నిరోధించబడిన ఐ.పీ చిరునామాలు, సభ్యులు

Jump to navigation Jump to search
నిరోధించబడిన వాడుకరిని వెతకండి
మొదటి పేజీముందరి పేజీతరువాతి పేజీచివరి పేజీ
కాలముద్ర గమ్యం ముగింపు నిర్వాహకుని నిరోధం నిరోధపు పరామితులు కారణం
14:14, 22 అక్టోబరు 2020 ఆటోనిరోధం #601 05:56, 23 అక్టోబరు 2020
ఇంకా 7 గంటలు, 52 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
మీ IP అడ్రసును "Ramya Kanumalli" ఇటీవల వాడుట చేత, అది ఆటోమాటిక్‌ గా నిరోధించబడినది. Ramya Kanumalli ను నిరోధించడానికి కారణం: "'''అనేక గ్రామ వ్యాసాల్లో అనవసర మార్పులు చేయడం, వాడుకరి చర్చాపేజీలో రాసిన స్పందించలేదు.'''"
05:56, 22 అక్టోబరు 2020 ఆటోనిరోధం #600 05:56, 23 అక్టోబరు 2020
ఇంకా 7 గంటలు, 52 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
మీ IP అడ్రసును "Ramya Kanumalli" ఇటీవల వాడుట చేత, అది ఆటోమాటిక్‌ గా నిరోధించబడినది. Ramya Kanumalli ను నిరోధించడానికి కారణం: "'''అనేక గ్రామ వ్యాసాల్లో అనవసర మార్పులు చేయడం, వాడుకరి చర్చాపేజీలో రాసిన స్పందించలేదు.'''"
05:56, 22 అక్టోబరు 2020 Ramya Kanumalli (చర్చ | రచనలు) 05:56, 23 అక్టోబరు 2020
ఇంకా 7 గంటలు, 52 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
అనేక గ్రామ వ్యాసాల్లో అనవసర మార్పులు చేయడం, వాడుకరి చర్చాపేజీలో రాసిన స్పందించలేదు.
07:09, 23 మే 2020 2409:4070:2e2c:9f0d::de08:3801 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
07:06, 23 మే 2020 45.120.212.8 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
13:15, 18 మే 2020 2409:4070:250d:8d43::2429:f0ac (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం: తప్పుడు సమాచారాన్ని ఎక్కించడం
01:34, 3 మే 2020 Sriramakoti (చర్చ | రచనలు) అనంతం Chaduvari (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
బయటి సైట్లకు లంకెలతో స్పాము చెయ్యడం: పైగా ఈ ఖాతాను గ్లోబల్‌గా లాక్ చేసారు
17:44, 22 జనవరి 2020 Bhaskar Aura (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
17:22, 5 ఆగస్టు 2019 Mechanical18 (చర్చ | రచనలు) అనంతం Chaduvari (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
ఈ సరికే ఈ ఖాతాను గ్లోబలుగా లాక్ చేసారు. పైగా ప్రకటనలు రాస్తూ పేజీని సృష్టించారు. ( సాయిరాం)
22:36, 17 జూన్ 2019 Historygirl1122 (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
10:44, 16 జూన్ 2019 వికీపీడియా (చర్చ | రచనలు) అనంతం Chaduvari (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఆటోమాటిక్ నిరోధాన్ని అశక్తం చేసాం
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
అనుచితమైన వాడుకరి పేరు: వికీపీడియా అనే పేరును వాడరాదు
04:43, 7 మే 2019 21August1968 (చర్చ | రచనలు) అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
అనుచితమైన వాడుకరి పేరు: not a valid username
03:45, 7 మే 2019 Ramesmurmu214 (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం: బిర్సా ముండా విమానాశ్రయం
19:02, 30 అక్టోబరు 2018 Savithri Anchor (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
14:06, 24 ఆగస్టు 2018 2409:4070:201f:527:9391:3a55:4047:ffde (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 
03:04, 15 మే 2017 2405:204:610f:f105:39ea:4cde:b53d:e244 (చర్చ) అనంతం K.Venkataramana (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
03:03, 15 మే 2017 2405:204:6084:775d:f4cb:83a0:99a8:e03b (చర్చ) అనంతం K.Venkataramana (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
05:19, 4 మే 2017 2405:204:638b:7701:9d31:ce10:1e47:a4d3 (చర్చ) అనంతం K.Venkataramana (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం: ఎన్నిసార్లు నిరోధించిననూ మరలా సమాచారం తోలగిస్తూ ఉండటం
12:16, 2 మే 2017 2405:204:658d:9526:684e:c92d:6e3f:9d5d (చర్చ) అనంతం K.Venkataramana (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం: ఎన్నిసార్లు నిరోధించిననూ మరలా సమాచారం తోలగిస్తూ ఉండటం
05:02, 4 డిసెంబరు 2016 49.238.34.177 (చర్చ) అనంతం Chaduvari (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
05:38, 9 అక్టోబరు 2016 Kamalika chanda will fuck your daddy and Yintan will watch you nude (చర్చ | రచనలు) అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
అనుచితమైన వాడుకరి పేరు
19:30, 25 మార్చి 2016 117.211.116.60 (చర్చ) అనంతం Rajasekhar1961 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
 
09:44, 25 జనవరి 2014 117.231.110.137 (చర్చ) అనంతం రహ్మానుద్దీన్ (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
అసభ్యకర విషయాల చేర్పు
06:24, 21 డిసెంబరు 2013 122.166.181.168 (చర్చ) అనంతం Rajasekhar1961 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
14:10, 12 జూన్ 2012 Sridhar10001 (చర్చ | రచనలు) అనంతం Rajasekhar1961 (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
అనేక ఎకౌంట్లు సృష్టించి దుశ్చర్యకు పాలపడడం
22:15, 26 నవంబర్ 2010 I like to fuċk stewàrds everyday (చర్చ | రచనలు) అనంతం Jyothis (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
00:45, 26 జూలై 2010 Comesgoly (చర్చ | రచనలు) అనంతం Shanel (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
00:41, 23 జూన్ 2010 TheRescuers (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pathoschild (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
02:40, 27 మే 2010 Gustavo1997 (చర్చ | రచనలు) అనంతం Jyothis (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
04:40, 22 మే 2010 The sbowbird ice (చర్చ | రచనలు) అనంతం Jyothis (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
05:50, 25 ఏప్రిల్ 2010 Spider's Web: A Pig's Tale in German (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pathoschild (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
05:49, 25 ఏప్రిల్ 2010 Spider's Web: A Pig's Tale in Dutch (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pathoschild (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
00:57, 24 ఏప్రిల్ 2010 Spider's Web: A Pig's Tale in Vietnamese (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pathoschild (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
00:50, 24 ఏప్రిల్ 2010 Backjoypuppet! (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pathoschild (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
20:25, 21 ఏప్రిల్ 2010 Iluvteletubbies (చర్చ | రచనలు) అనంతం Jyothis (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
02:27, 20 ఏప్రిల్ 2010 The Seventh Brother (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pathoschild (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
02:19, 20 ఏప్రిల్ 2010 Tinkywinkydipsylaalaapo! (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pathoschild (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
01:58, 20 ఏప్రిల్ 2010 Sjakoj (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pathoschild (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
23:54, 19 ఏప్రిల్ 2010 DTVEST (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pathoschild (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
01:55, 19 ఏప్రిల్ 2010 Mushroomsintheworld (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pathoschild (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
01:49, 19 ఏప్రిల్ 2010 Veryunusual (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pathoschild (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
22:49, 17 ఏప్రిల్ 2010 Mockbusterfan88 (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pathoschild (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
22:26, 17 ఏప్రిల్ 2010 Losquiteweeks (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pathoschild (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
22:16, 17 ఏప్రిల్ 2010 A big pain in the butt (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pathoschild (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
22:15, 17 ఏప్రిల్ 2010 Ilovemockbusters (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pathoschild (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
03:00, 16 ఏప్రిల్ 2010 Elat s'gip a : bew 'sredips (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pathoschild (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
02:55, 16 ఏప్రిల్ 2010 Inttrierlines (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pathoschild (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
01:29, 16 ఏప్రిల్ 2010 Thick Sock Thaie (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pathoschild (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
02:18, 7 ఏప్రిల్ 2010 Boatshops (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pathoschild (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
22:52, 6 ఏప్రిల్ 2010 Snape, snape, savery snape (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pathoschild (చర్చ | రచనలు)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
మొదటి పేజీముందరి పేజీతరువాతి పేజీచివరి పేజీ
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:BlockList" నుండి వెలికితీశారు