"గంజాం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Jump to navigation Jump to search
3 bytes removed ,  6 సంవత్సరాల క్రితం
 
=== ప్రధాన పట్టణాలు ===
[[ఆసికఅసిక]], [[భదగదబదగద]], [[భల్లిపదర్బల్లిపదర్]], [[భెలగుంథబెలగుంథ]], [[భిజయబిజయ ఢనంజయ పుర్ సాసాన్ | భ్డ్ఫుర్ సాసాన్]], [[భంజనగర్]], [[భ్రహ్మపుర్బ్రహ్మపుర్, ఒడిషా | భ్రహ్మపుర్బ్రహ్మపుర్ ]], [[బుగుడ]], [[ఛ్హత్రపుర్చ్హత్రపుర్]], [[ఛికితిచికితి]] ఘర్, [[డెంగదిచెంగది]], [[ఢరకొతె]], [[డిగపహందిదిగపహంది]], [[గండోలాగా]], [[గంజాం] ], [[గోపాల్పూర్ ఆన్ సీ | గోపాల్పూర్]], [[హింజిలిచుత్]], [[జగన్నాథ్ ప్రసాద్]], [[ఖబిసుర్యనగర్కబిసుర్యనగర్]], [[ఖాల్లికోట్]], [[ఖొదలకొదల]], [[ఖొంకొరదకొంకొరద]] [[ఖుకుదఖందికుకుదఖంది]], [[ంఅకుందపుర్మకుందపుర్]], [[ణూగంనూగం]], [[ఫత్రపుర్]], [[ఫొలసర]], [[ఫురుసొత్తంపుర్]], [[శనఖెముందిసనఖెముంది]], [[షెరగద]], [[శురదసురద]], [[రంభ, ఒడిషా | రంభ]], [[భిస్మగిరిషిస్మగిరి]].
 
==ఆర్ధికం==
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1313419" నుండి వెలికితీశారు

మార్గదర్శకపు మెనూ