"వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/పుస్తకాలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Jump to navigation Jump to search
చి
మెరుగు
చి (మెరుగు)
ఈ ప్రాజెక్టు యొక్క లక్ష్యము తెవికీలో పుస్తకాలకు సంబంధించిన వ్యాసాలను గుర్తించి, వాటిని వర్గీకరించి, విశేషవ్యాసాల స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయటం.
[[బొమ్మ:TelugubookStack.jpg|right|thumb|200px]]
{{Commonscat|Books}}
{{Wiktionary|పుస్తకము}}
తెలుగు వికీపీడియా పుస్తకాల ప్రాజెక్టుకు స్వాగతం. వివిధ పుస్తకాలకు సంబంధించిన వ్యాసాలు ఈ ప్రాజెక్టు పరిధిలో రూపొందించడం ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం. తెలుగు కానీ ఇతర భాషలలో గానీ - సాహిత్యం, చరిత్ర, విజ్ఞానం, పాఠ్య పుస్తకాలు - ఏ విధమైన పుస్తకమైనా ఈ ప్రాజెక్టులో మీరు కూర్చవచ్చును.ఈ ప్రాజెక్టు యొక్క లక్ష్యము తెవికీలో పుస్తకాలకు సంబంధించిన వ్యాసాలను గుర్తించి, వాటిని వర్గీకరించి, విశేషవ్యాసాల స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయటం. ప్రాధాన్యత తెలుగు భాషలో వున్న పుస్తకాలదే. ఈ ప్రాజెక్టు మొదటిసారి 2007 లో ప్రారంభమయింది. ప్రస్తుత ప్రణాళిక2. ( పాత ప్రణాళిక పేజీ [[వికీపీడియా:WikiProject/పుస్తకాలు/ప్రణాళిక 1 | ప్రణాళిక 1 వివరాలు ]])
==స్వాగతం==
తెలుగు వికీపీడియా పుస్తకాల ప్రాజెక్టుకు స్వాగతం. వివిధ పుస్తకాలకు సంబంధించిన వ్యాసాలు ఈ ప్రాజెక్టు పరిధిలో రూపొందించడం ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం. తెలుగు కానీ ఇతర భాషలలో గానీ - సాహిత్యం, చరిత్ర, విజ్ఞానం, పాఠ్య పుస్తకాలు - ఏ విధమైన పుస్తకమైనా ఈ ప్రాజెక్టులో మీరు కూర్చవచ్చును.
 
;ప్రణాళికా2
* పాత ప్రణాళిక పేజీ [[వికీపీడియా:WikiProject/పుస్తకాలు/ప్రణాళిక 1 | ప్రణాళిక 1 వివరాలు ]]
సమయం - సుమారు 3 నెలలు (జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి 2012)
;పరిధి
*సగటు తెవికీ చదువరికి ఆసక్తికలిగించే విషయాలనుబట్టి పుస్తకాల ప్రాముఖ్యతను చర్చించి నిర్ణయించటం.
* పుస్తకాల వ్యాసాలన్నింటిని తరగతులుగా వర్గీకరించి ప్రాముఖ్యతను గుర్తించడం
* పుస్తకాల ప్రాజెక్టుకు ముఖ్యమైన వ్యాసాలను గుర్తించడం; వాటిలో కొన్నింటిని మంచి వ్యాసాలుగా సమిష్ఠిగా అభివృద్ధి చేయడం.
 
==ప్రాజెక్టు సభ్యులు==
* [[సభ్యులు:Rajasekhar1961|రాజశేఖర్]]
* [[సభ్యులు:కాసుబాబు|కాసుబాబు]]
* [[సభ్యులు:JVRKPRASAD|జె.వి.ఆర్.కె. ప్రసాద్]]
*[[సభ్యులు:Arjunaraoc| అర్జున]]
 
== ప్రణాళిక ప్రారంభంలో గణాంకాలు==
 
;31డిసెంబర్ 2011న గణాంకాలు (దీనిలో అడ్డు వరస లేక నిలువ వరుస శీర్షికలపై నొక్కి ఆయా వ్యాసాల చర్చా పేజీలకు చేరవచ్చు. ఆ తరువాత వ్యాస పేజీకి చేరవచ్చు.
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
! colspan="2" rowspan="2" | పుస్తకాల<br>వ్యాసాలు !! colspan="6" | ముఖ్యత
|-
!{{అతిముఖ్యం-తరగతి}} !! {{చాలాముఖ్యం-తరగతి}} !! {{కొంచెంముఖ్యం-తరగతి}} !! {{తక్కువముఖ్యం-తరగతి}} !! {{లేని-తరగతి}} !! '''మొత్తం'''
|-
! rowspan="9" | నాణ్యత
|-
! {{విశేషవ్యాసం-తరగతి|వర్గం=విశేషవ్యాసం-తరగతి పుస్తకాల వ్యాసాలు|విశేషవ్యాసం}}
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || '''0'''
|-
! {{విశేషంఅయ్యేది-తరగతి|వర్గం=విశేషంఅయ్యే-తరగతి పుస్తకాల వ్యాసాలు|విశేషంఅయ్యే}}
| 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || '''1'''
|-
! {{మంచివ్యాసం-తరగతి|వర్గం=మంచివ్యాసం-తరగతి పుస్తకాల వ్యాసాలు|మంచివ్యాసం}}
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || '''0'''
|-
! {{మంచిఅయ్యేది-తరగతి|వర్గం=మంచిఅయ్యే-తరగతి పుస్తకాల వ్యాసాలు|మంచిఅయ్యే}}
| 3 || 8 || 1 || 0 || 1 || '''13'''
|-
! {{ఆరంభ-తరగతి|వర్గం=ఆరంభ-తరగతి పుస్తకాల వ్యాసాలు|ఆరంభ}}
| 2 || 30 || 20 || 8 || 14 || '''74'''
|-
! {{మొలక-తరగతి|వర్గం=మొలక-తరగతి పుస్తకాల వ్యాసాలు|మొలక}}
| 2 || 10 || 20 || 10 || 17 || '''59'''
|-
! {{విలువకట్టని-తరగతి|వర్గం=ఇంకా విలువకట్టని పుస్తకాల వ్యాసాలు|విలువకట్టని}}
| . || . || . || . || . || '''21'''
|-
! '''మొత్తం'''
| '''7''' || '''49''' || '''41''' || '''18''' || '''32''' || '''168'''
|-
|}
 
==ప్రణాళిక ప్రాధాన్యతలు==
<<పూరించాలి>>
===జనవరి===
===పిభ్రవరి===
===మార్చి===
 
==విధానాలు==
; ఏమి వ్రాయవచ్చును?
పుస్తకం గురించిన వివరాలు, సక్షిప్తంగా పుస్తకం లోనిసమాచారం, పుస్తకం కలిగించిన ప్రభావం మూలాలను వుటంకించుతూ రాయాలి. పుస్తకం అట్టను స్కానర్ ద్వారా గ్రాహ్యం చేసి స్వేచ్ఛాహక్కులు వుంటే కామన్స్ లో లేకపోతే తక్కువ విభాజకత పరిమాణంలోని బొమ్మను తెవికీ లోచేర్చాలి. పుస్తకాల వ్యాసాలన్నింటిలోను సమాచార పెట్టెను, వీలుంటే బొమ్మలను చేర్చడం.
 
; ఏమి వ్రాయకూడదు?
 
;ఎలా వ్రాయవచ్చును?
ప్రతి పుస్తకంలో కనీసం వుండాల్సిన శీర్షికలనువిషయాలను గుర్తించితే అందరూ అది పాటించటం బాగుంటుంది.
*[[: మూస: సమాచారపెట్టె పుస్తకం| సమాచార పెట్టె మూస ]] వీలుంటే బొమ్మలను చేర్చి దానిని సమాచారపెట్టెలో వాడాలి.
 
==ప్రాజెక్టులో పనిచేసేవారికి ఉపయోగపడే వివరాలు==
==చెయ్యాల్సిన పనులు==
===జాబితాలు===
===ప్రణాళిక 2 ===
* ప్రణాళికా సమయం - సుమారు 3 నెలలు (జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి 2012)
;పరిధి
*సగటు తెవికీ చదువరికి ఆసక్తికలిగించే విషయాలనుబట్టి పుస్తకాల ప్రాముఖ్యతను చర్చించి నిర్ణయించటం.
* పుస్తకాల వ్యాసాలన్నింటిని తరగతులుగా వర్గీకరించి ప్రాముఖ్యతను గుర్తించడం
* పుస్తకాల ప్రాజెక్టుకు ముఖ్యమైన వ్యాసాలను గుర్తించడం; వాటిలో కొన్నింటిని మంచి వ్యాసాలుగా సమిష్ఠిగా అభివృద్ధి చేయడం.
 
# [[పుస్తకాల వ్యాసాల జాబితా]] ఇది తెలుగు వికీపీడియాలో వ్యాసాలు ఉన్న పుస్తకాలు, రచనల జాబితా. ప్రస్తుతానికి అన్ని భాషల పుస్తకాలు ఈ జాబితాలోనే ఉంటాయి. జాబితా పెరిగిన కొద్దీ వివిధ వ్యాసాలుగా విడగొట్టవచ్చును. మీరు ఏదయినా పుస్తకం గురించి వ్యాసం వ్రాసినట్లయితే ఆ వ్యాసం పేరును ఈ జాబితాకు జతచేయండి. ఈ జాబితాను మరింత విపులంగా వర్గీకరించవలసిన అవుసరం ఉంది. అవుసరమైతే కొత్త విభాగాలు చేర్చండి.<br /><br />
===జాబితాలు===
ముందుగా కొన్ని జాబితాలను చేయాలి
# [[పుస్తకాల వ్యాసాల జాబితా]] - (ఇప్పటికే ఉంది) - ఇది తెలుగు వికీపీడియాలో వ్యాసాలు ఉన్న పుస్తకాలు, రచనల జాబితా. ప్రస్తుతానికి అన్ని భాషల పుస్తకాలు ఈ జాబితాలోనే ఉంటాయి. జాబితా పెరిగిన కొద్దీ వివిధ వ్యాసాలుగా విడగొట్టవచ్చును. మీరు ఏదయినా పుస్తకం గురించి వ్యాసం వ్రాసినట్లయితే ఆ వ్యాసం పేరును ఈ జాబితాకు జతచేయండి. ఈ జాబితాను మరింత విపులంగా వర్గీకరించవలసిన అవుసరం ఉంది. అవుసరమైతే కొత్త విభాగాలు చేర్చండి.<br /><br />
# [[ముఖ్యమైన తెలుగు పుస్తకాల జాబితా]] - ఇది ఒక Wish List వంటిది. కొన్ని ప్రమాణాలకు, ఎన్నిక విధానాలకు లోబడి, తెలుగులో ముఖ్యమైన పుస్తకాల జాబితాను ఇందులో చేర్చాలి. క్రమంగా ఆయా పుస్తకాల గురించిన వ్యాసాలు రూపుదిద్దుకుంటాయని మన ఆశయం. తత్ఫలితంగా ఈ జాబితాలోని అన్ని పుస్తకాల పేర్లూ మొదటి జాబితాలోకి చేరాలి. ప్రస్తుతానికి ఈ జాబితా తెలుగు పుస్తకాలకే పరిమితం.
# [[పుస్తకాల విశేష వ్యాసాల జాబితా]] - మంచి ప్రమాణాలతో వ్రాయబడ్డ వ్యాసాలు ఈ జాబితాలో చేర్చాలి.
# [[ప్రముఖ కావ్యాలు]]
 
జాబితా ల కోసం ప్రత్యేక పేజీలు వాడారు. దీనికన్నా వర్గాలు వాడితే జాబితా నిర్వహణ భాధ్యత తప్పుతుంది.
అన్ని జాబితాలలోనూ పుస్తకాల పేర్లతోబాటు రచయితల పేర్లు కూడా వ్రాయాలి. ఒకటి రెండు వాక్యాల పరిచయం వ్రాస్తే మరీ మంచిది.
 
==ప్రాజెక్టు ప్రకటన==
; ప్రాజెక్టు పెట్టెలు
; సభ్యుల పెట్టెలు
సభ్యపేజీలో పెట్టెలు/బ్యాడ్జీలు పెట్టుకొనుటకు ఉత్సాహము కనబరచు సబ్యులకు ఈ క్రింది మూసలు తయారు చేయబడినవి. అంతే కాదు ఈ మూసలను తగిలించుకోవటం వలన మీ సభ్య పేజీ [[:వర్గం:పుస్తకాల ప్రాజెక్టు సభ్యులు|పుస్తకాల ప్రాజెక్టు సభ్యులు]] అనే వర్గంలో చేరుతుంది. చిన్న పెట్టె/బ్యాడ్జీ కోసం కోసం {{tl|పుస్తకాల ప్రాజెక్టులో సభ్యుడు}} అనే మూసను, పెద్ద పెట్టె కోసం {{tl|పుస్తకాల ప్రాజెక్టులో సభ్యుడు పెద్దది}} అనే మూసను వాడండి.
 
==ప్రాజెక్టు సభ్యులు==
* [[సభ్యులు:Rajasekhar1961|రాజశేఖర్]]
* [[సభ్యులు:కాసుబాబు|కాసుబాబు]]
* [[సభ్యులు:JVRKPRASAD|జె.వి.ఆర్.కె. ప్రసాద్]]
*[[సభ్యులు:Arjunaraoc| అర్జున]]
 
==ఉపయోగకరమైన మూసలు==
* [[:మూస:శ్రీనాధ యుగం]]
* [[:మూస:క్షీణ యుగం]]
* [[:మూస:ఆధునిక యుగం]]
 
==సమాచార పెట్టెలు==
ఈ [[: మూస: సమాచారపెట్టె పుస్తకం| సమాచార పెట్టె మూస ]] అన్ని పుస్తకాల పేజీలో ఉండి ప్రాథమిక సమాచారాన్ని అందించాలి.
 
==వర్గాలు==
పుస్తకాల వ్యాసాలు క్రింది వర్గాలుగా వర్గీకరించబడ్డాయి.
* [[నంది ఉత్తమ సినిమా పుస్తకాలు]]
 
==గణాంకాలు==
 
;31డిసెంబర్ 2011న గణాంకాలు
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
! colspan="2" rowspan="2" | పుస్తకాల<br>వ్యాసాలు !! colspan="6" | ముఖ్యత
|-
!{{అతిముఖ్యం-తరగతి}} !! {{చాలాముఖ్యం-తరగతి}} !! {{కొంచెంముఖ్యం-తరగతి}} !! {{తక్కువముఖ్యం-తరగతి}} !! {{లేని-తరగతి}} !! '''మొత్తం'''
|-
! rowspan="9" | నాణ్యత
|-
! {{విశేషవ్యాసం-తరగతి|వర్గం=విశేషవ్యాసం-తరగతి పుస్తకాల వ్యాసాలు|విశేషవ్యాసం}}
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || '''0'''
|-
! {{విశేషంఅయ్యేది-తరగతి|వర్గం=విశేషంఅయ్యే-తరగతి పుస్తకాల వ్యాసాలు|విశేషంఅయ్యే}}
| 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || '''1'''
|-
! {{మంచివ్యాసం-తరగతి|వర్గం=మంచివ్యాసం-తరగతి పుస్తకాల వ్యాసాలు|మంచివ్యాసం}}
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || '''0'''
|-
! {{మంచిఅయ్యేది-తరగతి|వర్గం=మంచిఅయ్యే-తరగతి పుస్తకాల వ్యాసాలు|మంచిఅయ్యే}}
| 3 || 8 || 1 || 0 || 1 || '''13'''
|-
! {{ఆరంభ-తరగతి|వర్గం=ఆరంభ-తరగతి పుస్తకాల వ్యాసాలు|ఆరంభ}}
| 2 || 30 || 20 || 8 || 14 || '''74'''
|-
! {{మొలక-తరగతి|వర్గం=మొలక-తరగతి పుస్తకాల వ్యాసాలు|మొలక}}
| 2 || 10 || 20 || 10 || 17 || '''59'''
|-
! {{విలువకట్టని-తరగతి|వర్గం=ఇంకా విలువకట్టని పుస్తకాల వ్యాసాలు|విలువకట్టని}}
| . || . || . || . || . || '''21'''
|-
! '''మొత్తం'''
| '''7''' || '''49''' || '''41''' || '''18''' || '''32''' || '''168'''
|-
|}
 
==ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన సందేశాలు==
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/679845" నుండి వెలికితీశారు

మార్గదర్శకపు మెనూ