"ఇంద్రధనుస్సు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Jump to navigation Jump to search
సవరణ సారాంశం లేదు
{{అయోమయం}}
{{POV|14 February 2010}}
[[ఫైలు:Godsbow.jpg‎ ]]
 
 
[[ఫైలు:Godsbow.jpg‎ |right]]
'''ఇంద్ర ధనుస్సు''' -
తెలుగు భాషలో ఇంద్ర ధనుస్సు అనే పదం హిందూ పురాణాలను బట్టి కలిగింది. అయితే, దీనినేదీనిని ఇంగ్లీషు భాషలో '''Rainbow''' అని, తమిళం, మళయాళం భాషలలో '''వానవిల్లు''' అని అంటారు.
 
 
Rainbow లేదా [[వానవిల్లు]] అనే పదాలు ఎందుకు కలిగాయి, ఎలా కలిగాయి అనే విషయాలు '''పరిశుధ్ధ బైబిలు గ్రంథములో''' చాలా చక్కగా వివరించబడ్డాయి. నోవహు కాలంలో జలప్రళయం ద్వారా సమస్త జీవరాసులను నాశనం చేసిన తరువాత దేవుడు, నోవహుతో చెప్పిన సంగతులు ఇలా ఉన్నాయి.
 
 
"మరియు దేవుడు నోవహు అతని కుమారులతో-ఇదిగో నేను మీతోను మీ తదనంతరము మీ సంతానముతోను మీతోకూడనున్న ప్రతి జీవితోను, పక్షులేమి పశువులేమి మీతోకూడ సమస్తమైన భూజంతువులేమి ఓడలోనుండి బయటకి వచ్చిన సమస్త భూజంతువులతోను నా నిబంధన స్థిరపరచుచున్నాను. నేను మీతో నా నిబంధన స్థిరపరచుదును; సమస్త శరీరులు ప్రవాహజలములవలన ఇకను లయపరచబడరు; భూమిని నాశనము చేయుటకు ఇకను జలప్రవాహము కలుగదని పలికెను. మరియు దేవుడు-నాకును మీకును మీతోకూడనున్న సమస్త జీవరాసులకును మధ్య నేను తరతరములకు ఏర్పరచుచున్న నిబంధనకు గురుతు ఇదే. మేఘములో '''నా ధనుస్సును''' ఉంచితిని; అది నాకును భూమికిని మధ్య నిబంధనకు గురుతుగా నుండును. '''భూమిపైకి నేను మేఘమును రప్పించునప్పుడు ఆ ధనుస్సు మేఘములో కనబడును.''' అప్పుడు నాకును మీకును సమస్త జీవరాసులకును మధ్యనున్న నా నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసికొందును గనుక సమస్త శరీరులను నాశనము చేయుటకు అలాగు ప్రవహముగా నీళ్ళు రావు. '''ఆ ధనుస్సు మేఘములో నుండును.''' నేను దాని చూచి దేవుకికిని భూమీదనున్న సమస్త శరీరులలో ప్రాణముగల ప్రతి దానికిని మధ్యనున్న నిత్యనిబంధనను జ్ఞాపకము చేసికొందుననెను. మరియు దేవుడు-నాకును భూమిమీదనున్న సమస్తశరీరులకును మధ్య '''నేను స్థిరపరచిన నిబంధనకు గురుతు ఇదే''' అని నోవహుతో చెప్పెను." '''ఆదికాండము 9: 8-17. '''
 
== బైబిలు ప్రకారము ఇంద్ర ధనుస్సు కథ ==
[[ఫైలు:Noah.jpg‎|right]]
Rainbow లేదా [[వానవిల్లు]] అనే పదాలు ఎందుకు కలిగాయి, ఎలా కలిగాయి అనే విషయాలు '''[[పరిశుధ్ధ బైబిలు గ్రంథములో'''గ్రంథము]]లో చాలా చక్కగా వివరించబడ్డాయి. నోవహు కాలంలో జలప్రళయం ద్వారా సమస్త జీవరాసులను నాశనం చేసిన తరువాత దేవుడు, నోవహుతో చెప్పిన సంగతులు ఇలా ఉన్నాయి.
 
" మరియు దేవుడు నోవహు అతని కుమారులతో- "ఇదిగో నేను మీతోను మీ తదనంతరము మీ సంతానముతోను మీతోకూడనున్న ప్రతి జీవితోను, పక్షులేమి పశువులేమి మీతోకూడ సమస్తమైన భూజంతువులేమి ఓడలోనుండి బయటకి వచ్చిన సమస్త భూజంతువులతోను నా నిబంధన స్థిరపరచుచున్నాను. నేను మీతో నా నిబంధన స్థిరపరచుదును; సమస్త శరీరులు ప్రవాహజలములవలన ఇకను లయపరచబడరు; భూమిని నాశనము చేయుటకు ఇకను జలప్రవాహము కలుగదని పలికెను. మరియు దేవుడు-నాకును మీకును మీతోకూడనున్న సమస్త జీవరాసులకును మధ్య నేను తరతరములకు ఏర్పరచుచున్న నిబంధనకు గురుతు ఇదే. మేఘములో '''నా ధనుస్సును''' ఉంచితిని; అది నాకును భూమికిని మధ్య నిబంధనకు గురుతుగా నుండును. '''భూమిపైకి నేను మేఘమును రప్పించునప్పుడు ఆ ధనుస్సు మేఘములో కనబడును.''' అప్పుడు నాకును మీకును సమస్త జీవరాసులకును మధ్యనున్న నా నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసికొందును గనుక సమస్త శరీరులను నాశనము చేయుటకు అలాగు ప్రవహముగా నీళ్ళు రావు. '''ఆ ధనుస్సు మేఘములో నుండును.''' నేను దాని చూచి దేవుకికిని భూమీదనున్న సమస్త శరీరులలో ప్రాణముగల ప్రతి దానికిని మధ్యనున్న నిత్యనిబంధనను జ్ఞాపకము చేసికొందుననెను. మరియు దేవుడు-నాకును భూమిమీదనున్న సమస్తశరీరులకును మధ్య '''నేను స్థిరపరచిన నిబంధనకు గురుతు ఇదే'''" అని నోవహుతో చెప్పెను." '''[[పరిశుద్ధ బైబిలు గ్రంథము|ఆదికాండము]] 9: 8-17. '''
'''వర్ష కాలమున ఈ ధనుస్సు కనబడుటకు కారణము ఇదే.'''
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/490291" నుండి వెలికితీశారు

మార్గదర్శకపు మెనూ