"యోగాసనాలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Jump to navigation Jump to search
68 bytes removed ,  7 సంవత్సరాల క్రితం
చి
Wikipedia python library
చి (Wikipedia python library)
! '''[[ఇంగ్లీషు]]'''''
|-
| अधोमुख स्वानासन
| [[అధోముఖ స్వానాసనం]]
| Downward-Facing Dog Pose
|-
| अधोमुख वृक्षासन
| [[అధోముఖ వృక్షాసనం]]
| Handstand (Downward-Facing Tree)
|-
| अंजलि मुद्रा
| [[అంజలి ముద్ర]]
| Salutation Seal
|-
| अर्ध चन्द्रासन
| [[అర్ధ చంద్రాసనం]]
| Half Moon Pose
|-
| अर्ध मत्स्येन्द्रासन
| [[అర్థ మత్సేంద్రాసనం]]
| Half Spinal Twist
|-
| बद्ध कोणसन
| [[బద్ధ కోణాసనం]]
| Bound Angle
|-
| बकासन
| [[బకాసనం]]
| Crane Pose
|-
| बालासन
| [[బాలాసనం]]
| Child's Pose (relaxation)
|-
| भरद्वाजसन
| [[భరద్వాజాసనం]]
| Bharadvaja's Twist
|-
| भुजङ्गासन
| [[భుజంగాసనం]]
| Cobra Pose
|-
| चक्रासन
| [[చక్రాసనం]]
| Wheel Pose
|-
| चतुरङ्ग दण्डासन
| [[చతురంగ దండాసనం]]
| Four-Limbed Staff
|-
| दण्डासन
| [[దండాసనం]]
| Staff pose
|-
| धनुरासन
| [[ధనురాసనం]]
| Bow
|-
| एक पाद रजकपोतासन
| [[ఏకపాద రాజకపోతాసనం]]
| One-Legged King Pigeon
|-
| गरुडासन
| [[గరుడాసనం]]
| Eagle Pose
|-
| गोमुखासन
| [[గోముఖాసనం]]
| Cow Face
|-
| हलासन
| [[హలాసనం]]
| Plough Pose
|-
| हनुमनासन
| [[హనుమానాసనం]]
| Hanuman Pose
|-
| जानु शिरासन
| [[జాను శిరాసనం]]
| Head-to-Knee Forward Bend
|-
| काकासन
| [[కాకాసనం]]
| Crow Pose
|-
| क्रौन्चासन
| [[క్రౌంచాసనం]]
| Heron
|-
| कुक्कुटासन
| [[కుక్కుటాసనం]]
| Cock Posel
|-
| कूर्मासन
| [[కూర్మాసనం]]
| Tortoise Pose
|-
| मकरासन
| [[మకరాసనం]]
| Crocodile Pose(relaxation)
|-
| मत्स्यासन
| [[మత్స్యాసనం]]
| Fish Pose
|-
| मत्स्येन्द्रासन
| [[మత్స్యేంద్రాసనం]]
| Lord of the Fishes (named after [[Matsyendra]])
|-
| मयूरासन
| [[మయూరాసనం]]
| Peacock Pose
|-
| नटराजासन
| [[నటరాజాసనం]]
| Lord of the Dance
|-
| पाद हस्थासन
| [[పాద హస్తాసనం]]
| Standing Forward Bend
|-
| पद्मासन
| [[పద్మాసనం]]
| Lotus Pose
|-
| परिपूर्ण नवासन
| [[పరిపూర్ణ నావాసనం]]
| Full Boat Pose
|-
| परिवृत्त पार्श्वकोणासन
| [[పరివృత్త పార్శ్వకోణాసనం]]
| Revolved Side Angle
|-
| परिवृत्त त्रिकोणासन
| [[పరివృత్త త్రికోణాసనం]]
| Revolved Triangle
|-
| पाशासन
| [[పాశాసనం]]
| Noose
|-
| पश्चिमोत्तानासन
| [[పశ్చిమోత్తానాసనం]]
| Posterior Stretch in Forward Bend
|-
| प्रसरित पादोत्तानसन
| [[ప్రసరిత పాదోత్తానాసనం]]
| Intense Spread Leg Stretch
|-
| शलभासन
| [[శలభాసనం]]
| Locust Pose
|-
| सर्वाङ्गासन
| [[సర్వాంగాసనం]]
| Shoulder Stand
|-
| शवासन
| [[శవాసనం]]
| Corpse Pose (relaxation)
|-
| सेतु बन्ध सर्वाङ्गासन
| [[సేతుబంధ సర్వాంగాసనం]]
| Bridge, Half Wheel
|-
| सिद्धासन
| [[సిద్ధాసనం]]
| Perfect Pose
|-
| सिंहासन
| [[సింహాసనం]]
| Lion
|-
| शीर्षासन
| [[శీర్షాసనం]]
| Head Stand
|-
| सुखासन
| [[సుఖాసనం]]
| Auspicious Pose
|-
| सुप्त बद्ध कोणासन
| [[సుప్తబద్ధ కోణాసనం]]
| Reclining num) Bound Angle
|-
| सुप्त पादाङ्गुष्टासन
| [[సుప్త పాదాంగుష్టాసనం]]
| Reclining numb Big Toe
|-
| सुप्त वीरासन
| [[సుప్త వీరాసనం]]
| Reclining Hero
|-
| स्वस्तिकासन
| [[స్వస్తికాసనం]]
| Prosperous Pose
|-
| ताडासन
| [[తాడాసనం]]
| Mountain Pose
|-
| त्रिकोणासन
| [[త్రికోణాసనం]]
| Triangle Pose
|-
| उपविष्ट कोणासन
| [[ఉపవిష్ట కోణాసనం]]
| Open Angle
|-
| ऊर्ध्व धनुरासन
| [[ఊర్ధ్వ ధనురాసనం]]
| Upward Bow, Backbend, or Wheel
|-
| ऊर्ध्व मुख स्वानासन
| [[ఊర్ధ్వముఖస్వానాసనం]]
| Upward-Facing Dog
|-
| उष्ट्रासन
| [[ఉష్ట్రాసనం]]
| Camel
|-
| उत्तान कूर्मासन
| [[ఉత్తాన కూర్మాసనం]]
| Upside-Down Tortoise
|-
| उत्कटासन
| [[ఉత్కటాసనం]]
| Chair
|-
| उत्तानसन
| [[ఉత్తానాసనం]]
| Standing Forward Bend
|-
| उत्थित हस्त पादाङ्गुष्टासन
| [[ఉత్థితహస్త పాదంగుష్టాసనం]]
| Raised Hand to Big Toe
|-
| उत्थित पार्श्वकोणासन
| [[ఉత్థిత పార్శ్వకోణాసనం]]
| Extended Side Angle
|-
| उत्थित त्रिकोणासन
| [[ఉత్థిత త్రికోణాసనం]]
| Extended Triangle
|-
| वसिष्टासन
| [[వశిష్టాసనం]]
| Side Plank
|-
| विपरित करणी
| [[విపరీత కరణి]]
| Legs-up-the-Wall
|-
| वज्रासन
| [[వజ్రాసనం]]
| Thunderbolt
|-
| वीरासन
| [[వీరాసనం]]
| Hero
|-
| वृक्षासन
| [[వృక్షాసనం]]
| Tree Pose
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1204533" నుండి వెలికితీశారు

మార్గదర్శకపు మెనూ