జంట దారిమార్పులు

Jump to navigation Jump to search

కింది డేటా ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 18:49, 19 అక్టోబరు 2020 న చివరిసారిగా తాజాకరించారు.

ప్రతీ వరుసలోను మొదటి, రెండవ దారిమార్పు లింకులు, రెండో దారిమార్పు పేజీలోని వ్యాసపు మొదటి లైను ఉన్నాయి. మొదటి దారిమార్పు యొక్క అసలైన లక్ష్యం ఈ రెండో దారిమార్పు పేజీయే!

  1. 1 నుండి #5 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 5 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(క్రితం 50) (తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

  1. వాడుకరి:DeltaQuad (మార్చు) →‎ వాడుకరి:AmandaNP →‎ m:User:DeltaQuad
  2. వాడుకరి:Bsskchaitanya (మార్చు) →‎ వాడుకరి:Bsskchaitanya →‎ వాడుకరి:Bsskchaitanya
  3. వాడుకరి:محمد شعیب (మార్చు) →‎ వాడుకరి:Yethrosh →‎ ur:User talk:محمد شعیب
  4. వాడుకరి చర్చ:DeltaQuad (మార్చు) →‎ వాడుకరి చర్చ:AmandaNP →‎ m:User talk:DeltaQuad
  5. వాడుకరి చర్చ:محمد شعیب (మార్చు) →‎ వాడుకరి చర్చ:Yethrosh →‎ ur:User talk:محمد شعیب

(క్రితం 50) (తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.