"బెలారస్" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Jump to navigation Jump to search
2,168 bytes added ,  2 సంవత్సరాల క్రితం
</gallery>
==గణాంకాలు ==
Accordingనేషనల్ toస్టాటిస్టికల్ theకమిటీ National Statistical Committee, as of Januaryప్రకారం 2016, theజనవరి populationనాటికి isజనసంఖ్య 9.49 millionమిలియన్లు peopleఉంది.<ref name="2009census">{{cite web|url=http://www.belstat.gov.by/en/perepis-naseleniya/perepis-naseleniya-2009-goda/main-demographic-and-social-characteristics-of-population-of-the-republic-of-belarus/changes-in-the-populations-of-the-majority-ethnic-groups/|archive-url=https://web.archive.org/web/20160728160107/http://www.belstat.gov.by/en/perepis-naseleniya/perepis-naseleniya-2009-goda/main-demographic-and-social-characteristics-of-population-of-the-republic-of-belarus/changes-in-the-populations-of-the-majority-ethnic-groups/|archive-date=28 July 2016 |title=Changes in the populations of the majority ethnic groups |website=Belstat.gov.by|accessdate=28 July 2016}}</ref> Ethnicబెలారుస్ [[Belarusians]]మొత్తం constituteజనాభాలో 83.7% ofమంది Belarus'sసంప్రదాయ totalబెలారుషియన్లు populationఉన్నారు. <ref name="2009census"/> Theతరువాతి nextఅతిపెద్ద largestజాతి ethnic groups areసమూహాలు: [[Russians]]రష్యన్లు (8.3%), [[Poles]]పోల్స్ (3.1%), and [[Ukrainians]]ఉక్రైనియన్లు (1.7%) ఉన్నారు.<ref name="2009census"/>బెలారస్ చదరపు కిలోమీటరుకు సుమారు 50 మంది జనాభా (చదరపు మైలుకు 127) జనాభా సాంద్రత కలిగి ఉంది; మొత్తం జనాభాలో 70% పట్టణ ప్రాంతాలలో కేంద్రీకృతమై ఉంది.<ref>{{cite web|url=http://un.by/en/aboutbelarus/population|title=About Belarus&nbsp;– Population|accessdate=7 October 2007|year=2003|publisher=United Nations Office in Belarus|archiveurl= https://web.archive.org/web/20071017223223/http://un.by/en/aboutbelarus/population|archivedate=17 October 2007|deadurl=no}}</ref> దేశం రాజధాని మరియు అతిపెద్ద నగరం మిన్స్క్ ప్రాంతం 2015 లో 19,37,900 నివాసితులకు నివాసంగా ఉంది.<ref>{{cite web|url=http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/naselenie/demografiya_2/operativnaya-informatsiya_1/o-demograficheskoi-situatsii/o-demograficheskoi-situatsii-v-yanvare-marte-2015-g/|title=О демографической ситуации в январе-марте 2015 г.|trans-title=About demographic situation in January–March 2015|language=Russian|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150504020547/http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/naselenie/demografiya_2/operativnaya-informatsiya_1/o-demograficheskoi-situatsii/o-demograficheskoi-situatsii-v-yanvare-marte-2015-g/|archivedate=4 May 2015|df=dmy-all}}</ref> గోమేల్ జనాభా 4,81,000 రెండవ అతిపెద్ద నగరం మరియు హోమియల్ వొబ్లాస్ట్ రాజధానిగా పనిచేస్తుంది. ఇతర పెద్ద నగరాలుగా మోగిలేవ్ (3,65,100), విట్బ్స్క్ (3,42,400), హ్రోడ్నా (3,14,800), బ్రెస్ట్ (2,98,300) ఉన్నాయి.<ref>{{cite web|url=http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&dat=32&geo=-43&srt=npan&col=aohdq&pt=c&va=&srt=pnan|title=Largest Cities of Belarus (2007)|publisher=World-gazetteer.com|accessdate=29 April 2013|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20071001000814/http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&dat=32&geo=-43&srt=npan&col=aohdq&pt=c&va=&srt=pnan|archivedate=1 October 2007|df=dmy-all}}</ref>
Belarus has a population density of about 50 people per square kilometer (127 per sq&nbsp;mi); 70% of its total population is concentrated in urban areas.<ref>{{cite web|url=http://un.by/en/aboutbelarus/population|title=About Belarus&nbsp;– Population|accessdate=7 October 2007|year=2003|publisher=United Nations Office in Belarus|archiveurl= https://web.archive.org/web/20071017223223/http://un.by/en/aboutbelarus/population|archivedate=17 October 2007|deadurl=no}}</ref> [[Minsk]], the nation's capital and largest city, was home to 1,937,900 residents {{as of|2015|alt=in 2015}}.<ref>{{cite web|url=http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/naselenie/demografiya_2/operativnaya-informatsiya_1/o-demograficheskoi-situatsii/o-demograficheskoi-situatsii-v-yanvare-marte-2015-g/|title=О демографической ситуации в январе-марте 2015 г.|trans-title=About demographic situation in January–March 2015|language=Russian|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150504020547/http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/naselenie/demografiya_2/operativnaya-informatsiya_1/o-demograficheskoi-situatsii/o-demograficheskoi-situatsii-v-yanvare-marte-2015-g/|archivedate=4 May 2015|df=dmy-all}}</ref> [[Gomel]], with a population of 481,000, is the second-largest city and serves as the capital of the [[Homiel Voblast]]. Other large cities are [[Mogilev]] (365,100), [[Vitebsk]] (342,400), [[Hrodna]] (314,800) and [[Brest, Belarus|Brest]] (298,300).<ref>{{cite web|url=http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&dat=32&geo=-43&srt=npan&col=aohdq&pt=c&va=&srt=pnan|title=Largest Cities of Belarus (2007)|publisher=World-gazetteer.com|accessdate=29 April 2013|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20071001000814/http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&dat=32&geo=-43&srt=npan&col=aohdq&pt=c&va=&srt=pnan|archivedate=1 October 2007|df=dmy-all}}</ref>
 
Like many other eastern European countries, Belarus has a negative population growth rate and a negative natural growth rate. In 2007, Belarus's population declined by 0.41% and its [[Total fertility rate|fertility rate]] was 1.22,<ref name="demographics">{{cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bo.html|title=CIA World Factbook (2007)&nbsp;– Belarus&nbsp;– People|accessdate=7 November 2007|archiveurl=https://web.archive.org/web/20071114004238/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bo.html|archivedate= 14 November 2007|deadurl=no}}</ref> well [[Sub-replacement fertility|below the replacement rate]]. Its [[net migration rate]] is +0.38 per 1,000, indicating that Belarus experiences slightly more immigration than emigration. {{As of|2015}}, 69.9% of Belarus's population is aged 14 to 64; 15.5% is under 14, and 14.6% is 65 or older. Its population is also aging; the median age of 30–34 is estimated to rise to between 60 and 64 in 2050.<ref>{{cite web|url=https://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php|title=International Programs: International Data Base|accessdate=9 February 2017|publisher=U.S. Census Bureau|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170208114205/http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php|archivedate=8 February 2017|df=dmy-all}}</ref> There are about 0.87 males per female in Belarus.<ref name="demographics"/> The average life expectancy is 72.15 (66.53 years for men and 78.1 years for women).<ref name="demographics"/> Over 99% of Belarusians aged 15 and older are [[literate]].<ref name="demographics"/>
 
 
అనేక ఇతర తూర్పు యూరోపియన్ దేశాల వలె బెలారస్ జనాభా పెరుగుదల క్షీణిదశ మొదలైంది.2007 లో బెలారస్ జనాభా 0.41% క్షీణించింది, దాని ఫలదీకరణ రేటు 1.22, <ref name="demographics">{{cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bo.html|title=CIA World Factbook (2007)&nbsp;– Belarus&nbsp;– People|accessdate=7 November 2007|archiveurl=https://web.archive.org/web/20071114004238/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bo.html|archivedate= 14 November 2007|deadurl=no}}</ref> బాగా భర్తీ రేటు కంటే తక్కువగా ఉంది. దాని నికర వలస రేటు 1,000 కు +0.38 ఉంది. బెలారస్ వలసలు కంటే కొంచం ఎక్కువ ఇమ్మిగ్రేషన్ అనుభవిస్తున్నట్లు సూచిస్తుంది. 2015 నాటికి బెలారస్ జనాభాలో 69.9% 14 నుండి 64 సంవత్సరాల వయస్సు కలిగిన వారు ఉన్నారు. 15.5% 14 కంటే తక్కువ వయసు కలిగిన వారు ఉన్నారు. 14.6% 65 కంటే ఎక్కువ వయస్సు కలిగిన వారు ఉన్నారు.
30-34 యొక్క మధ్యస్థ వయస్సు 2050 నాటికి 60 నుండి 64 వరకు పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది.2050 నాటికి సంతానోత్పత్తి వయసు 30-40 నుండి 60-64 చేరవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.<ref>{{cite web|url=https://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php|title=International Programs: International Data Base|accessdate=9 February 2017|publisher=U.S. Census Bureau|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170208114205/http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php|archivedate=8 February 2017|df=dmy-all}}</ref>
బెలారస్లో ఒక మహిళకు 0.87 మంది పురుషుల నిష్పత్తిలో ఉన్నారు.<ref name="demographics"/> సగటు ఆయుర్ధాయం 72.15 సంవత్సరాలు. (పురుషులకు 66.53 సంవత్సరాలు మరియు మహిళలకు 78.1 సంవత్సరాలు).<ref name="demographics"/> 15 మరియు అంత కంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న బెలారుషియన్లలో 99% మంది అక్షరాస్యులు ఉన్నారు.<ref name="demographics"/>
===భాషలు ===
Belarus' two official languages are Russian and [[Belarusian language|Belarusian]];<ref>{{cite web|url=http://www.bbc.co.uk/languages/european_languages/languages/belarusian.shtml|title=Languages across Europe.|publisher=Bbc.co.uk|accessdate=29 April 2013}}</ref> Russian is the main language, used by 72% of the population, while Belarusian, the official first language, is spoken by 11.9%.<ref>{{cite web|url=http://www.informador.com.mx/cultura/2009/139096/6/tres-de-cada-cuatro-bielorrusos-emplean-en-su-vida-cotidiana-el-ruso.htm|language=Spanish|title=Tres de cada cuatro bielorrusos emplean en su vida cotidiana el ruso (''Three of every four Belarusians use Russian in their daily lives'')|accessdate=25 October 2009|quote=According to results announced today from an investigation by The Center for Information and Analysis of the Presidency of Belarus&nbsp;... [f]or 72% of the population, Russian in the primary language used in everyday life&nbsp;... According to the study, only 11.9% of inhabitants primarily speaks Belarusian, while the rest uses a mix of Russian and Belarusian. 29.4%&nbsp;... speaks, reads, and writes in Belarusian, while 52.5% only speaks and reads it&nbsp;... [O]ne in ten does not understand Belarusian [at all]. (quote translated)}}</ref> Minorities also speak [[Polish language|Polish]], [[Ukrainian language|Ukrainian]] and [[Eastern Yiddish]].<ref>Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, TX: SIL International. Online version: [http://www.ethnologue.com/ Ethnologue.com].</ref> Belarusian, although not as widely used as Russian, is the mother tongue of 53.2% of the population, whereas Russian is the mother tongue of only 41.5%.<ref>{{cite web|url=http://belstat.gov.by/en/perepis-naseleniya/perepis-naseleniya-2009-goda/main-demographic-and-social-characteristics-of-population-of-the-republic-of-belarus/population-classified-by-knowledge-of-the-belarusian-and-russian-languages-by-region-and-minsk-city|title=Population classified by knowledge of the Belarusian and Russian languages by region and Minsk City|website=Belstat.gov.by|accessdate=3 August 2017}}</ref>
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2357313" నుండి వెలికితీశారు

మార్గదర్శకపు మెనూ

పేరుబరులు

వివిధ రూపాలు

మరిన్ని