"వికీపీడియా:ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Jump to navigation Jump to search
చి
సవరణ సారాంశం లేదు
చి (పాక్షిక అనువాదం)
చి
{|
|-
|class="uwLegend"|<span class="uwObligatory">Authorయజమాని/ownerకృతికర్త:</span>
|style=""|<span id="placeholderFreeWebsiteAuthor"></span>
|-
|class="uwLegend"|Date ofసృష్టించిన<br/>creation తేదీ:
|style=""|<span id="placeholderFreeWebsiteDate"></span>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Sourceమూలం:</span>
|style=""|<span id="placeholderFreeWebsiteSource"></span><br/><small>Forవెబ్ web sourcesమూలాలకు: pleaseపైల్ provideపొందగలిగిన a linkవెబ్ toపేజీకి theలింకు html web page where the file can be foundఇవ్వండి. ("<nowiki>http://... .html</nowiki>"),బొమ్మకు notనేరు a direct link to the imageలింకువద్దు. file itself ("<nowiki>http://... .jpg</nowiki>").<br/>Forముద్రిత print sourcesమూలాలకు: provide fullపూర్తి bibliographic informationగ్రంథవివర సమాచారం(authorరచయిత, titleపేరు, publisherముద్రాపకులు, yearసంవత్సరము, page,పేజీ etc.లాగా)</small>
|-
|colspan="2"|నకలుహక్కుల యజమాని ఈ క్రిందనివ్వబడిన లైసెన్స్ ఎంపికచేశారు:
|colspan="2"|The copyright owner has chosen the following license for this file:
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Licenseలైసెన్స్:</span>
|style=""|<span id="placeholderFreeWebsiteLicense"></span><br/>Other: <span id="placeholderFreeWebsiteOtherLicense"></span>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Evidenceదృష్టాంతము:</span>
|style=""|<span id="placeholderFreeWebsitePermission"></span><br/>కృతికర్త ఎక్కడైతే '''స్పష్టంగా''' ఉచితంగా పంచుకోగల లైసెన్స్ తో విడుదల చేసినట్లు పేర్కొన్నాడో దానికి లింకు ఇవ్వండి. మూలపు పేజీలో<small> కృతి కర్త కు లింకు కనబడకపోతే</small> దానికిలింకు ఇవ్వండి. <br/>
|style=""|<span id="placeholderFreeWebsitePermission"></span><br/>Provide a link to where the author '''explicitly says''' that the file is released under a free license.<br/><small>(if not visible on the source page itself).</small>
|-
|}
|-
|style=""|<span id="placeholderOptionPDOld"></span>
|ఈ కృతి కి'''ఎంతవయస్సంటే నకలుహక్కుల కాలం తీరిపోయినది'''<br/>ఇది పురాతన ఛాయాచిత్రము లేక పురాతన చిత్రము లేక బొమ్మ యొక్క ఛాయాచిత్రము లాగా. నకలుహక్కుల కాలాతీతమైనాయని, నేను కృతికర్త గురించి సరిపోయినంత సమాచారం మరియు నకలుహక్కుల యజమానిత్వపు కాలరేఖను ఇవ్వగలను. ప్రస్తుతం చట్టపరంగా <span class="fuwOutLink">[[సార్వజనీయము]] తరగతికి చెందినది</span>.
|This work is '''so old its copyright has expired'''<br/>This is an old photograph, or a photographic reproduction of an old painting, drawing, etc. I can provide enough information about its author and provenance to prove that it is old enough for its copyright to have expired. It is now legally in the <span class="fuwOutLink">[[Public Domain]]</span>.
<div class="uploadDetails" style="display:none;" id="detailsPDOld">
{|
|-
|class="uwLegend"|<span class="uwObligatory">Originalమూల<br/>authorకృతికర్త:</span>
|style=""|<span id="placeholderPDOldAuthor"></span><br/><small>Pleaseదయచేసి nameమూలకృతికర్తను the original author of this workతెలపండి.</small>
|-
|class="uwLegend"|<span class="uwObligatory">Lifetimeజీవితకాలం:</span>
|<span id="placeholderPDOldAuthorLifetime"></span><br/><small> సార్వజనీయానిర్ణయానికి అవసరమైతే మరణించిన తేది.<br/>చాలా సార్లు, కృతికర్త ఒకానొక సంవత్సరము ముందు చనిపోయారని ఖచ్చితంగా తెలియాలి(చాలా సార్లు 1926 కు ముందు.)</small>
|<span id="placeholderPDOldAuthorLifetime"></span><br/><small>Specify date of death, if applicable to public domain status.<br/>In many cases, we need to be certain the author died before a certain year, in many cases before 1926.</small>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Originalమూల<br/>publicationప్రతి ముద్రణవివరము:</span>
|style=""|<span id="placeholderPublication"></span><br/><small>Provideమూలపుప్రతి asముద్రణకు muchసంబంధించి informationసమయం,ప్రదేశమనకు as possibleవీలైనంత about theసమాచారం original time and place of publication of this workతెలపండి. Forఅచ్చు printముద్రణ publications:అయితే provideపూర్తి fullగ్రంథ bibliographicవివరము informationతెలపండి.</small>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Date ofముద్రణ<br/>publicationతేది:</span>
|style=""|<span id="placeholderPDOldDate"></span><br/><small>Provideమొదటి dateముద్రణ ofతేది firstతెలపండి publication,మరియు andసృష్టించిన dateసమయం ofకూడా creation if different(వేరైనచో).</small>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Immediateఇటీవలి<br/>sourceమూలం:</span>
|style=""|<span id="placeholderPDOldSource"></span><br/><small>ఎక్కడమీరు ఈకృతిని పొందారో తెలపండి. <br/>
|style=""|<span id="placeholderPDOldSource"></span><br/><small>State exactly where you found this file. <br/>For web sources: please provide a link to the html web page where the file can be found ("<nowiki>http://... .html</nowiki>"), not a direct link to the image file itself ("<nowiki>http://... .jpg</nowiki>").<br/>For print sources: provide full bibliographic information (author, title, publisher, year, page, etc.)</small>
వెబ్ మూలాలకు: పైల్ పొందగలిగిన వెబ్ పేజీకి లింకు ఇవ్వండి. ("<nowiki>http://... .html</nowiki>"),బొమ్మకు నేరు లింకువద్దు. ("<nowiki>http://... .jpg</nowiki>").<br/>ముద్రిత మూలాలకు: పూర్తి గ్రంథవివర సమాచారం(రచయిత, పేరు, ముద్రాపకులు, సంవత్సరము, పేజీ లాగా)</small>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Public Domainసార్వజనీయ<br/>statusస్థితి:</span>
|ఈ కృతి నకలుహక్కుల పరిమితులు లేవు ఎందుకంటే:
|This work is free of all copyrights because:
{|
|-
|style=""|<span id="placeholderPDUS1923"></span>
|ఇది '''1923కు ముందు తయారు చేయబడి మరియు ముద్రించబడింది''' కావున అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలలో సార్వజనీయమైంది.
|It was created and '''first published before 1923''' and is therefore in the Public Domain in the USA.
|-
|style=""|<span id="placeholderPDURAA"></span>
|Itఇది was '''firstఅమెరికా publishedసంయుక్త outsideరాష్ట్రాలకు theవెలుపల USAమొదటి ముద్రితమైంది''', andమరియు itదీని wasమూలపు inదేశంలో the Public Domain in its country of origin by the "<span class="fuwOutLink">[[Uruguay Round Agreements Act|URAA date తేదీ]] '''ద్వారా సార్వజనీయమైంది'''</span>".<br/><small>Forచాలా most countriesదేశాలలో, thisదీని meansఅర్ధం theఏమిటంటే, authorకృతికర్త died 70 years beforeజనవరి 1 January, 1996, i.e.కు before70 1926.సంవత్సరాలముందు Pleaseఅనగా look1926కు upముందు theచనిపోయాడు. copyright rulesమీకు forకావలసిన theదేశానికి specificనకలుహక్కుల countryనియమాలను at [http://copyright.cornell.edu/resources/publicdomain.cfm]. వద్ద చూడండి</small>
|-
|style=""|<span id="placeholderPDFormality"></span>
| ఇది '''1929కు ముందు మొదటసారి అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలలో ముద్రించబడింది''' మరియు నకలుహక్కుల ప్రకటన లేకుండా లేక నమోదు చేయకుండా ముద్రితమైనందున సార్వజనీయమైంది.<small>సరియైన నియమాలకు [http://copyright.cornell.edu/resources/publicdomain.cfm] వద్ద చూడండి.</small>
|It was '''first published in the USA before 1989''', and its copyright expired because it was published without a copyright notice and/or without the necessary copyright registration.<small>Please look up the exact rules at [http://copyright.cornell.edu/resources/publicdomain.cfm].</small>
|-
|style=""|<span id="placeholderPDOldOther"></span>
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/935985" నుండి వెలికితీశారు

మార్గదర్శకపు మెనూ