సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

Jump to navigation Jump to search
ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: Bhaskaranaidu
  • నమోదైనది: 14:24, 28 ఏప్రిల్ 2011 (9 సంవత్సరాల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 3,60,656
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 128
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
ace.wikipedia.org08:05, 6 సెప్టెంబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ady.wikipedia.org09:10, 21 మే 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
af.wikipedia.org07:20, 4 నవంబర్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
af.wikibooks.org09:09, 21 మే 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
af.wiktionary.org14:56, 2 ఏప్రిల్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ang.wiktionary.org15:30, 26 జూన్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikipedia.org09:07, 21 మే 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ast.wiktionary.org05:21, 2 మే 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
beta.wikiversity.org16:26, 18 జనవరి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bh.wikipedia.org09:28, 26 మార్చి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wikipedia.org14:32, 2 డిసెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bpy.wikipedia.org06:18, 21 నవంబర్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
br.wikipedia.org10:10, 14 అక్టోబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
br.wikisource.org13:16, 6 జూన్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikipedia.org16:57, 19 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wiktionary.org14:10, 16 ఏప్రిల్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ceb.wikipedia.org13:22, 22 మే 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
chr.wiktionary.org17:26, 4 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
commons.wikimedia.org14:25, 29 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2,837
cs.wikipedia.org03:08, 11 ఏప్రిల్ 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wiktionary.org03:06, 4 సెప్టెంబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikipedia.org02:03, 14 ఆగస్టు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikipedia.org11:34, 29 ఫిబ్రవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wiktionary.org18:16, 1 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikipedia.org12:36, 30 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)282
en.wikibooks.org15:12, 22 అక్టోబరు 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikinews.org15:12, 22 అక్టోబరు 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikiquote.org15:12, 22 అక్టోబరు 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikisource.org16:43, 30 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
en.wikiversity.org15:12, 22 అక్టోబరు 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikivoyage.org10:51, 16 నవంబర్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
en.wiktionary.org15:12, 22 అక్టోబరు 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)16
eo.wikipedia.org05:43, 8 ఆగస్టు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikipedia.org03:36, 31 ఆగస్టు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
et.wikipedia.org16:04, 18 సెప్టెంబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikipedia.org12:46, 3 మే 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikipedia.org12:00, 13 డిసెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikipedia.org01:50, 7 ఆగస్టు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikibooks.org06:06, 30 డిసెంబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikisource.org06:07, 30 డిసెంబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikivoyage.org06:06, 30 డిసెంబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ga.wikipedia.org15:48, 26 ఏప్రిల్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gu.wikipedia.org09:53, 6 మే 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikipedia.org16:34, 23 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hif.wikipedia.org09:29, 28 మార్చి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikipedia.org13:27, 21 ఏప్రిల్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
hi.wiktionary.org02:56, 27 మే 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hr.wikipedia.org16:59, 14 అక్టోబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hsb.wikipedia.org12:12, 3 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
id.wikipedia.org09:21, 2 నవంబర్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
incubator.wikimedia.org15:47, 21 నవంబర్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
io.wiktionary.org05:09, 10 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikipedia.org12:27, 14 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ka.wikipedia.org07:16, 4 ఆగస్టు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ka.wiktionary.org10:09, 21 ఫిబ్రవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kn.wikipedia.org17:14, 31 ఆగస్టు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kn.wikisource.org07:21, 4 నవంబర్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kn.wiktionary.org13:51, 22 నవంబర్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ku.wiktionary.org05:03, 20 డిసెంబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
login.wikimedia.org02:06, 19 జూలై 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lrc.wikipedia.org08:44, 31 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lt.wiktionary.org04:37, 30 ఏప్రిల్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mai.wikipedia.org06:56, 24 జనవరి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.mediawiki.org08:40, 28 సెప్టెంబరు 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
meta.wikimedia.org10:29, 29 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)119
mg.wiktionary.org15:42, 21 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mk.wikipedia.org16:10, 27 ఫిబ్రవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ml.wikipedia.org13:24, 28 ఫిబ్రవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ml.wikisource.org02:54, 5 జనవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ml.wiktionary.org02:57, 27 మే 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mr.wikipedia.org03:13, 25 ఆగస్టు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mr.wiktionary.org14:03, 26 ఆగస్టు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ms.wikipedia.org08:18, 11 డిసెంబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
myv.wikipedia.org08:46, 31 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nds.wikipedia.org13:21, 21 ఏప్రిల్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ne.wikipedia.org12:22, 17 సెప్టెంబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ne.wiktionary.org12:22, 17 సెప్టెంబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
new.wikipedia.org09:50, 14 ఆగస్టు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikipedia.org02:13, 14 ఆగస్టు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
or.wikipedia.org03:41, 11 నవంబర్ 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
or.wiktionary.org01:03, 15 ఆగస్టు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
outreach.wikimedia.org14:23, 21 నవంబర్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pam.wikipedia.org12:04, 26 నవంబర్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pa.wikipedia.org16:13, 9 మార్చి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pa.wiktionary.org14:24, 26 ఆగస్టు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikipedia.org02:49, 11 ఏప్రిల్ 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikimedia.org03:13, 11 జూన్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikipedia.org13:45, 29 నవంబర్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikipedia.org04:49, 23 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikivoyage.org11:16, 4 ఏప్రిల్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikipedia.org20:13, 10 ఫిబ్రవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wiktionary.org07:43, 1 జూన్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wikipedia.org17:06, 6 మార్చి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wikisource.org03:49, 11 ఫిబ్రవరి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wiktionary.org01:14, 13 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sd.wikipedia.org13:27, 26 ఏప్రిల్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
simple.wikipedia.org00:31, 15 నవంబర్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
simple.wiktionary.org12:52, 11 ఏప్రిల్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
si.wikipedia.org03:48, 11 నవంబర్ 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikisource.org08:32, 27 మే 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
species.wikimedia.org15:12, 22 అక్టోబరు 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wikisource.org07:53, 16 మే 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikipedia.org08:16, 11 డిసెంబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikipedia.org13:25, 21 ఏప్రిల్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ta.wikibooks.org15:43, 19 ఫిబ్రవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikinews.org10:03, 21 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikisource.org09:19, 9 జనవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wiktionary.org13:50, 22 నవంబర్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
test.wikipedia.org02:31, 7 నవంబర్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikipedia.org14:24, 28 ఏప్రిల్ 2011కొత్త ఖాతా(?)2,16,293
te.wikibooks.org16:44, 31 జనవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)81
te.wikiquote.org07:00, 9 జనవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)398
te.wikisource.org09:35, 15 ఏప్రిల్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)25,694
te.wiktionary.org17:06, 30 సెప్టెంబరు 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1,14,882sysop
th.wiktionary.org08:41, 22 నవంబర్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tl.wikipedia.org12:24, 4 సెప్టెంబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikipedia.org02:09, 14 ఆగస్టు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikipedia.org02:31, 9 డిసెంబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ur.wikipedia.org06:49, 4 డిసెంబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wa.wiktionary.org09:25, 4 జూన్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.wikidata.org10:51, 16 నవంబర్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)35
wikimania2014.wikimedia.org07:30, 10 జనవరి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2015.wikimedia.org02:59, 19 జనవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2016.wikimedia.org02:50, 11 నవంబర్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2018.wikimedia.org06:15, 24 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania.wikimedia.org15:39, 24 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikipedia.org14:32, 19 అక్టోబరు 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wiktionary.org09:24, 4 జూన్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:CentralAuth/Bhaskaranaidu" నుండి వెలికితీశారు