచ్చు. మీ వీక్షణ జాబితాలో ఉన్న పేజీలు బొద్దుగా ఉంటాయి.

ఇటీవలి మార్పుల ఎంపికలు గత 1 | 3 | 7 | 14 | 30 రోజుల లోని చివరి 50 | 100 | 250 | 500 మార్పులను చూపించు
నమోదైన వాడుకరులను దాచు | అజ్ఞాత సభ్యులను దాచు | నా దిద్దుబాట్లను దాచు | బాట్లను చూపించు | చిన్న మార్పులను దాచు | పేజీ వర్గీకరణ చూపించు | వికీడేటా చూపించు
9 డిసెంబరు 2019, 12:46 తో మొదలుపెట్టి ఆ తరువాత జరిగిన మార్పులను చూపించు
   
పేజీ పేరు:
సంక్షేపాల (ఎబ్రీవియేషన్లు) జాబితా:
కొ
ఈ మార్పు కొత్త పేజీని సృష్టించింది (కొత్త పేజీల జాబితాను కూడా చూడండి)
చి
ఇది ఒక చిన్న మార్పు
బా
ఈ మార్పును ఒక బాటు చేసింది
డే
వికీడేటా సవరణ
(±123)
ఈ పేజి పరిమాణంలో జరిగిన మార్పుల బైట్ల సంఖ్య

7 డిసెంబరు 2019

  • తొలగింపుల చిట్టా 15:04 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు లక్ష్మి పేజీని తొలగించారు ‎(వికీపీడియా నిర్వహణ కొరకు.: ఉన్న విషయ సంగ్రహం: '೧೧೨ನೇಯ ಅನ್ಕೊಕುಂಡ ೧೧೯ನೇಯ ತೆಲ್ಲಕಾಲಮಾನ√ ೧೧೮ಎಂದು ಬರೆಯಕು ||ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ|| ನಾಡದೇವತಾ||√(793)😥😂😃ನಗುನ್ನು ೭೯೩ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಡದೇವತೆಯರ ಒಡೆಯ ಗಂಡ ರಾಸ್ತುನ್ನಟ್ಟುಗ/ಬರೆಯುತ್ತರುವುದಾಗಿ...')

2 డిసెంబరు 2019