"మౌర్య సామ్రాజ్యం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Jump to navigation Jump to search
క్రీస్తుపూర్వం 297 లో బిందుసార సింహాసనాన్ని అధిరోహించారని చరిత్రకారుడు ఉపీందరు సింగు అంచనా వేశారు.{{sfn|Upinder Singh|2008|p=331}} కేవలం 22 సంవత్సరాల వయస్సులో ఉన్న బిందుసారా భారతదేశం ఉత్తర, మధ్య, తూర్పు భాగాలతో పాటు ఆఫ్ఘనిస్తాను, బలూచిస్తాను భాగాలతో కూడిన పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని వారసత్వంగా పొందాడు. బిందుసార ఈ సామ్రాజ్యాన్ని భారతదేశం దక్షిణ భాగం కర్ణాటక వరకు విస్తరించాడు. అతను మౌర్య సామ్రాజ్యం క్రింద పదహారు రాజ్యాలను తీసుకువచ్చాడు. తద్వారా దాదాపు అన్ని భారతీయ ద్వీపకల్పాలను జయించాడు (అతను 'రెండు సముద్రాల మధ్య భూమిని - బెంగాలు బే, అరేబియా సముద్రం మధ్య ద్వీపకల్ప ప్రాంతం' ను జయించినట్లు చెబుతారు). రాజు ఇలంసెటుసెన్నీ, పాండ్యాలు, చేరాలు పాలించిన చోళులవంటి స్నేహపూర్వక తమిళ రాజ్యాలను బిందుసార జయించలేదు. ఈ దక్షిణాది రాజ్యాలు కాకుండా, కళింగ (ఆధునిక ఒడిశా) భారతదేశంలో బిందుసార సామ్రాజ్యంలో భాగం కాని ఏకైక రాజ్యలుగా ఉన్నాయి.{{sfn|Dineschandra Sircar|1971|p=167}} తరువాత అతని కుమారుడు [[అశోకుడు]], తన తండ్రి పాలనలో ఉజ్జయిని రాజప్రతినిధ్గా పనిచేశాడు. ఇది పట్టణం ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తుంది.<ref>{{cite book |url=https://books.google.com/books?id=-HeJS3nE9cAC&pg=PA152 |title=The Greeks in Bactria and India |author=[[William Woodthorpe Tarn]] |publisher=Cambridge University Press |year=2010 |isbn=9781108009416 |page=152 }}</ref><ref>{{cite book |author=Mookerji Radhakumud |title=Asoka |url=https://books.google.com/books?id=uXyftdtE1ygC&pg=PA8 |year=1962 |publisher=Motilal Banarsidass |isbn=978-81-208-0582-8 |page=8 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20180510200953/https://books.google.com/books?id=uXyftdtE1ygC&pg=PA8 |archivedate=10 May 2018 |df=dmy-all }}</ref>
 
బిందుసార జీవితాన్ని అలాగే అతని తండ్రి చంద్రగుప్తా లేదా అతని కుమారుడు అశోకుడి జీవితం కూడా నమోదు చేయబడలేదు. ఆయన పాలనలో చాణుక్యుడు ప్రధానమంత్రిగా కొనసాగాడు. భారతదేశాన్ని సందర్శించిన మధ్యయుగ టిబెటు పండితుడు తారనాథ అభిప్రాయం ఆధారంగా చాణక్యుడు "పదహారు రాజ్యాల ప్రభువులను, రాజులను నాశనం చేయడానికి, తూర్పు, పశ్చిమ మహాసముద్రాల మధ్య భూభాగానికి సంపూర్ణ యజమాని కావడానికి" బిందుసారకు సహాయం చేశాడు.<ref name="EB_legends">{{cite book |url=https://archive.org/stream/legendsofindianb00burn#page/20/mode/2up |title=Legends of Indian Buddhism |author=Eugène Burnouf |publisher=E. P. Dutton |location=New York |year=1911 |pages=59 }}</ref> అతని పాలనలో, తక్షశిలా పౌరులు రెండుసార్లు తిరుగుబాటు చేశారు. మొదటి తిరుగుబాటులో అతని పెద్ద కుమారుడు సుసిమా పాల్గొన్నాడు. రెండవ తిరుగుబాటుకు కారణం తెలియదు. కానీ బిందుసార తన జీవితకాలంలో దానిని అణచివేయలేకపోయాడు. బిందుసార మరణం తరువాత దీనిని [[అశోకుడు]] రూపుమాపాడు.
Bindusara's life has not been documented as well as that of his father Chandragupta or of his son Ashoka. Chanakya continued to serve as prime minister during his reign. According to the medieval Tibetan scholar Taranatha who visited India, Chanakya helped Bindusara "to destroy the nobles and kings of the sixteen kingdoms and thus to become absolute master of the territory between the eastern and western oceans."{{sfn|Alain Daniélou|2003|p=109}} During his rule, the citizens of [[Taxila]] revolted twice. The reason for the first revolt was the [[maladministration]] of [[Susima]], his eldest son. The reason for the second revolt is unknown, but Bindusara could not suppress it in his lifetime. It was crushed by Ashoka after Bindusara's death.<ref name="EB_legends">{{cite book |url=https://archive.org/stream/legendsofindianb00burn#page/20/mode/2up |title=Legends of Indian Buddhism |author=Eugène Burnouf |publisher=E. P. Dutton |location=New York |year=1911 |pages=59 }}</ref>
 
బిందుసర హెలెనిక్ ప్రపంచంతో స్నేహపూర్వక దౌత్య సంబంధాలను కొనసాగించాడు. డీమాచస్ బిందుసర న్యాయస్థానంలో సెలూసిడ్ చక్రవర్తి ఆంటియోకస్ I యొక్క రాయబారి.
Bindusara maintained friendly diplomatic relations with the Hellenic World. [[Deimachus]] was the ambassador of [[Seleucid Empire|Seleucid]] emperor [[Antiochus I]] at Bindusara's court.{{sfn|S. N. Sen|1999|p=142}} [[Diodorus Siculus|Diodorus]] states that the king of Palibothra ([[Pataliputra]], the Mauryan capital) welcomed a Greek author, [[Iambulus]]. This king is usually identified as Bindusara.{{sfn|S. N. Sen|1999|p=142}} [[Pliny the Elder|Pliny]] states that the Egyptian king [[Ptolemy II Philadelphus|Philadelphus]] sent an envoy named [[Dionysius (ambassador)|Dionysius]] to India.<ref>"Three Greek ambassadors are known by name: Megasthenes, ambassador to Chandragupta; Deimachus, ambassador to [[Chandragupta Maurya|Chandragupta's]] son Bindusara; and Dyonisius, whom Ptolemy Philadelphus sent to the court of Ashoka, Bindusara's son", McEvilley, p.367</ref><ref>''India, the Ancient Past'', Burjor Avari, p.108-109</ref> According to Sailendra Nath Sen, this appears to have happened during Bindusara's reign.{{sfn|S. N. Sen|1999|p=142}}
 
Bindusara maintained friendly diplomatic relations with the Hellenic World. [[Deimachus]] was the ambassador of [[Seleucid Empire|Seleucid]] emperor [[Antiochus I]] at Bindusara's court.
Unlike his father Chandragupta (who at a later stage converted to [[Jainism]]), Bindusara believed in the [[Ajivika]] sect. Bindusara's guru Pingalavatsa (Janasana) was a Brahmin<ref>P. 138 and P. 146 ''History and doctrines of the Ājīvikas: a vanished Indian religion'' by Arthur Llewellyn Basham</ref> of the Ajivika sect. Bindusara's wife, Queen [[Shubhadrangi|Subhadrangi]] (Queen Aggamahesi) was a Brahmin<ref>P. 24 ''Buddhism in comparative light'' by Anukul Chandra Banerjee</ref> also of the Ajivika sect from Champa (present Bhagalpur district). Bindusara is credited with giving several grants to Brahmin monasteries (''Brahmana-bhatto'').<ref>P. 171 ''Ashoka and his inscriptions, Volume 1'' by Beni Madhab Barua, Ishwar Nath Topa</ref>
 
 
Historical evidence suggests that Bindusara died in the 270s BCE. According to Upinder Singh, Bindusara died around 273 BCE.{{sfn|Upinder Singh|2008|p=331}} [[Alain Daniélou]] believes that he died around 274 BCE.{{sfn|Alain Daniélou|2003|p=109}} Sailendra Nath Sen believes that he died around 273-272 BCE, and that his death was followed by a four-year struggle of succession, after which his son [[Ashoka]] became the emperor in 269-268 BCE.{{sfn|S. N. Sen|1999|p=142}} According to the ''[[Mahavamsa]]'', Bindusara reigned for 28 years.<ref>{{cite book |url=https://books.google.com/books?id=JBbznHuPrTYC&pg=PA33 |title=Early Buddhism and the Bhagavadgita |author=Kashi Nath Upadhyaya |publisher=Motilal Banarsidass |year=1997 |isbn=9788120808805 |page=33 }}</ref> The ''[[Vayu Purana]]'', which names Chandragupta's successor as "Bhadrasara", states that he ruled for 25 years.<ref name="HHW_Vishnu">{{cite book |url=https://books.google.com/books?id=0943AQAAMAAJ&pg=PA188 |title=The Vishnu Purana |volume=IV |translator=[[Horace Hayman Wilson|H. H. Wilson]] |editor=[[Fitzedward Hall]] |publisher=Trübner & Co |year=1868 |pages=188 }}</ref>
{{sfn|S. N. Sen|1999|p=142}}
 
గ్రీకు రచయిత ఇయాంబులసును స్వాగతించాడని డయోడోరసు పేర్కొన్న పాలిబోత్రా రాజు (పటాలిపుత్ర, మౌర్య రాజధాని)ను సాధారణంగా బిందుసారగా గుర్తిస్తారు. {{sfn|S. N. Sen|1999|p=142}} ఈజిప్టు రాజు ఫిలడెల్ఫసు డియోనిసియసు అనే రాయబారిని భారతదేశానికి పంపించాడని ప్లినీ పేర్కొన్నాడు.<ref>"Three Greek ambassadors are known by name: Megasthenes, ambassador to Chandragupta; Deimachus, ambassador to [[Chandragupta Maurya|Chandragupta's]] son Bindusara; and Dyonisius, whom Ptolemy Philadelphus sent to the court of Ashoka, Bindusara's son", McEvilley, p.367</ref><ref>''India, the Ancient Past'', Burjor Avari, p.108-109</ref>సైలేంద్ర నాథు సేను అభిప్రాయం ఆధారంగా ఇది బిందుసార పాలనలో జరిగినట్లు తెలుస్తుంది.{{sfn|S. N. Sen|1999|p=142}}
 
అతని తండ్రి చంద్రగుప్తుడిలా కాకుండా (తరువాతి దశలో జైనమతంలోకి మారినవారు), బిందుసార అజివిక వర్గాన్ని విశ్వసించారు. బిందుసార గురువు పింగలవత్స (జనసనా) అజీవ శాఖకు చెందిన బ్రాహ్మణుడు.<ref>P. 138 and P. 146 ''History and doctrines of the Ājīvikas: a vanished Indian religion'' by Arthur Llewellyn Basham</ref> బిందుసార భార్య, రాణి సుభద్రంగి (రాణి అగ్గమహేసి) చంపా (ప్రస్తుత భాగల్పూర్ జిల్లా) నుండి అజీవ శాఖకు చెందిన బ్రాహ్మణుడు.<ref>P. 24 ''Buddhism in comparative light'' by Anukul Chandra Banerjee</ref> బ్రాహ్మణ మఠాలకు (బ్రాహ్మణ-భట్టో) అనేక దానాలు ఇచ్చిన ఘనత బిందుసారాలో ఉంది.<ref>P. 171 ''Ashoka and his inscriptions, Volume 1'' by Beni Madhab Barua, Ishwar Nath Topa</ref>
 
క్రీస్తుపూర్వం 270 లలో బిందుసర మరణించినట్లు చారిత్రక ఆధారాలు సూచిస్తున్నాయి. ఉపీందరు సింగు ప్రకారం, బిందుసారా క్రీస్తుపూర్వం 273 లో మరణించాడు.{{sfn|Upinder Singh|2008|p=331}} అలైను డానియౌలో అతను క్రీ.పూ 274 లో మరణించాడని నమ్ముతాడు.{{sfn|Alain Daniélou|2003|p=109}} క్రీస్తుపూర్వం 273-272లో అతను మరణించాడని సైలేంద్ర నాథు సేను అభిప్రాయపడ్డాడు. అతని మరణం తరువాత నాలుగు సంవత్సరాల వారసత్వ పోరాటం జరిగింది. తరువాత అతని కుమారుడు అశోకుడు క్రీస్తుపూర్వం 269-268లో చక్రవర్తి అయ్యాడు.{{sfn|S. N. Sen|1999|p=142}}మహావంశం ఆధారంగా బిందుసార 28 సంవత్సరాలు పాలించాడు.<ref>{{cite book |url=https://books.google.com/books?id=JBbznHuPrTYC&pg=PA33 |title=Early Buddhism and the Bhagavadgita |author=Kashi Nath Upadhyaya |publisher=Motilal Banarsidass |year=1997 |isbn=9788120808805 |page=33 }}</ref> చంద్రగుప్తుడి వారసుడిని "భద్రాసర" అని పిలిచే వాయు పురాణం, అతను 25 సంవత్సరాలు పరిపాలించాడని పేర్కొంది.<ref name="HHW_Vishnu">{{cite book |url=https://books.google.com/books?id=0943AQAAMAAJ&pg=PA188 |title=The Vishnu Purana |volume=IV |translator=[[Horace Hayman Wilson|H. H. Wilson]] |editor=[[Fitzedward Hall]] |publisher=Trübner & Co |year=1868 |pages=188 }}</ref>
 
===అశోక===
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2723363" నుండి వెలికితీశారు

మార్గదర్శకపు మెనూ