"తైవాన్" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Jump to navigation Jump to search
1,575 bytes added ,  7 సంవత్సరాల క్రితం
వచ్చరని భావిస్తున్నారు. మిగిలిన 2.25% ప్రజలు తైవానీ ఆదిమవాసులని అంచనా. వీరు 14 ప్రధాన విభాగాలుగా విభజించబడుతున్నారు. ది ఆమి, ఆతయాల్, బునన్, కవలన్, పైవాన్, పుయుమ, రుకై, సైసియట్, సకిజయ, సెడిక్, తయో, ట్రుకు మరియు త్సౌ. వీరు ద్వీపం లోని తూర్పు భూభాగంలో నివసిస్తున్నారు. యామీ ప్రజలు ఆర్చిడ్ ద్వీపంలో నివసిస్తున్నారు.
 
తైవాన్ అధికార భాష అయిన మాండరిన్ భాషను తైవాన్ ప్రజలలో అత్యధికులు మాట్లాడుతున్నారు. 1940లో జపానీయులు బలవంతంగా ప్రవేశపెట్టిన మాండరిన్ భాషను పాఠాశాలలలో ప్రధానభాషగా బోధిస్తున్నారు. తైవానులోని చైనా సంప్రదాయక ప్రజలు, హాన్‌కాంగ్ మరియు మాక్యూ ప్రజలు కూడా ఈ భాధను మాట్లాడుతున్నారు. వైషెన్‌గ్రెన్ ప్రజలలో అధికులు ఆరంభం నుండి
మాండరిన్ మాట్లాడుతున్నారు ఇతర ప్రజలలో అనేకులు మాండరిన్ భాషను కొంతవరకు అర్ధం చేసుకుంటున్నారు. 15% ఉన్న హక్కా ప్రజలు తైవానీ భాషను (ఫ్యూజియన్ భూభాగ భాష అయిన మిన్‌నాన్ భాషకు కొంత వ్యత్యాసమైనది) మాట్లాడుతున్నారు. మాండరిన్ భాషను పాఠశాలలలో భోధించబడుతూ మరియు టెలివిషన్ మరియు రేడియోలలో కూడా ఆధిఖ్యత సాధిస్తున్నది. 1990 లో భాషాపరమైన నిభంధలను తొలగించిన నాటి నుండి తైవాన్ ప్రజలలో మాండరినేతర భాషలు కూడా పునరుద్ధరించబడుతున్నాయి. తైవాన్ దేశీయమైన భాషలు ఫార్మొసన్ భాషలు చైనాకు కాని లేక సినో- టిబెటిన్‌కు కాని చెందినవి కాదు. అయినప్పటికీ ఆస్ట్రోనేషియన్ కుటుంబానికి చెందినవని భావిస్తున్నారు. ఈ భాషలను ఉపయోగిస్తున్నాల్పసంఖ్యాకులైన తైవాన్ ఆదిమతెగల ప్రజలు ప్రస్థుతం మాండరిన్ భాషను వాడుతూ ఇతర భాషల ఉపయోగం తగ్గిస్తున్నారు. 14 తైవాన్ భాషలలో 5 భాషలను మోరీబౌండ్‌గా
గుర్తించబడుతున్నయి.
 
 
Mandarin is the official national language and is spoken by the vast majority of the population of Taiwan. It has been the primary language of instruction in schools since the Japanese were forced out in the 1940s. As in Hong Kong and Macau, Traditional Chinese is used in Taiwan.[199]
Most Waishengren speak primarily Mandarin. The 70% of the population belonging to the Hoklo ethnic group speak Taiwanese (a variant of the Min Nan speech of Fujian province) as their mother tongue, in addition to Mandarin, and many others have some degree of understanding. The Hakka ethnic group (15% of the population) use the Hakka language.[200] Although Mandarin is the language of instruction in schools and dominates television and radio, non-Mandarin languages or dialects have undergone a revival in public life in Taiwan, particularly since restrictions on their use were lifted in the 1990s.[199]
Taiwan's indigenous languages, the Formosan languages, do not belong to the Chinese or Sino-Tibetan language family, but rather to the Austronesian language family. Their use among Taiwan's aboriginal minority groups has been in decline as usage of Mandarin has risen.[199] Of the 14 extant languages, five are considered moribund.[201]
Religion[edit]
Main article: Religion in Taiwan
 
 
Main sanctuary of Fo Guang Shan Monastery near Kaohsiung
The Constitution of the Republic of China protects people's freedom of religion and the practices of belief.[202] There are approximately 18,718,600 religious followers in Taiwan as of 2005 (81.3% of total population) and 14–18% are non-religious. According to the 2005 census, of the 26 religions recognized by the ROC government, the five largest are: Buddhism (8,086,000 or 35.1%), Taoism (7,600,000 or 33%), I-Kuan Tao (810,000 or 3.5%), Protestantism (605,000 or 2.6%), and Roman Catholicism (298,000 or 1.3%).[203] But according to the CIA World Factbook and other latest sources from US State Department or the Religious Affairs Section of the MOI, over 93% of Taiwanese are adherents of a combination of the polytheistic ancient Chinese religion, Buddhism, Confucianism, and Taoism; 4.5% are adherents of Christianity, which includes Protestants, Catholics, and other, non-denominational, Christian groups; and less than 2.5% are adherents of other religions, such as Islam.[4][204] Taiwanese aborigines comprise a notable subgroup among professing Christians: "...over 64 percent identify as Christian... Church buildings are the most obvious markers of Aboriginal villages, distinguishing them from Taiwanese or Hakka villages."[205]
 
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/858758" నుండి వెలికితీశారు

మార్గదర్శకపు మెనూ