క్షారం: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Jump to navigation Jump to search
11,956 బైట్లు చేర్చారు ,  9 సంవత్సరాల క్రితం
క్షారమును గూర్చి చేర్చడం జరిగినది.
చిదిద్దుబాటు సారాంశం లేదు
(క్షారమును గూర్చి చేర్చడం జరిగినది.)
'''క్షారాలు''' ('''Alkali''') ఒక విధమైన రసాయన పదార్ధాలు.ఇవి ఆమ్లములతో చర్య పొందుతాయి. రుచికి చేదుగా ఉంటాయి.వీటిని [[సబ్బు]] ల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు.
 
==ఉదాహరణలు==
 
* సోడియం హైడ్రాక్సైడ్(Sodium Hydroxide: NaOH)
* పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ (Potassium hydroxide: KOH)
* బెరియం హైడ్రాక్సైడ్ (Barium hydroxide: Ba(OH)<sub>2</sub>)
* కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ (Calcium hydroxide: Ca(OH)<sub>2</sub>)
 
==లక్షణాలు==
* ఇవి రుచికి చేదుగా ఉంటాయి.
* ఎరుపు లిట్మస్ కాగితాన్ని క్షారంలో ఉంచినపుడు నీలం రంగులోకి మారుస్తాయి.
* క్షారాలు మిథైల్ ఆరెంజి సూచికను పసుపు రంగుగా మారుస్తాయి.
* క్షారాలు ఫీనాప్తలీన్ సూచికను గులాబి రంగు లోకి మారుస్తాయి.
==ధర్మాలు==
* క్షారాలను వేడిచేస్తే లోహ ఆక్సైడ్లు, కార్బన్ డయాక్సైడ్ లు గా విడిపోతుంది.
* క్షారం ఆమ్లం తో చర్య పొంది లవణం, నీరు లనిస్తుంది. దీనిని తటస్థీకరణము అందురు. NaOH + HCl → Nacl + H<sub>2</sub>O
==తయారు చేసే విధానం==
లోహ ఆక్సైడ్లు నీటిలో కరిగినపుదు ఆమ్లాలు తయారవుతాయి.
* సోడియం ఆక్సైడ్ ను నీటిలో కరిగించినపుడు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది. Na<sub>2</sub>O +H<sub>2</sub>O → 2NaOH
* మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ను నీటిలో కరిగించినపుడు మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది. 2MgO +H<sub>2</sub>O → Mg(OH)<sub>2</sub>
* కాల్షియం అక్సైడ్ ను నీటిలో కరిగించినపుడు కాల్షియం హైడ్రక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది. 2CaO +H<sub>2</sub>O → Ca(OH)<sub>2</sub>
==అర్హీనియస్ ఆమ్ల క్షార సిద్ధాంతము==
అర్హీనియస్ సిద్ధాంతం ప్రకారం జల ద్రావణంలో H<sup>+</sup> అయాన్లను యిచ్చేవి ఆమ్లాలు. OH<sup>-</sup> అయాన్లను యిచ్చెవి క్షారాలు.
ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం HCl ఆమ్లము. అది నీటిలో కరిగినపుడు H<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>అయాన్లుగా విడిపోతుంది. ఈ సిద్ధాంతంప్రకారం NaOH క్షారం అది నీటిలో కరిగినపుడు Na<sup>+</sup>, OH<sup>-</sup> అయాన్లుగా విడిపోతుంది. నీటిలో H<sup>+</sup> OH<sup>-</sup> అయాన్లు సమానంగా ఉంటాయి. అందువలన అది తటస్థ ద్రావణం.
==అర్హీనియస్ ఆమ్ల క్షార సిద్ధాంతం- లోపములు==
* కాల్షియం కార్బొనేట్ నీటిలో కరగక పోయినప్పటికీ అది క్షార స్వభావాన్ని కలిగి ఉండును.
* కాల్షియం ఆక్సైడ్ నందు OH<sup>-</sup>అయాన్లు లేనప్పటికీ అది క్షార స్వభావాన్ని కలిగి ఉండును.
==నీటి అయనీకరణము==
స్వచ్చమైన నీటిలో విద్యుత్ ప్రసరించదు. నీటిలో విద్యుత్ ను ప్రసరింపజేస్తే ఒక లీటరు [[ఘనపరిమాణం]]లో ఒక కోటి [[మోల్]] అయాన్లలో ఒకటి మాత్రమే అయాన్లుగా విడిపోతుంది. దీనిని నీటి అయనీకరణము అందురు.
[H<sup>+</sup>] అనగా H<sup>+</sup> అయాన్ యొక్క గాఢత. [OH<sup>-</sup> ] అనగా OH<sup>-</sup> అయాన్ గాఢత అనిర్థం.
నీటిలో H<sup>+</sup> మరియు OH<sup>-</sup> లు సమానంగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటి గాఢతలు సమానముగా ఉంటాయి.
[H<sup>+</sup>]= 10<sup>-7</sup> మోల్ అయాన్/లీటరు : [OH<sup>-</sup> ] =10<sup>-7</sup> మోల్ అయాన్/లీటరు
==నీటి అయానిక లబ్దము==
ఒకమోల్ నీటిలో గల H<sup>+</sup> గాఢత మరియు OH<sup>-</sup> గాఢతల లబ్దాన్ని నీటిఅయానిక లబ్దం అందురు.దీనిని K<sub>w</sub> తో సూచిస్తారు.
<sub>w</sub>= [H<sup>+</sup>] x [OH<sup>-</sup> ]
ఇది ఆమ్ల క్షారాల లో ముఖ్య మైనది. ఎందువలనంటే
* నీటికి ఆమ్లం కలిపినపుడు H<sup>+</sup> అయాన్ల గాఢత పెరుగుతుంది OH<sup>-</sup> అయాన్ల గాఢత తగ్గుతుంది. అయినా వాటి గాఢతల లబ్దం మారదు.
* నీటికి క్షారణ్ కలిపినపుడు H<sup>+</sup> అయాన్ల గాఢత తగ్గుతుంది OH<sup>-</sup> అయాన్ల గాఢత పెరుగుతుంది. అయినా వాటి గాఢతల లబ్దం మారదు.
{| class="wikitable" align="center"
|+ఆమ్ల,క్షారముల జల ద్రావణంలో H<sup>+</sup> అయాన్ల గాఢత మరియు OH<sup>-</sup> అయాన్ల గాఢత
|-style="background:red; color:white" align="left"
|H<sup>+</sup> అయాన్ల గాఢత [H<sup>+</sup>]
|10<sup>0</sup>
|10<sup>-1</sup>
|10<sup>-2</sup>
|10<sup>-3</sup>
|10<sup>-4</sup>
|10<sup>-5</sup>
|10<sup>-6</sup>
|10<sup>-7</sup>
|10<sup>-8</sup>
|10<sup>-9</sup>
|10<sup>-10</sup>
|10<sup>-11</sup>
|10<sup>-12</sup>
|10<sup>-13</sup>
|10<sup>-14</sup>
|-
|OH<sup>-</sup> అయాన్ల గాఢత [OH<sup>-</sup>]
|10<sup>-14</sup>
|10<sup>-13</sup>
|10<sup>-12</sup>
|10<sup>-11</sup>
|10<sup>-10</sup>
|10<sup>-9</sup>
|10<sup>-8</sup>
|10<sup>-7</sup>
|10<sup>-6</sup>
|10<sup>-5</sup>
|10<sup>-4</sup>
|10<sup>-3</sup>
|10<sup>-2</sup>
|10<sup>-1</sup>
|10<sup>0</sup>
|}
 
H<sup>+</sup> అయాన్ గాఢత బట్టి ఆమ్ల,క్షారములను తెలుసుకొనవచ్చును.
* 10<sup>0</sup> > [H<sup>+</sup>] > 10<sup>-6</sup> అయితే ఆ ద్రావణం ఆమ్లం అవుతుంది.
* [H<sup>+</sup>] = 10<sup>-7</sup> అయిన ఆ ద్రావణం తటస్థ ద్రావణం అవుతుంది.
* 10<sup>-8</sup> > [H<sup>+</sup>] > 10<sup>-14</sup> అయితే ఆ ద్రావణం క్షారం అవుతుంది.
 
==P<sup>H</sup>==
దీనిని సోరెన్ సన్ అనె శాస్త్రవేత్త కనుగొన్నారు. ఈ మానమును ఆమ్ల క్షారములు తెలుసుకొనుటకు ఉపయోగిస్తారు.
* హైడ్రోజన్ అయాన్ గాఢతకు ఋణ సంవర్గమానాన్ని P<sup>H</sup> అందురు.
* P<sup>H</sup>= -log [H<sup>+</sup>]
 
{| class="wikitable" align="center"
|+ H<sup>+</sup> అయాన్ల గాఢత మరియు P<sup>H</sup> విలువలు
|-style="background:green; color:white" align="left"
|H<sup>+</sup> అయాన్ల గాఢత [H<sup>+</sup>]
|10<sup>0</sup>
|10<sup>-1</sup>
|10<sup>-2</sup>
|10<sup>-3</sup>
|10<sup>-4</sup>
|10<sup>-5</sup>
|10<sup>-6</sup>
|10<sup>-7</sup>
|10<sup>-8</sup>
|10<sup>-9</sup>
|10<sup>-10</sup>
|10<sup>-11</sup>
|10<sup>-12</sup>
|10<sup>-13</sup>
|10<sup>-14</sup>
|-
|P<sup>H</sup> విలువలు
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|}
 
 
P<sup>H</sup> ఆధారంగా ఆమ్ల క్షారములను తెలుసుకోవచ్చు.
* P<sup>H</sup> విలువ 0 నుండి 6 వరకు గల ద్రావణాలు ఆమ్లాలు.
* P<sup>H</sup> విలువ 7 గల ద్రావణాలు తటస్థ ద్రావణాలు.
* P<sup>H</sup> విలువ 7 నుండి 14 గల ద్రావణాలు క్షారాలు.
 
== క్షారముల బలాలు==
* '''బలమైన క్షారము''' (strong alkali) :100% అయనీకరణము చెందిన క్షారమును బలమైన ఆమ్లము అందురు. ఉదా: సోడియం హైడ్రాక్సైడ్(NaOH)
* '''బలహీన క్షారము''' (weak alkali) : పాక్షికంగా అయనీకరణము చెందిన క్షారమును బలహీన క్షారము అందురు. ఉదా: అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ (NH<sub>4</sub> OH)
 
==తటస్థీకరణము,తటస్థీకరణోష్ణం==
ఒక మోల్ ఆమ్లం మరియు ఒక మోల్ క్షారం కలిపినపుడు లవణం, నీరు యేర్పడతాయి. దీనిని తటస్థీకరణము అందురు. తటస్థీకరణము చెందినపుడు వెలువడు ఉష్ణాన్ని తటస్థీకరణోష్ణం అందురు.<br />
బలమైన ఆమ్లము బలమైన క్షారంతో చర్య పొందినపుడు తటస్థీకరణోష్ణం విలువ 13.7 కి.కా/మోల్ ఉండును.<br />
మిగిలిన సందర్భాలలో దీనివిలువ 13.7 కి.కా/మోల్ కన్న తక్కువ ఉండును;
 
==ఇవి చేయండి, తెలుసుకోండి==
# మాజిక్ ఉత్తరాన్ని తయారు చేయుట: ఫీనాప్తలీన్ ద్రవం ఉపయోగించి ఉత్తరాన్ని తెల్ల కాగితంపై రాయండి. ఆ ఉత్తరాన్ని ఆరబెట్టండి. ఆ కాగితంపై ఏ అక్షరాలు కనిపించవు. ఈ ఉత్తరాన్ని ఒక పాత్రలో గల సబ్బు నీటి ద్రావణంలో ఉంచండి. దాని పై గులాబి రంగు అక్షరాలు కనిపిస్తాయి.
# జీర్ణాశయంలో యేర్పడిన ఎసిడిటీ కొరకు: మనం రోజూ సరియైన సమయానికి ఆహారం తినకపోవుట వలన మన జీర్ణాశయంలో గ్యాస్ట్రిక్ ఆమ్లము ఉత్పత్తి పెరిగి ఎసిడిటీ కి కారణమగును. అపుడు ఆమ్లత్వం పోవుటకు క్షారంతో కూడిన మాత్రలను వాడమని డాక్టర్లు చెవుతారు.
 
 
 
[[వర్గం:రసాయన శాస్త్రము]]
 
 
 
== కొన్ని క్షారాలు ==
* [[పొటాషియమ్ హైడ్రాక్సైడ్]] (KOH)
* [[బేరియమ్ హైడ్రాక్సైడ్]] (Ba(OH)|2)
* [[సీజియమ్ హైడ్రాక్సైడ్]] (CsOH)
* [[సోడియమ్ హైడ్రాక్సైడ్]] (NaOH)
* [[కాల్షియమ్ హైడ్రాక్సైడ్]] (Ca(OH)<sub>2</sub>)
* [[మెగ్నీషియమ్ హైడ్రాక్సైడ్]] (Mg(OH)<sub>2</sub>)
* [[లిథియమ్ హైడ్రాక్సైడ్]] (LiOH)
* [[రుబీడియమ్ హైడ్రాక్సైడ్]] (RbOH)
 
== ఇవి కూడా చూడండి ==
* [[క్షార లోహము]]
* [[క్షార మృత్తిక లోహము]]
* [[ఆమ్లాలు-క్షారాలు]]
 
* [[వర్గం:క్షారాలు]]
 
[[en:Alkali]]
1,30,717

దిద్దుబాట్లు

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/772590" నుండి వెలికితీశారు

మార్గదర్శకపు మెనూ