సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

Jump to navigation Jump to search
ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: Skmp
  • నమోదైనది: 19:36, 26 ఏప్రిల్ 2017 (4 సంవత్సరాల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 19,428
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 676
  • భౌగోళిక గుంపులు: Two-factor authentication testers, VRT permissions agents
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
ab.wikipedia.org13:19, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ace.wikipedia.org22:20, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ady.wikipedia.org18:25, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
af.wikipedia.org19:02, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
af.wikibooks.org23:08, 8 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
af.wikiquote.org10:59, 24 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
af.wiktionary.org18:43, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ak.wikipedia.org23:08, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
als.wikipedia.org19:34, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
am.wikipedia.org14:27, 23 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
am.wiktionary.org20:32, 2 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ang.wikipedia.org18:49, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ang.wiktionary.org22:06, 31 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
an.wikipedia.org20:15, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
arc.wikipedia.org11:40, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikipedia.org20:30, 9 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikibooks.org16:52, 22 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikinews.org10:23, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikiquote.org10:20, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikisource.org19:23, 4 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikiversity.org22:54, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wiktionary.org21:51, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ary.wikipedia.org11:39, 13 ఆగస్టు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
arz.wikipedia.org18:44, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ast.wikipedia.org19:00, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
ast.wiktionary.org19:25, 1 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
as.wikipedia.org20:14, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
as.wikisource.org17:25, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
atj.wikipedia.org19:19, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
av.wikipedia.org13:45, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ay.wikipedia.org20:39, 4 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ay.wiktionary.org20:19, 1 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
azb.wikipedia.org23:03, 23 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
az.wikipedia.org21:18, 16 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
az.wikibooks.org10:55, 24 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
az.wikiquote.org15:30, 22 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
az.wikisource.org15:15, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
az.wiktionary.org12:17, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ban.wikipedia.org20:26, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bar.wikipedia.org09:59, 4 సెప్టెంబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bat-smg.wikipedia.org21:59, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ba.wikipedia.org18:44, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ba.wikibooks.org19:30, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bcl.wikipedia.org18:18, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
be-tarask.wikipedia.org00:22, 27 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
beta.wikiversity.org22:26, 14 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wikipedia.org12:49, 18 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
be.wikibooks.org23:00, 31 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wikimedia.org14:52, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wikiquote.org21:53, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wikisource.org19:05, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wiktionary.org19:05, 4 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wikipedia.org16:02, 19 మే 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)29
bg.wikibooks.org14:57, 25 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wikiquote.org17:15, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wikisource.org20:47, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wiktionary.org17:56, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bh.wikipedia.org12:49, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bi.wikipedia.org00:27, 23 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bjn.wikipedia.org12:21, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bm.wikipedia.org20:58, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wikipedia.org10:29, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wikibooks.org18:36, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wikisource.org14:47, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wikivoyage.org18:43, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wiktionary.org16:52, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bo.wikipedia.org10:28, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bpy.wikipedia.org13:20, 26 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
br.wikipedia.org18:48, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
br.wikisource.org17:29, 30 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
br.wiktionary.org13:41, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bs.wikipedia.org20:39, 22 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bs.wikibooks.org17:14, 17 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wikiquote.org18:22, 2 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wiktionary.org20:57, 12 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bug.wikipedia.org22:55, 4 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bxr.wikipedia.org12:10, 24 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikipedia.org21:35, 9 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikibooks.org21:51, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikinews.org21:38, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikiquote.org19:03, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikisource.org18:26, 4 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wiktionary.org18:43, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
cbk-zam.wikipedia.org13:39, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cdo.wikipedia.org15:49, 22 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ceb.wikipedia.org00:45, 4 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ce.wikipedia.org14:53, 9 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
chr.wikipedia.org10:29, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
chr.wiktionary.org20:35, 2 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
chy.wikipedia.org19:39, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ckb.wikipedia.org18:58, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
commons.wikimedia.org11:28, 27 ఏప్రిల్ 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10,110autopatrolled
co.wikipedia.org16:20, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
co.wiktionary.org14:41, 31 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
crh.wikipedia.org20:25, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cr.wikipedia.org22:22, 26 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
csb.wikipedia.org18:45, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikipedia.org18:10, 8 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikibooks.org20:07, 24 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikinews.org19:55, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikiquote.org12:46, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikisource.org21:17, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikiversity.org21:55, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
cs.wiktionary.org18:57, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cu.wikipedia.org14:41, 31 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cv.wikipedia.org20:22, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
cy.wikipedia.org18:49, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
cy.wikiquote.org11:28, 30 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cy.wikisource.org21:30, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cy.wiktionary.org18:56, 15 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wikipedia.org22:10, 9 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wikibooks.org17:04, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wikisource.org14:15, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wiktionary.org17:52, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikipedia.org12:56, 19 మే 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikibooks.org19:37, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
de.wikinews.org22:19, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikiquote.org16:03, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
de.wikisource.org14:00, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
de.wikiversity.org21:35, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
de.wikivoyage.org21:51, 30 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
de.wiktionary.org19:18, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
din.wikipedia.org22:22, 26 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
diq.wikipedia.org11:32, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
dsb.wikipedia.org22:43, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
dty.wikipedia.org14:46, 29 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
dv.wikipedia.org17:01, 2 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
dz.wikipedia.org17:05, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ee.wikipedia.org13:28, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikipedia.org12:49, 18 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikibooks.org22:18, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikiquote.org20:39, 19 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikisource.org11:41, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikiversity.org12:49, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikivoyage.org17:16, 17 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wiktionary.org15:18, 14 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
eml.wikipedia.org18:52, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikipedia.org20:11, 26 ఏప్రిల్ 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
en.wikibooks.org22:28, 16 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)34
en.wikinews.org13:02, 6 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
en.wikiquote.org14:51, 13 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)25
en.wikisource.org17:07, 12 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikiversity.org18:14, 8 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
en.wikivoyage.org21:52, 30 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
en.wiktionary.org12:26, 25 జూన్ 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikipedia.org18:43, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikibooks.org14:28, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikinews.org16:42, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikiquote.org13:19, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikisource.org14:36, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wiktionary.org10:11, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikipedia.org16:04, 19 మే 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
es.wikibooks.org19:35, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikinews.org22:10, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
es.wikiquote.org18:43, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikisource.org14:19, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
es.wikiversity.org20:32, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
es.wikivoyage.org20:41, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wiktionary.org18:45, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
et.wikipedia.org23:18, 9 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
et.wikibooks.org16:25, 19 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
et.wikiquote.org19:24, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
et.wikisource.org15:28, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
et.wiktionary.org14:23, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eu.wikipedia.org00:05, 15 జనవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
eu.wikibooks.org12:19, 1 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eu.wikiquote.org19:20, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eu.wikisource.org12:57, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eu.wiktionary.org16:29, 22 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ext.wikipedia.org12:50, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikipedia.org23:28, 9 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikibooks.org19:36, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikiquote.org12:05, 24 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikisource.org14:01, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikivoyage.org15:54, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wiktionary.org20:14, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ff.wikipedia.org23:36, 31 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fiu-vro.wikipedia.org22:15, 24 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikipedia.org23:46, 9 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikibooks.org19:28, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikinews.org16:50, 24 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikiquote.org20:49, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikisource.org11:34, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikiversity.org13:59, 13 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikivoyage.org21:50, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wiktionary.org18:45, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fj.wikipedia.org15:33, 24 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fo.wikipedia.org18:43, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fo.wiktionary.org19:57, 24 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
frp.wikipedia.org14:38, 24 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
frr.wikipedia.org21:31, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikipedia.org00:01, 24 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikibooks.org22:36, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fr.wikinews.org19:36, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikiquote.org19:21, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fr.wikisource.org14:06, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fr.wikiversity.org16:56, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikivoyage.org21:02, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wiktionary.org22:45, 6 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fur.wikipedia.org18:11, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fy.wikipedia.org00:13, 10 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fy.wiktionary.org18:06, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gag.wikipedia.org23:30, 22 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gan.wikipedia.org12:49, 15 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ga.wikipedia.org18:43, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ga.wiktionary.org19:34, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gcr.wikipedia.org22:02, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gd.wikipedia.org11:03, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gd.wiktionary.org19:19, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
glk.wikipedia.org19:05, 23 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gl.wikipedia.org18:45, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
gl.wikibooks.org12:07, 5 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
gl.wikiquote.org20:22, 22 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gl.wiktionary.org18:47, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gn.wikipedia.org13:06, 24 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gn.wiktionary.org14:42, 19 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gom.wikipedia.org13:27, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gor.wikipedia.org12:04, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
got.wikipedia.org13:42, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
gu.wikipedia.org10:28, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gu.wikiquote.org21:31, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gu.wikisource.org14:38, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gu.wiktionary.org16:48, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gv.wikipedia.org13:06, 24 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hak.wikipedia.org15:53, 22 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ha.wikipedia.org14:22, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ha.wiktionary.org12:04, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
haw.wikipedia.org11:29, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
he.wikipedia.org13:44, 5 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikibooks.org10:10, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikiquote.org15:52, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikisource.org14:04, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikivoyage.org10:07, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wiktionary.org20:16, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hif.wikipedia.org22:14, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hif.wiktionary.org19:15, 22 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikipedia.org18:48, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
hi.wikibooks.org09:59, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hi.wikiquote.org10:08, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikiversity.org18:19, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikivoyage.org18:19, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wiktionary.org13:28, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hr.wikipedia.org18:52, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
hr.wikiquote.org21:51, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hr.wikisource.org00:02, 7 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hr.wiktionary.org00:05, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hsb.wikipedia.org14:36, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hsb.wiktionary.org14:00, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ht.wikipedia.org19:16, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikipedia.org16:44, 15 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikibooks.org18:45, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikiquote.org14:25, 25 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikisource.org18:28, 4 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hu.wiktionary.org19:43, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hy.wikipedia.org17:59, 13 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
hy.wikibooks.org19:37, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hy.wikiquote.org14:23, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hy.wikisource.org12:52, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hy.wiktionary.org11:24, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ia.wikipedia.org11:24, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ia.wikibooks.org17:03, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
id.wikipedia.org21:35, 12 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
id.wikibooks.org21:37, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
id.wikiquote.org19:21, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
id.wikisource.org23:01, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
id.wiktionary.org20:08, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ie.wikipedia.org17:56, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ig.wikipedia.org22:48, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ik.wikipedia.org22:54, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ilo.wikipedia.org19:41, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
incubator.wikimedia.org19:15, 22 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
inh.wikipedia.org22:30, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
io.wikipedia.org22:29, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
io.wiktionary.org22:04, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
is.wikipedia.org19:30, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
is.wikibooks.org15:57, 24 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
is.wiktionary.org21:51, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikipedia.org00:23, 9 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikibooks.org17:33, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikinews.org13:44, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
it.wikiquote.org19:11, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
it.wikisource.org14:16, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikiversity.org11:21, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
it.wikivoyage.org18:43, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wiktionary.org16:11, 8 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
iu.wikipedia.org00:49, 26 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
iu.wiktionary.org13:36, 21 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
jam.wikipedia.org21:46, 25 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikipedia.org22:04, 11 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikibooks.org22:08, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
ja.wikinews.org12:12, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikiquote.org11:57, 23 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ja.wikisource.org14:07, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikiversity.org11:39, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikivoyage.org23:54, 8 సెప్టెంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wiktionary.org13:24, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
jbo.wikipedia.org19:41, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
jbo.wiktionary.org19:27, 24 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
jv.wikipedia.org10:08, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
jv.wiktionary.org15:52, 22 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kaa.wikipedia.org19:27, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kab.wikipedia.org19:43, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ka.wikipedia.org18:50, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
ka.wikibooks.org16:41, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ka.wikiquote.org12:21, 31 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ka.wiktionary.org19:30, 8 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kbd.wikipedia.org18:07, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kbp.wikipedia.org20:49, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kg.wikipedia.org22:39, 23 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ki.wikipedia.org22:39, 23 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kk.wikipedia.org18:48, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
kk.wiktionary.org19:57, 2 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kl.wikipedia.org21:26, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
km.wikipedia.org19:53, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
km.wiktionary.org18:09, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kn.wikipedia.org09:56, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
kn.wikisource.org14:10, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kn.wiktionary.org21:31, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
koi.wikipedia.org18:26, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wikipedia.org12:49, 15 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wikibooks.org13:36, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wikinews.org00:22, 8 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wikiquote.org10:50, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wikisource.org22:29, 14 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wikiversity.org11:33, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wiktionary.org10:15, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
krc.wikipedia.org23:26, 22 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ksh.wikipedia.org19:35, 22 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ks.wikipedia.org00:00, 8 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ks.wiktionary.org18:57, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ku.wikipedia.org18:51, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ku.wikiquote.org13:19, 13 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ku.wiktionary.org18:51, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kv.wikipedia.org19:29, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kw.wikipedia.org21:36, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ky.wikipedia.org22:35, 23 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ky.wiktionary.org16:52, 3 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lad.wikipedia.org15:36, 24 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
la.wikipedia.org03:00, 10 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
la.wikiquote.org21:48, 8 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
la.wikisource.org14:25, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
la.wiktionary.org19:41, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lbe.wikipedia.org19:20, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lb.wikipedia.org18:43, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
lb.wiktionary.org14:30, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lez.wikipedia.org11:40, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lfn.wikipedia.org20:04, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lg.wikipedia.org19:35, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lij.wikipedia.org19:18, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
li.wikipedia.org21:28, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
li.wikinews.org21:30, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
li.wikiquote.org22:12, 9 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
li.wiktionary.org19:54, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lld.wikipedia.org23:54, 8 సెప్టెంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lmo.wikipedia.org18:42, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ln.wikipedia.org19:44, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
login.wikimedia.org19:36, 26 ఏప్రిల్ 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lo.wikipedia.org14:14, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lrc.wikipedia.org22:39, 23 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ltg.wikipedia.org14:07, 25 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lt.wikipedia.org03:12, 10 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
lt.wikibooks.org18:24, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lt.wikiquote.org19:03, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lt.wikisource.org16:07, 31 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lt.wiktionary.org13:24, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lv.wikipedia.org20:26, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
lv.wiktionary.org13:52, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mai.wikipedia.org22:35, 23 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
map-bms.wikipedia.org21:29, 25 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mdf.wikipedia.org18:21, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.mediawiki.org19:36, 26 ఏప్రిల్ 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)28
meta.wikimedia.org19:36, 26 ఏప్రిల్ 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)125autopatrolled
mg.wikipedia.org18:43, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mg.wiktionary.org19:51, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mhr.wikipedia.org13:40, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
min.wikipedia.org19:37, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mi.wikipedia.org10:10, 12 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mi.wiktionary.org19:48, 1 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mk.wikipedia.org13:51, 13 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mk.wikibooks.org21:23, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mk.wiktionary.org18:45, 4 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ml.wikipedia.org10:29, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ml.wikiquote.org13:49, 16 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ml.wikisource.org17:48, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ml.wiktionary.org23:01, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mn.wikipedia.org18:14, 22 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mn.wiktionary.org02:38, 26 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mnw.wikipedia.org19:02, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mrj.wikipedia.org18:25, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mr.wikipedia.org10:29, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mr.wikibooks.org10:27, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mr.wikiquote.org18:17, 1 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mr.wikisource.org10:35, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mr.wiktionary.org13:43, 19 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ms.wikipedia.org04:22, 10 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ms.wiktionary.org21:59, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mt.wikipedia.org14:29, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mt.wiktionary.org18:48, 4 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mwl.wikipedia.org20:48, 24 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mx.wikimedia.org21:51, 13 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
myv.wikipedia.org19:59, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
my.wikipedia.org10:11, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
my.wiktionary.org12:40, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mzn.wikipedia.org00:34, 25 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nah.wikipedia.org00:58, 26 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nap.wikipedia.org10:49, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
na.wikipedia.org15:17, 13 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
na.wiktionary.org13:40, 19 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nds-nl.wikipedia.org21:17, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nds.wikipedia.org19:33, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nds.wiktionary.org22:02, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ne.wikipedia.org20:10, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ne.wikibooks.org21:31, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ne.wiktionary.org18:18, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
new.wikipedia.org22:35, 23 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikipedia.org14:13, 6 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikibooks.org10:43, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
nl.wikimedia.org19:19, 21 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nl.wikinews.org19:37, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
nl.wikiquote.org13:21, 23 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikisource.org13:59, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
nl.wikivoyage.org20:48, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wiktionary.org19:50, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
nn.wikipedia.org19:37, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
nn.wiktionary.org12:03, 30 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nov.wikipedia.org11:07, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
no.wikipedia.org02:05, 3 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
no.wikibooks.org20:08, 2 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
no.wikisource.org19:52, 30 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
no.wiktionary.org19:33, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nqo.wikipedia.org12:37, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nrm.wikipedia.org17:49, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nso.wikipedia.org20:35, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nv.wikipedia.org19:10, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ny.wikipedia.org22:25, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
oc.wikipedia.org18:52, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
oc.wiktionary.org21:55, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
olo.wikipedia.org18:24, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
om.wikipedia.org16:30, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
or.wikipedia.org10:28, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
or.wikisource.org14:51, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
or.wiktionary.org20:53, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
os.wikipedia.org19:58, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
outreach.wikimedia.org17:28, 17 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
pag.wikipedia.org17:55, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pam.wikipedia.org20:15, 22 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pap.wikipedia.org22:15, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pa.wikipedia.org10:29, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pa.wikibooks.org21:31, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pa.wikisource.org19:31, 19 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pa.wiktionary.org12:41, 25 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pcd.wikipedia.org23:05, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pdc.wikipedia.org11:26, 30 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pfl.wikipedia.org18:06, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pih.wikipedia.org20:24, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikipedia.org20:40, 29 జూన్ 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikibooks.org19:28, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
pl.wikinews.org19:43, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikiquote.org19:11, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
pl.wikisource.org14:00, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pl.wikivoyage.org10:00, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wiktionary.org18:45, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
pms.wikipedia.org12:16, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pms.wikisource.org19:33, 31 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pnb.wikipedia.org13:59, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pnt.wikipedia.org20:21, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ps.wikipedia.org20:32, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ps.wikivoyage.org23:37, 31 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ps.wiktionary.org20:42, 2 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikipedia.org12:20, 18 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikibooks.org11:39, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
pt.wikinews.org21:46, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikiquote.org18:57, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pt.wikisource.org19:28, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikiversity.org10:59, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pt.wikivoyage.org16:34, 15 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wiktionary.org18:46, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
qu.wikipedia.org13:05, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
rm.wikipedia.org21:41, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
rmy.wikipedia.org13:57, 26 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
roa-rup.wikipedia.org21:35, 6 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
roa-rup.wiktionary.org23:40, 10 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
roa-tara.wikipedia.org23:02, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikipedia.org16:49, 20 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikibooks.org16:08, 6 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikinews.org17:01, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikiquote.org14:29, 1 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikisource.org14:17, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
ro.wikivoyage.org16:58, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wiktionary.org12:07, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
rue.wikipedia.org22:50, 30 ఆగస్టు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikipedia.org19:36, 26 ఏప్రిల్ 2017కొత్త ఖాతా(?)8,138editor, rollbacker, suppressredirect
ru.wikibooks.org01:53, 9 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikimedia.org13:47, 8 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikinews.org12:10, 29 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ru.wikiquote.org19:16, 24 మే 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ru.wikisource.org21:12, 27 ఆగస్టు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ru.wikiversity.org15:35, 30 నవంబరు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikivoyage.org12:50, 22 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wiktionary.org12:02, 29 ఏప్రిల్ 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)54
rw.wikipedia.org17:51, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
rw.wiktionary.org20:47, 2 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sah.wikipedia.org10:24, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sah.wikiquote.org21:55, 24 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sat.wikipedia.org20:16, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wikipedia.org15:45, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wikibooks.org21:31, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wikiquote.org13:04, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wikisource.org22:53, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wiktionary.org17:05, 19 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
scn.wikipedia.org21:36, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
scn.wiktionary.org20:24, 22 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sco.wikipedia.org12:13, 13 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
sc.wikipedia.org10:18, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sd.wikipedia.org22:34, 23 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sd.wiktionary.org20:47, 2 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
se.wikipedia.org18:27, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sg.wikipedia.org23:39, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
shn.wikipedia.org21:31, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sh.wikipedia.org10:05, 25 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sh.wiktionary.org16:04, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
simple.wikipedia.org16:54, 21 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)196
simple.wiktionary.org21:57, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
si.wikipedia.org21:53, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
si.wikibooks.org12:21, 30 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
si.wiktionary.org11:57, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sk.wikipedia.org07:28, 10 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
sk.wikibooks.org13:35, 2 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sk.wikiquote.org21:12, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sk.wikisource.org13:05, 2 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sk.wiktionary.org19:33, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sl.wikipedia.org19:00, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)17
sl.wikibooks.org15:06, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sl.wikiquote.org15:11, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sl.wikisource.org17:56, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sl.wikiversity.org20:39, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sl.wiktionary.org15:08, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sm.wikipedia.org19:14, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sn.wikipedia.org20:20, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikisource.org20:14, 18 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
so.wikipedia.org23:03, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
so.wiktionary.org18:38, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
species.wikimedia.org23:26, 24 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
sq.wikipedia.org07:40, 10 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
sq.wikibooks.org21:12, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sq.wikiquote.org14:17, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sq.wiktionary.org18:33, 26 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
srn.wikipedia.org20:14, 13 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wikipedia.org22:44, 23 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wikinews.org16:08, 13 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wikiquote.org17:30, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wikisource.org13:57, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wiktionary.org13:21, 23 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ss.wikipedia.org13:49, 30 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ss.wiktionary.org20:36, 2 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
stq.wikipedia.org18:00, 23 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
st.wikipedia.org12:17, 27 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
st.wiktionary.org16:48, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
su.wikipedia.org20:49, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
su.wikiquote.org22:43, 11 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
su.wiktionary.org21:37, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikipedia.org13:58, 23 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikibooks.org19:43, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikinews.org13:38, 9 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikiquote.org23:54, 26 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikisource.org14:36, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikiversity.org12:59, 12 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikivoyage.org13:57, 5 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sv.wiktionary.org20:09, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sw.wikipedia.org19:36, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
szl.wikipedia.org21:02, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
szy.wikipedia.org20:36, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikipedia.org18:50, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikibooks.org21:31, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikiquote.org21:31, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikisource.org14:01, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wiktionary.org18:44, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tcy.wikipedia.org21:58, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
test2.wikipedia.org16:47, 5 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
test.wikipedia.org23:42, 20 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
test.wikidata.org16:45, 5 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tet.wikipedia.org00:55, 30 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikipedia.org10:29, 25 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
te.wikibooks.org21:31, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikiquote.org21:31, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikisource.org10:50, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wiktionary.org21:01, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tg.wikipedia.org10:27, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tg.wiktionary.org13:16, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
th.wikipedia.org18:43, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
th.wikibooks.org17:15, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
th.wikiquote.org20:17, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
th.wikisource.org10:35, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
th.wiktionary.org22:13, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ti.wikipedia.org20:06, 22 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ti.wiktionary.org20:48, 2 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tk.wikipedia.org13:25, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tk.wiktionary.org12:33, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tl.wikipedia.org19:44, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
tl.wikibooks.org11:38, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
tl.wiktionary.org15:37, 22 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tn.wikipedia.org19:58, 22 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tpi.wikipedia.org23:17, 22 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tpi.wiktionary.org13:27, 19 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikipedia.org18:59, 15 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikibooks.org20:52, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikinews.org19:26, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikiquote.org20:10, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikisource.org16:06, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wiktionary.org18:53, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ts.wikipedia.org20:15, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ts.wiktionary.org18:31, 24 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tt.wikipedia.org19:28, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tt.wiktionary.org18:48, 4 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tw.wikipedia.org18:26, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tyv.wikipedia.org17:42, 7 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ty.wikipedia.org22:57, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ua.wikimedia.org18:46, 25 జూలై 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
udm.wikipedia.org19:54, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ug.wikipedia.org21:36, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ug.wiktionary.org20:49, 2 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikipedia.org13:59, 17 మే 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)127rollbacker
uk.wikibooks.org14:14, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikinews.org22:25, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikiquote.org20:16, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikisource.org14:21, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikivoyage.org17:03, 10 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wiktionary.org21:42, 23 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
ur.wikipedia.org18:56, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ur.wikibooks.org21:31, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ur.wikiquote.org21:31, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ur.wiktionary.org13:43, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uz.wikipedia.org10:08, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
uz.wiktionary.org17:35, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vec.wikipedia.org18:43, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vec.wiktionary.org20:14, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vep.wikipedia.org20:29, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ve.wikipedia.org13:08, 31 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vi.wikipedia.org10:03, 10 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vi.wikibooks.org19:27, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vi.wikiquote.org19:41, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vi.wikisource.org14:47, 29 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vi.wikivoyage.org13:39, 19 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vi.wiktionary.org19:41, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vls.wikipedia.org21:05, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vo.wikipedia.org22:18, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
war.wikipedia.org19:37, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
wa.wikipedia.org19:31, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wa.wiktionary.org20:59, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.wikidata.org15:10, 12 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)116
wikimania.wikimedia.org22:15, 4 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
wo.wikipedia.org22:18, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wo.wiktionary.org19:58, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wuu.wikipedia.org10:00, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
xal.wikipedia.org23:42, 4 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
xh.wikipedia.org19:18, 23 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
xmf.wikipedia.org18:44, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
yi.wikipedia.org10:21, 10 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
yi.wiktionary.org22:51, 21 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
yo.wikipedia.org19:29, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
yue.wiktionary.org11:32, 27 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
za.wikipedia.org21:15, 25 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zea.wikipedia.org13:14, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-classical.wikipedia.org20:41, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org20:31, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
zh-yue.wikipedia.org20:55, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
zh.wikipedia.org10:29, 10 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikibooks.org10:49, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikinews.org15:52, 20 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikiquote.org19:37, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikisource.org14:03, 28 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikiversity.org22:37, 17 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikivoyage.org14:39, 24 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wiktionary.org16:53, 16 సెప్టెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zu.wikipedia.org10:00, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zu.wiktionary.org22:23, 10 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:CentralAuth/Skmp" నుండి వెలికితీశారు