సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

Jump to navigation Jump to search
ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: Niranjan.Mohammed
  • నమోదైనది: 08:11, 3 ఫిబ్రవరి 2018 (2 సంవత్సరాల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 538
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 22
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
ca.wikimedia.org08:11, 3 ఫిబ్రవరి 2018కొత్త ఖాతా(?)83
commons.wikimedia.org15:36, 22 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)30
de.wikipedia.org18:51, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
en.wikipedia.org14:36, 22 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)205
en.wikibooks.org18:31, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikinews.org18:33, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikiquote.org18:34, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikisource.org18:31, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikiversity.org18:31, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikivoyage.org18:35, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikipedia.org06:05, 26 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikipedia.org18:51, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikipedia.org18:50, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
login.wikimedia.org08:11, 3 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.mediawiki.org08:11, 3 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
meta.wikimedia.org08:11, 3 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
ms.wikipedia.org11:52, 1 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikisource.org19:42, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
species.wikimedia.org18:32, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikipedia.org17:13, 24 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)201
ur.wikipedia.org18:51, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.wikidata.org18:51, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0