"తెలుగు అక్షరాలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Jump to navigation Jump to search
(→‎ా: గుర్తు)
|'''విసర్గం'''
|-
|క గుణింతము
|క
|కా
|కః
|-
|ఖ గుణింతము
|ఖ
|ఖా
|ఖః
|-
|గ గుణింతము
|గ
|గా
|గః
|-
|ఘ గుణింతము
|ఘ
|ఘా
|ఘః
|-
|చ గుణింతము
|చ
|చా
|చః
|-
|ఛ గుణింతము
|ఛ
|ఛా
|ఛః
|-
|జ గుణింతము
|జ
|జా
|జః
|-
|ఝ గుణింతము
|ఝ
|ఝా
|ఝః
|-
|ట గుణింతము
|ట
|టా
|టః
|-
|ఠ గుణింతము
|ఠ
|ఠా
|ఠః
|-
|డ గుణింతము
|డ
|డా
|డః
|-
|ఢ గుణింతము
|ఢ
|ఢా
|ఢః
|-
|ణ గుణింతము
|ణ
|ణా
|ణః
|-
|త గుణింతము
|త
|తా
|తః
|-
|థ గుణింతము
|థ
|థా
|థః
|-
|ద గుణింతము
|ద
|దా
|దః
|-
|ధ గుణింతము
|ధ
|ధా
|ధః
|-
|న గుణింతము
|న
|నా
|నః
|-
|ప గుణింతము
|ప
|పా
|పః
|-
|ఫ గుణింతము
|ఫ
|ఫా
|ఫః
|-
|బ గుణింతము
|బ
|బా
|బః
|-
|భ గుణింతము
|భ
|భా
|భః
|-
|మ గుణింతము
|మ
|మా
|మః
|-
|య గుణింతము
|య
|యా
|యః
|-
|ర గుణింతము
|ర
|రా
|రః
|-
|ల గుణింతము
|ల
|లా
|లః
|-
|వ గుణింతము
|వ
|వా
|వం
|వః
|}
{| class="wikitable"
|అచ్చులు
|అ
|ఆ
|ఇ
|ఈ
|ఉ
|ఊ
|ఋ
|ౠ
|ఎ
|ఏ
|ఐ
|ఒ
|ఓ
|ఔ
|అం
|అః
|-
|అకారముల
 
గుర్తు
!<big>ᖋ</big>
!
==[[ా]]==
!<big>ి</big>
!<big>ీ</big>
!<big>ు</big>
!<big>ూ</big>
!<big>ృ</big>
!<big>ౄ</big>
!<big>ె</big>
!<big>ే</big>
!<big>ై</big>
!<big>ొ</big>
!<big>ో</big>
!<big>ౌ</big>
!<big>ం</big>
!<big>ః</big>
|-
|అకారముల
 
ఉచ్చారణ
|'''అ కారము'''
|'''ఆ కారము'''
|'''ఇ కారము'''
|'''ఈ కారము'''
|'''ఉ కారము'''
|'''ఊ కారము'''
|'''ఋ కారము'''
|'''ౠ కారము'''
|'''ఎ కారము'''
|'''ఏ కారము'''
|'''ఐ కారము'''
|'''ఒ కారము'''
|'''ఓ కారము'''
|'''ఔ కారము'''
|'''పూర్ణానుస్వారము'''
|'''విసర్గం'''
|-
|శ గుణింతము
|శ
|శా
|శః
|-
|
|ష గుణింతము
|
|
|షా
|
|షి
|
|షీ
|
|షు
|
|షూ
|
|షృ
|
|షౄ
|
|షె
|
|షే
|
|షై
|
|షొ
|
|షో
|
|షౌ
|
|షం
|
|శః
|-
|
|స గుణింతము
|
|
|సా
|
|సి
|
|సీ
|
|సు
|
|సూ
|
|సృ
|
|సౄ
|
|సె
|
|సే
|
|సై
|
|సొ
|
|సో
|
|సౌ
|
|సం
|
|సః
|-
|
|హ గుణింతము
|
|
|హా
|
|హి
|
|హీ
|
|హు
|
|హూ
|
|హృ
|
|హౄ
|
|హె
|
|హే
|
|హై
|
|హొ
|
|హో
|
|హౌ
|
|హం
|
|హః
|-
|
|ళ గుణింతము
|
|
|ళా
|
|ళి
|
|ళీ
|
|ళు
|
|ళూ
|
|ళృ
|
|ళౄ
|
|ళె
|
|ళే
|
|ళై
|
|ళొ
|
|ళో
|
|ళౌ
|
|ళం
|
|ళః
|-
|
|క్ష గుణింతము
|
|క్ష
|
|క్షా
|
|క్షి
|
|క్షీ
|
|క్షు
|
|క్షూ
|
|క్షృ
|
|క్షౄ
|
|క్షె
|
|క్షే
|
|క్షై
|
|క్షొ
|
|క్షో
|
|క్షౌ
|
|క్షం
|
|క్షః
|-
|
|ఱ గుణింతము
|
|
|ఱా
|
|ఱి
|
|ఱీ
|
|ఱు
|
|ఱూ
|
|ఱృ
|
|ఱౄ
|
|ఱె
|
|ఱే
|
|ఱై
|
|ఱొ
|
|ఱో
|
|ఱౌ
|
|ఱం
|
|ఱః
|}
 
==ఒత్తులు==
ఒక హల్లుకి ఇంకొక హల్లు చేరినప్పుడు తరువాతి హల్లు చాలా సార్లు తలకట్టులేని రూపమును లేక వేరొక రూపములో కనబడుతుంది. ఉదాహరణకు హల్లుకు అదే హల్లు చేరినప్పుడు కనబడే విధం చూడండి
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2485068" నుండి వెలికితీశారు

మార్గదర్శకపు మెనూ